Υπόγειων δικτύων

Προστασία Καλωδίων Υπόγειων Δικτύων

ΠΡΟΒΟΛΗ
Διαχωριστές
GEONFLEX διαμορφώσιμος σωλήνας
GEONFLEX Άκαμπτος ευθύγραμμος σωλήνας
Λιπαντικό σύνδεσης σωλήνων και εξαρτημάτων KOUVIDIS
GEOSUB Διαμορφώσιμος διπλού δομημένου τοιχώματος σωλήνας
GEOSUB Άκαμπτος σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος
Μούφα σύνδεσης με άγκιστρα
Κόλλα συγκράτησης και στεγανοποίησης KOUVIDIS
Τάπα Προστασίας
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ