Λήψεις

ΠΡΟΒΟΛΗ
28/01/2021

Σωλήνας SUPERSOL – Τεχνικό Σχέδιο

ΤΥΠΟΣ Τεχνικά Σχέδια
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 145 KB
09/02/2021

Στηρίγματα σωλήνων PPR – Τεχνικό Σχέδιο

ΤΥΠΟΣ Τεχνικά Σχέδια
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 151 KB
09/02/2021

Μούφα σύνδεσης σωλήνων HYDROFLEX – Τεχνικό Σχέδιο

ΤΥΠΟΣ Τεχνικά Σχέδια
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 147 KB
09/02/2021

Σωλήνας HYDROFLEX – Τεχνικό Σχέδιο

ΤΥΠΟΣ Τεχνικά Σχέδια
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 202 KB
11/02/2021

Μούφα σύνδεσης για σωλήνες αποχέτευσης & αποστράγγισης- Τεχνικό Σχέδιο

ΤΥΠΟΣ Τεχνικά Σχέδια
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 154 KB
11/02/2021

Μούφα επισκευής για σωλήνες αποχέτευσης & αποστράγγισης- Τεχνικό Σχέδιο

ΤΥΠΟΣ Τεχνικά Σχέδια
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 152 KB
11/02/2021

Θηλυκή μούφα για σωλήνες GEOSAN PΕ – Τεχνικό Σχέδιο

ΤΥΠΟΣ Τεχνικά Σχέδια
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 161 KB
11/02/2021

Ελαστικός σύνδεσμος διακλάδωσης – Τεχνικό Σχέδιο

ΤΥΠΟΣ Τεχνικά Σχέδια
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 156 KB
11/02/2021

Αρσενική μούφα για σωλήνες GEOSAN PΕ – Τεχνικό Σχέδιο

ΤΥΠΟΣ Τεχνικά Σχέδια
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 151 KB
08/02/2021

Αρσενική τάπα για σωλήνες GEOSAN PP – Τεχνικό Σχέδιο

ΤΥΠΟΣ Τεχνικά Σχέδια
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 162 KB
08/02/2021

Αρσενική τάπα για σωλήνες GEOSAN PE – Τεχνικό Σχέδιο

ΤΥΠΟΣ Τεχνικά Σχέδια
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 163 KB
09/02/2021

Ταυ 90o – Τεχνικό Σχέδιο

ΤΥΠΟΣ Τεχνικά Σχέδια
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 180 KB
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Εταιρία
  • Προστασία καλωδίων
  • Αποχέτευση & Αποστράγγιση
ΤΥΠΟΣ