Προστασία καλωδίων

Προστασία Καλωδίων - Συστήματα Σωλήνων

ΠΡΟΒΟΛΗ
SUPERSOL PLUS Άκαμπτος 3στρωματικός σωλήνας
SUPERFLEX PLUS Διαμορφώσιμος 3στρωματικός σωλήνας
REMS ROS P 35 A
DUROFLEX PLUS Διαμορφώσιμος σωλήνας διπλού τοιχώματος
REMS ROS PEX 28 S
GEONFLEX διαμορφώσιμος σωλήνας
Μούφα SUPERSOL PLUS
Μεταλλικό στήριγμα γυψοσανίδας KOUVIDIS
MEDIFLEX PLUS Διαμορφώσιμος 3στρωματικός σωλήνας
Στρογγυλό Ø73
Στήριγμα SUPERSOL PLUS
Τετράγωνο 7,5×7,5
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ