Χωνευτών εγκαταστάσεων

Προστασία Καλωδίων Χωνευτών Εγκαταστάσεων

ΠΡΟΒΟΛΗ
DUROFLEX PLUS Διαμορφώσιμος σωλήνας διπλού τοιχώματος

DUROFLEX PLUS IASΔιαμορφώσιμος 3στρωματικός σωλήνας

33332ΚΛΑΣΗ
2JΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΚΡΟΥΣΗ
750 NtΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ
SUPERSOL PLUS Άκαμπτος 3στρωματικός σωλήνας
Μεταλλικό στήριγμα γυψοσανίδας KOUVIDIS
SUPERFLEX PLUS Διαμορφώσιμος 3στρωματικός σωλήνας
Στήριγμα SUPERSOL PLUS
REMS ROS PEX 28 S
Μούφα SUPERSOL PLUS
REMS ROS P 35 A
Στρογγυλό Ø73
Τετράγωνο 7,5×7,5
Κουτί μονού πλαισίου
MULTIBOX Κουτί διακλάδωσης
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ