Μούφα σύνδεσης Για το αρσενικό άκρο των σωλήνων GEOSAN PE

Οι θηλυκές μούφες σύνδεσης τοποθετούνται στο διαμορφωμένο από την παραγωγή αρσενικό άκρο του σωλήνα GEOSAN PE. Για τη σύνδεση τους απαιτείται η χρήση δύο ελαστικών δακτυλίων στεγάνωσης (61040XX) που τοποθετούνται στο πρώτο και τρίτο αυλάκι του χωρίς κάποια διαμόρφωση ελεύθερου άκρου του σωλήνα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προορίζονται για τη σύνδεση σωλήνων αποχέτευσης ή αποστράγγισης (DN/OD) σε αποχετευτικά/αποστραγγιστικά δίκτυα χωρίς πίεση.

  • ΧΡΩΜΑ:RAL 9004 Μαύρο
  • ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:Βάση εξωτερικής διαμέτρου (DN/OD)
  • Eξωτερική διάµετρος (mm)
  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  • ΛΗΨΕΙΣ
Τύπος Κωδικός
OD200 6119001
OD250 6119002
OD315 6119003
OD400 6119004
OD500 6119005
.PDF
Σωλήνες αποχέτευσης GEOSAN
.PDF
Σωλήνες αποστράγγισης GEODRAIN
.PDF
Θηλυκή μούφα για σωλήνες GEOSAN PΕ – Τεχνικό Σχέδιο
.PDF
RoHS Δήλωση Συμμόρφωσης
.PDF
Δήλωση Συμμόρφωσης με Κανονισμό REACH
.PDF
Οδηγός Προϊόντων