Λήψεις

ΠΡΟΒΟΛΗ
19/11/2019

Πιστοποιητικό Εφαρμογής Οδηγίας RoHS

ΤΥΠΟΣ Πιστοποιητικά εταιρίας
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 182 KB
08/01/2020

Μούφα σύνδεσης σωλήνων DUROFLEX PLUS – Δήλωση Συμμόρφωσης

ΤΥΠΟΣ Δηλώσεις συμμόρφωσης
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 2 MB
31/10/2019

Σωλήνας DUROFLEX PLUS – Δήλωση Συμμόρφωσης

ΤΥΠΟΣ Δηλώσεις συμμόρφωσης
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 2 MB
31/10/2019

3στρωματικοί σωλήνες DUROFLEX PLUS

ΤΥΠΟΣ Τεχνικά εγχειρίδια
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 6 MB
18/09/2019

Εταιρικό Προφίλ KOUVIDIS

ΤΥΠΟΣ Παρουσιάσεις
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 8 MB
10/09/2019

Συστήματα σωλήνων διπλού δομημένου τοιχώματος

ΤΥΠΟΣ Τεχνικά εγχειρίδια
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 1 MB
29/08/2019

Λιπαντικό Σύνδεσης Σωλήνων KOUVIDIS – Δελτίο στοιχείων προϊόντος

ΤΥΠΟΣ Πιστοποιητικά Προϊόντων
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 962 KB
29/08/2019

Κόλλα Στεγάνωσης και Στεγανοποίησης – Δελτίο στοιχείων προϊόντος

ΤΥΠΟΣ Πιστοποιητικά Προϊόντων
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 1.003 KB
02/07/2019

Διαχωριστής – Δήλωση Συμμόρφωσης

ΤΥΠΟΣ Δηλώσεις συμμόρφωσης
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 749 KB
18/09/2019

Δελτίο στοιχείων προϊόντος GEOSUB bar

ΤΥΠΟΣ Πιστοποιητικά Προϊόντων
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 2 MB
26/11/2019

Δελτίο στοιχείων προϊόντος GEONFLEX bar

ΤΥΠΟΣ Πιστοποιητικά Προϊόντων
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 3 MB
18/09/2019

Δελτίο στοιχείων προϊόντος GEONFLEX

ΤΥΠΟΣ Πιστοποιητικά Προϊόντων
ΑΡΧΕΙΟ .PDF
ΜΕΓΕΘΟΣ 2 MB
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Εταιρία
  • Προστασία καλωδίων
  • Αποχέτευση & Αποστράγγιση
ΤΥΠΟΣ