Λήψεις

ΠΡΟΒΟΛΗ
24/05/2022

Άκαμπτος σωλήνας GEODRAIN PLUS – Δελτίο Στοιχείων Προϊόντος

ΤΥΠΟΣ Πιστοποιητικά Προϊόντων
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 5 MB
24/05/2022

Διαμορφώσιμος σωλήνας GEODRAIN PLUS – Δελτίο Στοιχείων Προϊόντος

ΤΥΠΟΣ Πιστοποιητικά Προϊόντων
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 11 MB
24/05/2020

Δελτίο στοιχείων προϊόντος σωλήνα DUROFLEX PLUS

ΤΥΠΟΣ Πιστοποιητικά Προϊόντων
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 10 MB
30/03/2022

Βεβαίωση Συμμετοχής στο Συλλογικό Σύστημα της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε.

ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 48 KB
09/09/2022

Τιμοκατάλογος – αποχέτευση & αποστράγγιση

ΤΥΠΟΣ Τιμοκατάλογοι
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 10 MB
07/02/2022

Τιμοκατάλογος – Προστασία Καλωδίων

ΤΥΠΟΣ Τιμοκατάλογοι
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 10 MB
27/01/2022

Σωλήνας SUPERFLEX PLUS – Πιστοποιητικό δοκιμών VDE

ΤΥΠΟΣ Πιστοποιητικά Προϊόντων
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 371 KB
28/01/2021

Σωλήνας SUPERSOL – Τεχνικό Σχέδιο

ΤΥΠΟΣ Τεχνικά Σχέδια
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 145 KB
09/02/2021

Στηρίγματα σωλήνων PPR – Τεχνικό Σχέδιο

ΤΥΠΟΣ Τεχνικά Σχέδια
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 151 KB
09/02/2021

Μούφα σύνδεσης σωλήνων HYDROFLEX – Τεχνικό Σχέδιο

ΤΥΠΟΣ Τεχνικά Σχέδια
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 147 KB
09/02/2021

Σωλήνας HYDROFLEX – Τεχνικό Σχέδιο

ΤΥΠΟΣ Τεχνικά Σχέδια
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 202 KB
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Εταιρία
  • Προστασία καλωδίων
  • Αποχέτευση & Αποστράγγιση
ΤΥΠΟΣ