Μούφα Σύνδεσης SUPERSOL PLUS IAS άκαμπτων ή διαμορφώσιμων σωλήνων για χωνευτές εγκαταστάσεις

Η μούφα σύνδεσης SUPERSOL PLUS έχει τέτοιο σχεδιασμό ώστε να συνδέεται με ασφάλεια με τους 3στρωματικούς σωλήνες της KOUVIDIS, SUPERSOL PLUS, SUPERFLEX PLUS και DUROFLEX PLUS, εξασφαλίζοντας βαθμό στεγανότητας κατ’ ελάχιστο IP65. Παράγεται από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό πολυαιθυλένιο (PE) και βγαίνει σε κίτρινο χρώμα RAL 1023.
Η μούφα SUPERSOL PLUS διαθέτει εσωτερικό χείλος τερματισμού για τη σωστή και στεγανή συναρμολόγηση των συστημάτων σωλήνων σε χωνευτές εγκαταστάσεις.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προορίζεται για χωνευτές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις όπως είναι το επίχρισμα, η γυψοσανίδα, η ψευδοροφή, το ψευδοδάπεδο και η μοριοσανίδα.

 • ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:EN 61386.1, EN 50642
 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:2014/35/EE (LVD), 2011/65/EE (RoHS)
 • ΧΡΩΜΑ:RAL 1023 ΚΙΤΡΙΝΟ
 • ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ:min IP 65
 • Πιστότητα προϊόντος, ως προς το σύνολο των απαιτήσεων των ευρωπαϊκών oδηγιών στις οποίες ανήκει
 • Βαθµός στεγανότητας έναντι στερεών σωµατιδίων και νερού (EN 60529)
 • Αντίσταση στη διάδοση φλογών
 • Προϊόν από πρώτες ύλες ελεύθερες αλογόνων. ∆εν περιέχει φθόριο, ιώδιο, βρώµιο, χλώριο κ.λ.π. (EN 50642)
 • Εύρος θερµοκρασιακής αντοχής
 • Αντιστατική Τεχνολογία
 • ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
 • ΛΗΨΕΙΣ
1Επιτυγχάνει υψηλή στεγανότητα (min IP65) όταν συνδέεται τους αντίστοιχους σωλήνες της KOUVIDIS
2Διαθέτει εσωτερικό χείλος τερματισμού για τη σωστή και στεγανή συναρμολόγηση των σωλήνων
3Δεν εκλύει τοξικά και διαβρωτικά αέρια σε περίπτωση πυρκαγιάς
4Ενσωματώνει αντιστατική τεχνολογία που προστατεύει έναντι στον στατικό ηλεκτρισμό (Patent Protected: 1009810)
Ιδιότητες
Πρώτη ύλη Ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό υλικό PE ελεύθερο αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS)
Εύρος θερμοκρασιακής αντοχής -15oC με +105oC
Βαθμός στεγανότητας min ΙΡ65
Ηλεκτρικές ιδιότητες Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης
Αντίσταση στη διάδοση φλόγας Δεν διαδίδει τη φλόγα
Ελεύθερο αλογόνων Δεν εκλύει τοξικά και διαβρωτικά αέρια σε περίπτωση πυρκαγιάς
Αντιστατική τεχνολογία Προστασία έναντι στον στατικό ηλεκτρισμό
Τύπος Κωδικός
Ø16 4029016 17.7 15.7 52.3 1.5 40 1920
Ø20 4029020 23.5 19.75 51.5 1.5 30 1890
Ø25 4029025 28.5 24.5 51.5 1.5 30 1440
Ø32 4029032 37.0 31.5 65 2 20 560
.PDF
Μούφα σύνδεσης SUPERSOL PLUS – Δήλωση Συμμόρφωσης
.PDF
Μούφα σύνδεσης SUPERSOL PLUS – Τεχνικό σχέδιο
.PDF
Σύστημα 3στρωματικών σωλήνων SUPERSOL PLUS – SUPERFLEX PLUS
.PDF
Πιστοποιητικό Εφαρμογής Οδηγίας RoHS – SUPERFLEX PLUS
.PDF
Πιστοποιητικό Εφαρμογής Οδηγίας RoHS
.PDF
Πιστοποιητικό ISO 9001