Cookies

Χρήση cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης του www.kouvidis.gr που αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρίας ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη-επισκέπτη. Αποστολή cookies εκτελείται όταν επισκέπτεστε τη σελίδα μας www.kouvidis.gr. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη του www.kouvidis.gr. Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από την χρήση cookies μέσω του www.kouvidis.gr, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.kouvidis.gr και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.

Αυτό σημαίνει ότι με αυτά τα cookies δε γίνεται να αναγνωριστεί η ταυτότητά σας. Απλώς μας παρέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε ποια σημεία της ιστοσελίδας μας ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας, καθώς κι αν αυτοί έχουν κάποιο πρόβλημα στην πλοήγησή τους.

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης να σταματήσει την αποδοχή των cookies από το www.kouvidis.gr. Όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας. Μπορείτε συνήθως να βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις στις «επιλογές» ή το μενού «προτιμήσεις» του browser σας.

Συνεπώς, είναι στην διακριτική σας ευχέρεια να απορρίψετε τα cookies. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα αλλάξει η εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας απλά υπάρχει η πιθανότητα να μην έχετε δυνατότητα να κάνετε χρήση κάποιες διαδραστικές λειτουργίες.

Η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org προσφέρει καλές κι απλές οδηγίες σχετικά με το πώς να διαχειρίζεστε τα cookies, χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη πλοηγών ίντερνετ.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε από τους συνεργάτες μας, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με πελάτες ή προμηθευτές, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σύναψη σύμβασης, για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις και για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων μας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα εξής:

  • Για την επικοινωνία:

Σε αυτή την περίπτωση συλλέγουμε ονοματεπώνυμό, εταιρεία θέση εργασίας, κινητό ή σταθερό τηλέφωνο, fax, διεύθυνση, πόλη & ΤΚ και ηλεκτρονική διεύθυνση.

Νομική βάση: Η συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων είναι απαραίτητη για την επικοινωνία μας για αποστολή προσφορών και την σύναψη συμβάσεων (συμβατικές υποχρεώσεις), καθώς και για την παροχή συμβουλών σε σχέση με τα προϊόντα μας και τη διαχείριση ερωτημάτων ή παραπόνων (έννομα συμφέροντα).

  • Για σκοπούς οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης:

Σε αυτή την περίπτωση, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, συλλέγουμε ονοματεπώνυμό, ημερομηνία γέννησής, ιθαγένεια, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητάς, Αριθμό φορολογικού Μητρώου και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Επίσης τηρούμε αρχείο συναλλαγών, αγορών και πιστωτικών υπολοίπων.

Νομική βάση: Η συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων γίνεται για την τήρηση φορολογικών ή άλλων νομικών υποχρεώσεων (έννομη υποχρέωση). Η τήρηση και επεξεργασία του των αρχείων συναλλαγών, αγορών και υπολοίπων γίνεται για σκοπούς οικονομικής διαχείρισης (έννομα συμφέροντα).

  • Για σκοπούς συμμετοχής σε εκδηλώσεις της Εταιρίας (π.χ. εκθέσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, ημερίδες, συναντήσεις κ.α.):

Σε αυτή την περίπτωση συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ονοματεπώνυμό, στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και επαγγελματική ιδιότητα.

Νομική βάση: Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Εταιρίας είναι οικειοθελής. Η συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων γίνεται για τις ανάγκες της διοργάνωσης της εκάστοτε εκδήλωσης (διαχείριση, επικοινωνία, μεταφορά, εστίαση, διαμονή, αξιολόγηση υπηρεσιών, βεβαιώσεις συμμετοχών και αποστολή ενημερωτικών newsletter/sms με συγκατάθεση) καθώς για λόγους ασφάλειας των συμμετεχόντων όταν η εκδήλωση γίνεται σε χώρους της Εταιρείας (έννομα συμφέροντα).

  • Για σκοπούς προβολής της Εταιρίας και τήρηση ιστορικού αρχείου:

Κατά τη διεξαγωγή εκδηλώσεων , όπως οι παραπάνω, είναι πιθανό να λαμβάνουμε φωτογραφικό υλικό από το χώρο της εκδήλωσης για το αρχείο της Εταιρίας και την ενημέρωση της ιστοσελίδας και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρίας.

Νομική βάση: Το φωτογραφικό υλικό που πιθανόν να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας ή σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης έχει ως σκοπό την προβολή της Εταιρείας μας ή την προβολή της επιτυχίας μιας εκδήλωσης της Εταιρείας μας. (έννομο συμφέρον).

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

  • Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
  • Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
  • Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση την επιδίωξη έννομων συμφερόντων μας, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα κρίνει η Εταιρία ότι θεωρούνται απαραίτητα.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities) τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Τα βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων εργαζομένων αποθηκεύονται για τυχόν μελλοντική χρήση για χρονικό διάστημα:

  • 6 μηνών από τη λήψη τους προς αξιοποίηση μελλοντικής πρόσληψης
  • 6 μηνών για αυτούς που τέλεσαν σε σύμβαση μαθητείας με τη Εταιρεία
  • 6 μηνών από την αποχώρηση εργαζόμενου, απασχολούμενου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Ασφάλεια των δεδομένων σας

Ο διαδικτυακός τόπος φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας SSL (Secure Sockets Layer) διασφαλίζοντας την ασφαλή μεταφορά δεδομένων αποτρέποντας την υποκλοπή τους από κακόβουλους χρήστες. Η χρήση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων γίνεται από το εκάστοτε αρμόδιο προσωπικό της εταιρείας μας και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται για κάθε κατηγορία δεδομένων. Δεν κοινοποιούμε ή μεταβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, παρά μόνο στις απαραίτητες υπηρεσίες ή παρόχους που επιλέγουμε προσεκτικά για την υποστήριξη των λειτουργιών μας (βλ. επόμενη ενότητα).

Με ποιους μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα

Οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για να μας παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σας είναι οι εξής:

Για την αποστολή newsletter μέσω email χρησιμοποιούμε την υπηρεσία MailChimp με έδρα στις ΗΠΑ (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, Georgia, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000,Atlanta, Georgia 30308, USA), η οποία είναι πιστοποιημένη με βάση την Ασπίδα Προστασίας Δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ (EU-US Privacy Shield Agreement). Περισσότερα για την Ασπίδα Προστασίας Δεδομένων ΗΠΑ-ΕΕ μπορείτε να διαβάσετε εδώ: www.privacyshield.gov/welcome.

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, για να παρακολουθούμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα Google Analytics της Google με έδρα στις ΗΠΑ (επίσημη επωνυμία «Google Inc. και έδρα: 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), η οποία είναι επίσης πιστοποιημένη με βάση την Ασπίδα Προστασίας Δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ (περισσότερα εδώ: https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en).

Για την αποστολή μηνυμάτων SMS χρησιμοποιούμε την υπηρεσία SMS Marketing (MY COMPANY PROJECTS OE, Π.Π Γερμανού 33 54622, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) και την υπηρεσία Lexicon Software (Lexicon Software, Χατζηδημητρίου 17, 58100 Γιαννιτσά, Ελλάδα).

Για την αποστολή ερωτηματολόγιων προς τους συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία της εταιρίας Typeform με έδρα εντός της Ε.Ε. (Typeform, S.L., Bac de Roda, 163, 08018, Barcelona, Spain).

Tέλος, η ιστοσελίδα μας φιλοξενείται από την εταιρία Mozaik (ΜΟΖΑΙΚ ΕΠΕ, Καλαμίδα 12 & Αγ. Δημητρίου 9, 10554, Αθήνα, Ελλάδα).

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Εταιρία μας έχει λάβει τα αναγκαία οργανωτικά και μετρά για να σας βοηθήσει στην άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων σας υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία:.

  • Δικαίωμα Ενημέρωσης: Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς.
  • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση για το αν επεξεργαζόμαστε ή όχι προσωπικά δεδομένα. Στην περίπτωση που αυτό συμβαίνει, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά και σε πληροφορίες σχετικές με την επεξεργασία.
  • Δικαίωμα Διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  • Δικαίωμα Διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων σας εάν δεν συντρέχει νόμιμη αιτία για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους.
  • Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας.
  • Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα σας σε μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως και είναι εύκολα αναγνώσιμη.
  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή αυτή.
  • Δικαίωμα Εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ιδίως για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ: Έχετε δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Μπορείτε να στείλετε αίτημα σχετικά με τα παρακάτω δικαιώματά σας μέσω email στο [email protected]. Στην περίπτωση αποστολής newsletter μπορείτε επίσης να επιλέξετε το αντίστοιχο πεδίο διαγραφής που θα βρείτε σε κάθε newsletter που λαμβάνετε.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-3, ΤΚ: 115 23, Αθήνα

Τηλ.: +30-210-6475600

email: [email protected]

ή στην αντίστοιχη αρχή του τόπου κατοικίας ή εργασίας σας.