Αποχέτευση αποστράγγιση

Σωλήνες Αποχέτευσης - Αποστράγγισης

ΠΡΟΒΟΛΗ
Ελαστικός δακτύλιος θηλυκού άκρου GEOSAN PE
Ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης (ID)
Ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης θηλυκού άκρου (ID)
Ελαστικός δακτύλιος
Ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης (GEODRAIN)
Θηλυκή μούφα σύνδεσης (OD)
Μούφα επισκευής
Θηλυκή μούφα σύνδεσης (ID)
Αρσενική μούφα σύνδεσης (ID)
Αρσενική μούφα σύνδεσης (OD)
Λιπαντικό σύνδεσης σωλήνων και εξαρτημάτων KOUVIDIS
Ποτηροτρύπανο
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ