Προστασία καλωδίων

Προστασία Καλωδίων - Συστήματα Σωλήνων

ΠΡΟΒΟΛΗ
DUROFLEX PLUS Διαμορφώσιμος σωλήνας διπλού τοιχώματος

DUROFLEX PLUS IASΔιαμορφώσιμος 3στρωματικός σωλήνας

33332ΚΛΑΣΗ
2JΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΚΡΟΥΣΗ
750 NtΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ
SUPERSOL PLUS Άκαμπτος 3στρωματικός σωλήνας
Μεταλλικό στήριγμα γυψοσανίδας KOUVIDIS
SUPERFLEX PLUS Διαμορφώσιμος 3στρωματικός σωλήνας
Στήριγμα SUPERSOL PLUS
GEONFLEX διαμορφώσιμος σωλήνας
REMS ROS PEX 28 S
Μούφα SUPERSOL PLUS
REMS ROS P 35 A
Στρογγυλό Ø73
Τετράγωνο 7,5×7,5
Κουτί μονού πλαισίου
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ