SUPERSOL PLUS ISR Άκαμπτος 3στρωματικός σωλήνας με αντι-ηλεκτρομαγνητική τεχνολογία

 • ΚΛΑΣΗ:23431
 • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΚΡΟΥΣΗ:2J
 • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ:320 Nt

Ο νέος 3στρωματικός σωλήνας SUPERSOL PLUS φέρνει την επανάσταση στους πλαστικούς ευθύγραμμους σωλήνες, όντας ο πρώτος ευθύγραμμος πολυστρωματικός πλαστικός σωλήνας που κυκλοφορεί στην Ελλάδα για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Υιοθετώντας την τεχνολογία των πολυστρωματικών σωλήνων που έχει αναπτύξει η KOUVIDIS από το 2012, ο SUPERSOL PLUS αποτελείται από 3 διαφορετικά στρώματα ενσωματώνοντας καινοτόμες τεχνολογίες και διατηρώντας παράλληλα μια ανταγωνιστική τιμή.
Οι νέοι καινοτόμοι σωλήνες SUPERSOL PLUS αποτελούν την εξέλιξη των πολύ επιτυχημένων σωλήνων SUPERSOL που παρήγαγε για πρώτη φορά η KOUVIDIS το 1979. Παράγεται σε διαμέτρους (Dout) Ø16, Ø20, Ø25 και Ø32 και εναρμονίζονται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (ΕΝ 61386.21). Ο 3στρωματικός σωλήνας SUPERSOL PLUS αποτελεί σύστημα με τον εύκαμπτο 3στρωματικό σωλήνα με αντι-ηλεκτρομαγνητική τεχνολογία SUPERFLEX PLUS με τη χρήση της κοινής μούφας σύνδεσης SUPERSOL PLUS.
Το εσωτερικό στρώμα του σωλήνα περιλαμβάνει την καινοτόμα τεχνολογία αντι-ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας όπως επίσης και ένα ειδικό υλικό ultra slip για τη σημαντική μείωση των τριβών των διερχόμενων καλωδίων.

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Παράλληλα, το τρίτο στρώμα του σωλήνα αποτελείται από 4 διαμήκεις γραμμές ανεξίτηλου χρώματος για την σήμανση των καλωδίων στο εσωτερικό του σωλήνα, όπου οι κόκκινες γραμμές δηλώνουν το πέρασμα ισχυρών ρευμάτων ενώ οι πράσινες γραμμές αναδεικνύουν ασθενή ρεύματα όπως οι τηλεπικοινωνίες.
Ο 3στρωματικός σωλήνας SUPERSOL PLUS παράγεται από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό PO blend, ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS), ελεύθερο αλογόνων (ΕΝ 50642) και χαμηλής εκπομπής καπνού (ΕΝ 61034-2) καθιστώντας τον την πλέον αξιόπιστη και ασφαλή λύση στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο σωλήνας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελεί τη βέλτιστη λύση για χωνευτές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις όπως στο επίχρισμα, τη γυψοσανίδα, τη μοριοσανίδα, την ψευδοροφή και το ψευδοδάπεδο, σε χώρους όπως κατοικίες, γραφεία, δωμάτια ξενοδοχείων, κ.α..

 • ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:EN 61386.21, ΕΝ 50642, ΕΝ 60754-2, ΕΝ 61034-2
 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:2014/35/EE (LVD), 2011/65/EE (RoHS)
 • ΧΡΩΜΑ:RAL 1023 κίτρινο (εξωτ. τοίχωμα), RAL 9004 μαύρο (εσωτ. τοίχωμα), RAL 3020 κόκκινο (διαμήκεις γραμμές), RAL 6037 πράσινο (διαμήκεις γραμμές)
 • ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:Βάση εξωτερικής διαμέτρου (DN/OD)
 • ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ:min IP 65
 • Συμμόρφωση προϊόντος, ως προς το σύνολο των απαιτήσεων των ευρωπαϊκών oδηγιών στις οποίες ανήκει
 • Πιστοποίηση δοκιµών και επιτήρηση παραγωγής από το γερµανικό ινστιτούτο δοκιµών VDE
 • Ελάχιστη αντοχή στη συµπίεση
 • Ελάχιστη αντοχή στην κρούση
 • Βαθµός στεγανότητας έναντι στερεών σωµατιδίων και νερού (EN 60529)
 • Αντίσταση στη διάδοση φλογών
 • Μείωση των τριβών λόγω ολισθηρής εσωτερικής επιφάνειας του σωλήνα
 • Χαµηλή εκποµπή καπνού κατά την καύση (EN 61034-2)
 • Προϊόν από πρώτες ύλες ελεύθερες αλογόνων. ∆εν περιέχει φθόριο, ιώδιο, βρώµιο, χλώριο κ.λ.π. (EN 50642)
 • Eξωτερική διάµετρος (mm)
 • Αντιστατική Τεχνολογία
 • Εύρος θερµοκρασιακής αντοχής
 • Αντι-ηλεκτρομαγνητική τεχνολογία
 • Αντιχαρακτική τεχνολογία
 • Χρωματική σήμανση για τον διαχωρισμό ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.
 • Χαμηλή οξύτητα καπνού κατά την καύση
 • ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
 • ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 • ΛΗΨΕΙΣ
1Ενσωμάτωση αντι-ηλεκτρομαγνητικής τεχνολογίας στο εσωτερικό του σωλήνα
2Μείωση τριβών (ultra slip) κατά 20% στο εσωτερικό του σωλήνα για ευκολότερη και ταχύτερη όδευση των καλωδίων
3Χρωματική σήμανση για τον διαχωρισμό ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. Κόκκινο = ισχυρά | Πράσινο = ασθενή
4Ελεύθερος αλογόνων - Δεν εκλύει τοξικά και διαβρωτικά αέρια σε περίπτωση πυρκαγιάς (EN 50642, EN 60754-2)
5Εκπέμπει μειωμένο κύμα καπνού κατά την καύση (ΕΝ 61034-2)
6Διατήρηση των μηχανικών αντοχών σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και (105oC)
7Ιδανική λύση για χωνευτές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στο επίχρισμα, στη γυψοσανίδα και την ψευδοροφή
8Ενσωματώνει αντιστατική τεχνολογία που προστατεύει έναντι στον στατικό ηλεκτρισμό (Patent Protected: 1009810)
9Κόβεται εύκολα με τη χρήση επαγγελματικών εργαλείων κοπής
10Ενσωματώνει αντιχαρακτική τεχνολογία που μειώνει την επιφανειακή φθορά στο εσωτερικό τοίχωμα από την όδευση των καλωδίων (Patent Protected: 1010513)
Ιδιότητες Κλάση
Αντίσταση στη συμπίεση 320Nt/5cm 2
Αντίσταση στην κρούση 2J (στους -25oC) 3
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής -25oC 4
Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής +105oC 3
Αντίσταση στην κάμψη Άκαμπτος 1
Ηλεκτρικές ιδιότητες Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης 2
Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειμένων min IP65 6
Αντίσταση εισροής νερού min IP65 5
Αντίσταση στη διάβρωση Δεν εφαρμόζεται 0
Τάση εφελκυσμού Δεν αναφέρεται καμία 0
Αντίσταση στη διάδοση φλογών Δεν διαδίδει την φλόγα 1
Φέρουσα ικανότητα αιωρούμενου φορτίου Δεν αναφέρεται καμία 0
Επιπτώσεις πυρκαγιάς Δεν αναφέρεται καμία 0
Περιβαλλοντικός αντίκτυπος Ελεύθερο αλογόνων 1

 

Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά
Πρώτη ύλη Ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό PO blend ελεύθερο αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS)
Αντι – ηλεκτρομαγνητική τεχνολογία Μειώνει την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα καλώδια
Μείωση τριβών (στο εσωτερικό του σωλήνα) Ειδικό υλικό (slip) διευκολύνει την όδευση καλωδίων
Χρωματική σήμανση διαμήκεις γραμμές ανεξίτηλου χρώματος Υποδηλώνουν το είδος των μονωμένων αγωγών που προστατεύει ο σωλήνας
Ελεύθερος αλογόνων Δεν εκλύει τοξικά ή διαβρωτικά αέρια
σε περίπτωση πυρκαγιάς
Χαμηλή εκπομπή καπνού Καλύτερη ορατότητα των εξόδων διαφυγής
Αντιστατική Τεχνολογία Προστασία έναντι στον στατικό ηλεκτρισμό
Αντιχαρακτική  Τεχνολογία Μείωση της επιφανειακής φθοράς στο εσωτερικό τοίχωμα
Τύπος Κωδικός

ισχυρά / ασθενή

ρεύματα

Ø16 1028016/1029016 16.0 13.4 57 2.18 7410
Ø20 1028020/1029020 20.0 17.5 57 3.02 5130
Ø25 1028025/1029025 25.0 22.1 30 4.40 3300
Ø32 1028032/1029032 32.0 28.4 30 2.85 1920
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
 • Προτείνεται
 • Δεν προτείνεται
 • Ιδανικό σύμφωνα με τον κατασκευαστή
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Επιφανειακές
Χωνευτές (γυψοσανίδα)
Χωνευτές (επίχρισµα)
Σκυρόδεµα
Χωνευτές (τσιµεντοκονία)
Εξωτερικές
Υπόγειες (υπέδαφος)
Ξύλο
Ψευδοδάπεδο/Ψευδοροφή
.PDF
Σύστημα 3στρωματικών σωλήνων SUPERSOL PLUS – SUPERFLEX PLUS
.PDF
Σωλήνας SUPERSOL PLUS – Πιστοποιητικό δοκιμών VDE
.PDF
Δελτίο στοιχείων προϊόντος σωλήνα SUPERSOL PLUS
.PDF
Σωλήνας SUPERSOL PLUS – Δήλωση Συμμόρφωσης
.PDF
Δήλωση Συμμόρφωσης με Κανονισμό REACH
.PDF
Σωλήνας SUPERSOL PLUS – Τεχνικό Σχέδιο
.PDF
RoHS Δήλωση Συμμόρφωσης
.PDF
Σύστημα διαχείρισης ISO 9001
.PDF
Οδηγός Προϊόντων