Λήψεις

ΠΡΟΒΟΛΗ
10/05/2023

Συστήματα σωλήνων για υπόγεια δίκτυα

ΤΥΠΟΣ Τεχνικά εγχειρίδια
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 8 MB
16/03/2023

Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) – Πιστοποιητικό εγγραφής

ΤΥΠΟΣ Πιστοποιητικά εταιρίας
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 49 KB
15/03/2023

Βεβαίωση συμμετοχής ανακύκλωσης

ΤΥΠΟΣ Πιστοποιητικά εταιρίας
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 143 KB
28/02/2023

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης άκαμπτου σωλήνα GEONFLEX OD250

ΤΥΠΟΣ Πιστοποιητικά Προϊόντων
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 263 KB
28/02/2023

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης άκαμπτου σωλήνα GEOSUB OD250

ΤΥΠΟΣ Πιστοποιητικά Προϊόντων
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 263 KB
28/02/2023

Πιστοποιητικό ISO 45001

ΤΥΠΟΣ Πιστοποιητικά εταιρίας
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 426 KB
28/02/2023

Πιστοποιητικό ISO 14001

ΤΥΠΟΣ Πιστοποιητικά εταιρίας
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 424 KB
13/02/2023

Διαχωριστές για σωλήνες διπλού τοιχώματος

ΤΥΠΟΣ Τεχνικά εγχειρίδια
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 8 MB
04/11/2022

Πιστοποιητικό εγκεκριμένου χώρου παραγωγής

ΤΥΠΟΣ Πιστοποιητικά εταιρίας
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 211 KB
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Εταιρία
  • Προστασία καλωδίων
  • Αποχέτευση & Αποστράγγιση
ΤΥΠΟΣ