Υπόγειων δικτύων

Προστασία Καλωδίων Υπόγειων Δικτύων

ΠΡΟΒΟΛΗ
GEONFLEX διαμορφώσιμος σωλήνας
REMS ROS P 63 P
GEONFLEX Άκαμπτος ευθύγραμμος σωλήνας
GEOSUB Διαμορφώσιμος διπλού δομημένου τοιχώματος σωλήνας
GEOSUB Άκαμπτος σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος
Μούφα σύνδεσης με άγκιστρα
Διαχωριστές
Τάπα Προστασίας
Κόλλα συγκράτησης και στεγανοποίησης KOUVIDIS
Λιπαντικό σύνδεσης σωλήνων και εξαρτημάτων KOUVIDIS
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ