Υπόγειων δικτύων

Προστασία Καλωδίων Υπόγειων Δικτύων

ΠΡΟΒΟΛΗ
Διαχωριστές
GEONFLEX διαμορφώσιμος σωλήνας 2ης γενιάς
GEONFLEX Άκαμπτος ευθύγραμμος σωλήνας 2ης γενιάς
GEOSUB Διαμορφώσιμος διπλού δομημένου τοιχώματος σωλήνας 2ης γενιάς
GEOSUB Άκαμπτος σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος 2ης γενιάς
Λιπαντικό σύνδεσης σωλήνων και εξαρτημάτων KOUVIDIS
Μούφα σύνδεσης με άγκιστρα
Κόλλα συγκράτησης και στεγανοποίησης KOUVIDIS
Τάπα Προστασίας
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ