Αποχέτευση αποστράγγιση

Σωλήνες Αποχέτευσης - Αποστράγγισης

ΠΡΟΒΟΛΗ
GEOSAN PE Άκαμπτος σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος
Συστολικό Ημιταυ 45
Ημιταυ 45ο
Ταυ 90ο
GEODRAIN PLUS Διάτρητος διαμορφώσιμος σωλήνας αποστράγγισης με γεωύφασμα
Γωνίες 90ο
GEODRAIN PLUS Διάτρητος άκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης με γεωύφασμα
GEODRAIN Διάτρητος διαμορφώσιμος σωλήνας αποστράγγισης
GEODRAIN Διάτρητος άκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης
Γωνίες 45ο
Ελαστικός δακτύλιος θηλυκού άκρου GEOSAN PE
Θηλυκή τάπα
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ