ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Για ένα καλύτερο αύριο
Ως εταιρία θεωρούμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι απέναντι στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο. Η ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης είναι βαθιά ριζωμένη στη φιλοσοφία μας, αποτελεί τρόπο ζωής και συνοδεύει κάθε επιχειρηματική μας ενέργεια. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί την μοναδική εγγύηση για την εξασφάλιση μιας υγιούς επιχειρηματικότητας καθώς και την παραγωγή προστιθέμενης αξίας.
Η στρατηγική μας

για τη βιώσιμη ανάπτυξη συνοψίζεται στις παρακάτω ενέργειες:

1
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Πλήρης εφαρμογή τριών συστημάτων διαχείρισης (ΣΔ) για την ποιότητα, το περιβάλλον και τον άνθρωπο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001.
2
ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ
Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων σε κάθε μας δραστηριότητα.
3
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΥΛΙΚΑ
Χρήση κορυφαίων υλικών που θα μας εξασφαλίσουν το χαμηλότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στα προϊόντα μας.
4
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Έλεγχος των προϊόντων μας από τα διεθνώς αναγνωρισμένα εργαστήρια δοκιμών VDE και Bureau Veritas.
5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Δέσμευση απέναντι στην κοινωνία με ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στην πολιτική της εταιρίας μας.
Οι τομείς που εστιάζουμε
  • ΑΓΟΡΑ
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε θέματα ασφάλειας δεν κάνουμε συμβιβασμούς

Γνωρίζουμε ότι η ικανοποίηση των πελατών μας έρχεται μέσα από την παροχή ολοκληρωμένων προϊόντων και υπηρεσιών ανώτερης ποιότητας που χαρακτηρίζονται από ασφάλεια, τεχνολογική υπεροχή και αξιοπιστία.

Στόχοι

Διασφάλιση και συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας

Έχουμε σχεδιάσει και αναπτύξει από τα τέλη του 2000 ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης (ΣΔ) της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001 πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα BUREAU VERITAS. Το ΣΔ αφορά όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας, ήτοι την προμήθεια υλικών, το σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διάθεση όλων των προϊόντων.


Ικανοποίηση του πελάτη πριν και μετά τη χρήση των προϊόντων μας

Η συνεχής ενημέρωση, η επίλυση τεχνικών αποριών και η ανταπόκριση σε αιτήματα και απαιτήσεις αποτελεί πάγια αρχή για την ικανοποίηση του πελάτη. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε αναπτύξει την υπηρεσία OPENPHONE για να είμαστε συνεχώς δίπλα στον εγκαταστάτη.


Έρευνα και ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών

Έχουμε επιλέξει συνειδητά το δρόμο της ανάπτυξης, της έρευνας και της συνεχούς εξέλιξης. Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πελατών μας και εργαζόμαστε αδιάλειπτα και αθόρυβα ώστε να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από αυτές.


Δημιουργία υπεραξίας για τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους εργαζόμενους της εταιρίας

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη και την αποστολή μας, διοίκηση και εργαζόμενοι, επιλέγουμε προμηθευτές και συνεργάτες που ανταποκρίνονται στα πρότυπα ποιότητας που έχουμε θέσει, ασπάζονται την πολιτική ποιότητας που έχουμε υιοθετήσει και δίνουν υπεραξία στο έργο μας.

.PDF
Πιστοποιητικό ISO 9001

Το σύστημα διαχείρισης της Ποιότητας που εφαρμόζουμε αποτελεί εγγύηση για υπεύθυνη διακυβέρνηση, έγκυρη ενημέρωση του πελάτη και έγκαιρη ανταπόκριση στα αιτήματα του, διατήρηση της ανταγωνιστικότητας μας και επίτευξη μιας υγιούς και δυναμικής ανάπτυξης.

14
ΧΡΟΝΙΑ

εφαρμογή πολιτικής ποιότητας

23
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

ευρεσιτεχνίας

99%
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ

πελάτες
(έρευνα OPENPHONE 2017)

Μάθετε εδώ όλες τις διαδικασίες που εφαρμόζουμε σύμφωνα με το ΣΔ ΕΝ ISO 9001

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θέλουμε ένα περιβάλλον περισσότερο αειφόρο…

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι θέμα μείζονος σημασίας και αποτελεί κοινή ευθύνη όλων μας. Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και να συμβάλουμε στην διαμόρφωση της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων μας.

Στόχοι

Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Η KOUVIDIS έχει σχεδιάσει και αναπτύξει από τα τέλη του 2006 ένα πλήρες σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 14001 πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα BUREAU VERITAS. Το ΣΔ αφορά όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας, ήτοι την προμήθεια υλικών, το σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διάθεση όλων των προϊόντων.

Εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία των φυσικών μας πόρων

Όλη η ενέργεια που καταναλώνεται στο εργοστάσιο και τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενώ όλος ο ιδιόκτητος στόλος της εταιρίας αποτελείται από φορτηγά οχήματα με κινητήρες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών που θα εξασφαλίζουν χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Όλα μας τα προϊόντα ικανοποιούν πιστά τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί χρήσης επικίνδυνων ουσιών RοHS 2011/65/ΕΕ καθώς και ορθής χρήσης χημικών ουσιών REACH ΕΚ1907/2006.

Σωστή διαχείριση αποβλήτων

Φροντίζουμε τη συνεχή μείωση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων μας και συνεργαζόμαστε με αδειοδοτημένες εταιρίες για την κατάλληλη διαχείριση και διάθεση τους.

.PDF
Πιστοποιητικό ISO 14001

Δέσμευση της εταιρίας μας είναι η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων και η τήρηση της σχετικής νομοθεσίας που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος.

100%
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

που καταναλώνεται στο εργοστάσιο στην Τύλισο και τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές

100%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ

συσκευασία προϊόντων

30%
ΜΕΙΩΣΗ

του όγκου υλικών συσκευασίας

Μάθετε εδώ όλες τις διαδικασίες που εφαρμόζουμε σύμφωνα με το ΣΔ ΕΝ ISO 14001

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι άνθρωποι μας είναι η δύναμη μας

Η παραγωγικότητα των εργαζομένων μας συνδέεται άμεσα με την επιτυχία της εταιρίας καθώς και την εύρυθμη λειτουργία της. Η διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας τους στον χώρο εργασίας αποτελεί σαφή προτεραιότητα για την KOUVIDIS.

Στόχοι

Μηδενικά ατυχήματα

Η KOUVIDIS έχει σχεδιάσει και αναπτύξει από τα τέλη του 2007 ένα πλήρες σύστημα Επαγγελματικής Υγείας και ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001 πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα BUREAU VERITAS. Το ΣΔ αφορά όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας, ήτοι την προμήθεια υλικών, τον σχεδιασμό, τη παραγωγή και τη διάθεση όλων των προϊόντων.

Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων

Παρακολουθούμε, καταγράφουμε, βάζουμε στόχους και επενδύουμε συνεχώς στις καταλληλότερες συνθήκες εργασίας και στις απαραίτητες διαδικασίες που αποσκοπούν στην σωστή εκπαίδευση, την πρόληψη και την εξάλειψη πιθανών εργατικών ατυχημάτων.

Η ασφάλεια των επισκεπτών μας

Εφαρμόζουμε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την υγεία όλων των συνεργατών και τρίτων που επισκέπτονται τους χώρους μας.

.PDF
Πιστοποιητικό ISO 45001

Μέσα από την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μας και την εναρμόνιση της εργασίας τους με τη συνολική στρατηγική της εταιρίας μπορούμε και υλοποιούμε τους ποιοτικούς μας στόχους.

>3
ΧΡΟΝΙΑ

χωρίς εργατικό ατύχημα

4
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

για την ασφάλεια των εργαζομένων σε ετήσια βάση

100%
ΠΑΡΟΧΗ

ιατρικής φροντίδας για όλους τους εργαζόμενους

Μάθετε εδώ όλες τις διαδικασίες που εφαρμόζουμε σύμφωνα με το ΣΔ ISO 45001

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Είναι σημαντικό να προσφέρεις…

Βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς κοινωνική ανάπτυξη δεν υφίσταται. Συμμετέχουμε με ευθύνη στη διαμόρφωση της κοινωνίας μας, συνεισφέρουμε τα μέγιστα και συμβάλλουμε και εμείς στη βιώσιμη ανάπτυξη της.

Στόχοι

Η συνεχής συμβολή στην ευημερία και ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας

Έχουμε σχεδιάσει μια σειρά από δράσεις και ενέργειες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και των ευαίσθητα κοινωνικών ομάδων.

Η ανάπτυξη νέων ανθρώπων

Επενδύουμε στους νέους καθώς πιστεύουμε στις δυνατότητες τους για ένα καλύτερο αύριο. Οργανώνουμε συνεχώς εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες που προάγουν τη γνώση και την ευαισθησία σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διοικητικά θέματα.

Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας

Η κοινωνική πολιτική μας δεν περιορίζεται μονάχα στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας αλλά περιλαμβάνει πολιτικές που αποσκοπούν στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό φροντίζουμε να είμαστε 100% τυπικοί απέναντι στις υποχρεώσεις μας προς τους εργαζόμενους μας, τις κρατικές αρχές, τους πελάτες μας καθώς και τους συνεργάτες μας.

120%
ΑΥΞΗΣΗ

του ποσού οικονομικής ενίσχυσης σε ΜΚΟ τα τελευταία 2 χρόνια

>70
ΩΡΕΣ

εκπαίδευσης σε μαθητές και σπουδαστές

25%
ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

προέρχονται από την τοπική κοινωνία