• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
  • ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ
  • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
  • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
  • ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ
  • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Συχνές ερωτήσεις

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Τι σημαίνει ο όρος αντι – ηλεκτρομαγνητική τεχνολογία;

Όλες οι καλωδιώσεις σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά ενέργειας και την τροφοδότηση των ηλεκτρικών συσκευών δημιουργούν τα λεγόμενα χαµηλόσυχνα μαγνητικά πεδία καθώς και ηλεκτρικά πεδία τα οποία παραμένουν ακόμα και όταν οι συσκευές είναι εκτός λειτουργίας.

Τα πεδία αυτά εξαρτώνται από την τάση και την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ εξασθενούν όσο απομακρυνόμαστε από την πηγή που τα δημιουργεί. Όμως είναι άξια λόγου σε αποστάσεις αρκετά μικρότερες από ένα μέτρο.

Το πεδίο που δημιουργείται όταν ερχόμαστε σε επαφή µε μια συσκευή ή όταν σταθούμε δίπλα σε έναν τοίχο γυψοσανίδας όπου πίσω από αυτόν βρίσκονται ηλεκτρικές καλωδιώσεις μπορεί να είναι πολύ μεγάλο.

Με την ανάπτυξη της αντι-ηλεκτροµαγνητικής τεχνολογίας, ένα μέρος της ακτινοβολίας που προέρχεται από τις καλωδιώσεις, απομονώνεται εντός του εσωτερικού στρώματος του σωλήνα ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις παρεμβολές που δημιουργούνται ανάμεσα στα κυκλώματα (ισχυρά και ασθενή).

Η KOUVIDIS έχει ενσωματώσει την παραπάνω τεχνολογία στους τρι-στρωματικούς σωλήνες SUPERFLEX PLUS (320Nt) που προορίζονται για χωνευτές εγκαταστάσεις στη γυψοσανίδα.

Πώς μπορώ να ξεχωρίσω εύκολα τους σωλήνες GEONFLEX & GEOSUB;

Οι σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος GEONFLEX N750 & GEOSUB L450 για υπόγεια δίκτυα, παρουσιάζουν πολύ σημαντικές διαφορές ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Παρά ταύτα οπτικά έχουν τεράστια ομοιότητα μεταξύ τους.

Η KOUVIDIS προκειμένου να διευκολύνει την αναγνώριση τους έχει προχωρήσει σε δύο σημαντικές διαφοροποιήσεις που σχετίζονται με το πάχος των διαμηκών γραμμών των δύο σωλήνων και τη συσκευασία τους.

Όσον αφορά το πάχος των γραμμών, οι σωλήνες GEONFLEX Ν750 ενσωματώνουν ένα τρίτο στρώμα από διαμήκεις γραμμές μεγάλου πλάτους σε αντίθεση με τους σωλήνες GEOSUB οι οποίοι ενσωματώνουν ένα τρίτο στρώμα από διαμήκεις γραμμές εμφανώς μικρότερου πλάτους. Η δεύτερη διαφοροποίηση έγκειται στην συσκευασία των δύο σωλήνων. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε διαφοροποιήσει το χρώμα στα τσέρκια ασφαλείας στις συσκευασίες των δύο σωλήνων τοποθετώντας ΛΕΥΚΑ τσέρκια στους διαμορφώσιμους σωλήνες GEONFLEX και ΜΑΥΡΑ τσέρκια στους διαμορφώσιμους σωλήνες GEOSUB.

 

Με ποιον τρόπο μπορώ να κατεβάσω τα πιστοποιητικά ενός προϊόντος;

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε μέσα από ένα βίντεο – οδηγό 30 δευτερολέπτων πως να κατεβάσετε γρήγορα και εύκολα τα πιστοποιητικά και τα τεχνικά εγχειρίδια των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν με 3 μόλις κλικ.

Οδηγός λήψης τεχνικής τεκμηρίωσης

 

Η συσκευασία των σωλήνων και εξαρτημάτων είναι ανακυκλώσιμη;

Ναι, σε όλες οι συσκευασίες των προϊόντων KOUVIDIS χρησιμοποιούνται 100% ανακυκλώσιμα υλικά

Μπορώ να αποθηκεύσω τους σωλήνες σε εξωτερικό περιβάλλον;

Όλοι οι σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος GEONFLEX, GEOSUB, GEODRAIN και GEOSAN που προορίζονται για υπόγεια δίκτυα μπορούν να αποθηκευτούν σε εξωτερικό περιβάλλον. Στους υπόλοιπους σωλήνες και εξαρτήματα της KOUVIDIS που προορίζονται για υπέργεια δίκτυα η συσκευασία τους δεν προορίζονται για υπαίθρια αποθήκευση.

Πως επηρεάζει η θερμοκρασία εγκατάστασης τη σύνδεση των εξαρτημάτων του συστήματος σωλήνων;

Πριν από κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη το φαινόμενο της συστολής – διαστολής του συστήματος σωλήνων έτσι ώστε να αποφεύγετε φαινόμενα αποσύνδεσης ή στρέβλωσης μερών του συστήματος από μόνιμες τάσεις που μπορούν να προκληθούν από μεγάλες θερμοκρασιακές αντοχές.

Τι σημαίνουν τα πέντε πρώτα ψηφία 44451 που αναγράφονται δίπλα στο προϊόν;

Ο κωδικός ταξινόμησης αποτελείται από 12 ψηφία σύμφωνα με το πρότυπο EN 61386.01 και καθορίζει τις βασικές ιδιότητες των σωλήνων. Τα 5 πρώτα ψηφία ταξινομούν τους σωλήνες σύμφωνα με την αντοχή τους στη συμπίεση, την αντοχή στην κρούση, την ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής και την αντίσταση στην κάμψη.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τους σωλήνες GEONFLEX ή GEOSUB για υπέργεια εγκατάσταση;

Όχι, οι σωλήνες αυτοί παράγονται σύμφωνα με την πρότυπο ΕΝ 61386-24 που αφορά αποκλειστικά συστήματα σωλήνων για υπόγεια δίκτυα θαμμένα στο έδαφος (buried underground) .Βάσει των προδιαγραφών του προτύπου αυτού οι σωλήνες δεν είναι αυτοσβενούμενοι και κρίνονται ακατάλληλοι για υπέργειες εγκαταστάσεις.

Πως μπορώ να αποστραγγίσω ένα κουτί διακλάδωσης CONDUR;

Σε κάθε πλευρά των κουτιών διακλάδωσης CONDUR υπάρχει πρόβλεψη για αποχέτευση η οποία μπορεί να ανοίξει με τη χρήση ενός εργαλείου (π.χ. κατσαβίδι) εφόσον απαιτείται η αποστράγγιση του κουτιού. Πίσω ακριβώς από την οπή αποχέτευσης υπάρχει ειδικό φράγμα που εμποδίζει το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε να εισχωρήσει στο εσωτερικό του κουτιού.

Ποιες είναι διαφορές μεταξύ μεταλλικών και πλαστικών σωλήνων;

Υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία οι πλαστικοί σωλήνες θεωρούνται καλύτεροι από τους αντίστοιχους τους μεταλλικούς. Αρχικά, είναι οικονομικότεροι, είναι ελαφρύτεροι και έχουν χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έπειτα, εξασφαλίζουν ηλεκτρική μόνωση, για μεγαλύτερη ασφάλεια, αντέχουν στην διάβρωση,  έχουν υψηλές μηχανικές αντοχές και εξασφαλίζουν ακεραιότητα του κυκλώματος (circuit integrity). Τέλος, εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό στεγανότητας με χρήση απλών εξαρτημάτων, έχουν χαμηλό συντελεστή τραχύτητας και σταθερά χαρακτηριστικά ποιότητας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης μέσω της δωρεάν γραμμής 801 11 400 500 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω σωλήνα αποχέτευσης για την προστασία καλωδίων;

Όχι, η χρήση τέτοιων σωλήνων αντιτίθεται άμεσα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ. Πέρα των θεμάτων νομιμότητας, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι υδραυλικοί σωλήνες είναι σχεδιασμένοι και ελέγχονται για την καταλληλότητα τους σε άλλα πεδία εφαρμογής, όπως για παράδειγμα η αποχέτευση λυμάτων, τα οποία δεν έχουν σχέση με την προστασία καλωδίων κάτω από το έδαφος. Αυτό το γεγονός, δημιουργεί σοβαρά θέματα ασφάλειας της εγκατάστασης τόσο κατά τη φάση της κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του δικτύου.

Ο έλεγχος συμπίεσης είναι κοινός για συστήματα σωλήνων σε υπέργεια και υπόγεια δίκτυα;

Όχι, ο έλεγχος συμπίεσης πραγματοποιείται με διαφορετικές μεθόδους ελέγχου που προέρχονται από διαφορετικά πρότυπα εφαρμογής. Το ορθό είναι όταν αναφερόμαστε στον έλεγχο συμπίεσης ενός σωλήνα να αναφέρουμε και το σχετικό πρότυπο εφαρμογής του. Για παράδειγμα ο σωλήνας CONDUR  έχει αντοχή στη συμπίεση 1250Nt σύμφωνα με το ΕΝ 61386.21.

Τι είναι ο κωδικός ταξινόμησης των συστημάτων σωλήνων και πως ερμηνεύεται;

Όσον αφορά τα υπέργεια δίκτυα, ο κωδικός ταξινόμησης αποτελείται από δώδεκα ψηφία σύμφωνα με το πρότυπο EN 61386.01 και καθορίζει τις βασικές ιδιότητες των σωλήνων. Τα ψηφία αυτά ταξινομούν τους σωλήνες σύμφωνα με την αντοχή τους στη συμπίεση, την αντοχή στην κρούση, την ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής, την αντίσταση στην κάμψη, τις ηλεκτρικές ιδιότητες, την προστασία έναντι εισροής στερεών αντικειμένων και σκόνης, την προστασία έναντι εισροής νερού, την αντίσταση στη διάβρωση, την τάση εφελκυσμού, την αντίσταση στη διάδοση φλόγας και την φέρουσα ικανότητα αιωρούμενου φορτίου. Μάθετε περισσότερα.

Όσον αφορά τα υπόγεια δίκτυα (που πρόκειται να θαφτούν στο έδαφος) το κωδικός ταξινόμησης αποτελείται  από δύο μέρη, με βάση το πρότυπο EN 61386-24, και καθορίζει τις βασικές ιδιότητες του σωλήνα. Το πρώτο μέρος αποτελείται από το γράμμα ‘’L’’ ή ‘’N’’ και κατατάσσει τον σωλήνα σύμφωνα με την αντοχή του στην κρούση, ενώ το δεύτερο αποτελείται από ένα τριψήφιο αριθμό «250» ή «450» ή «750» και κατατάσσει τον σωλήνα σύμφωνα με την αντοχή του στη συμπίεση.

Τι πρέπει να αναγράφει πάνω ο σωλήνας;

Οι σωλήνες πρέπει να μαρκάρονται με γραφή ανθεκτική και ευανάγνωστη. Όσον αφορά τους σωλήνες που προορίζονται για υπέργεια δίκτυα η βασική πληροφορία περιλαμβάνει, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 61386.01, το όνομα του κατασκευαστή ή κάποιο σχετικό λογότυπο και το όνομα ή τον κωδικό του προϊόντος με τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης να μπορεί να το αναζητήσει στον ανάλογο κατάλογο/εγχειρίδιο χρήσης.  Στη συνέχεια η πληροφορία μπορεί να περιλαμβάνει τον κωδικό ταξινόμησης, τουλάχιστον τα τέσσερα πρώτα ψηφία, τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλα εξαρτήματα καθώς και τις προδιαγραφές για γείωση αν απαιτούνται.

Όσον αφορά τους σωλήνες που προορίζονται για υπόγεια δίκτυα, η βασική πληροφορία πρέπει να περιλαμβάνει, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 61386-24, πέρα των παραπάνω, την κλάση αντοχής στην κρούση (L ή N) καθώς και τη κλάση αντοχής στη συμπίεση (Τύπος 250, 450, 750). Σχετικά με τη σειρά γραφής, πρώτα αναγράφεται η κλάση του σωλήνα στην κρούση και στη συνέχεια η κλάση του σωλήνα στη συμπίεση (π.χ. Ν750). Η επιμέρους πληροφορία μπορεί να περιλαμβάνει τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλα εξαρτήματα.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο κατασκευαστής οφείλει να μαρκάρει τον σωλήνα με τη σήμανση CE, ως προς την πιστότητα του προϊόντος προς την ευρωπαϊκή οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ και να αναφέρει στην βιβλιογραφία του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την σωστή και ασφαλή μεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση και χρήση των σωλήνων. Η πληροφορία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κατά μήκος του σωλήνα με κενά διαστήματα ενός έως τριών μέτρων.

Είναι όλα τα εξαρτήματα CONDUR ελεύθερα αλογόνων;

Ναι όλα τα εξαρτήματα CONDUR είναι ελεύθερα αλογόνων. Συγκεκριμένα, οι μούφες, τα κολάρα, τα ράκορ και τα κουτιά διακλάδωσης CONDUR τα οποία χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση των συστημάτων σωλήνων CONDUR CONFLEX (1250Nt) MEDISOL MEDIFLEX (750Nt), SILCOR SIFLEX (320Nt), CONDUR HF CONFLEX HF (1250Nt) και MEDISOL HF MEDIFLEX HF (750Nt)  είναι ελεύθερα αλογόνων.

Αν επιλέξω σωλήνες ελεύθερες αλογόνων ποια κουτιά διακλάδωσης πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε κουτί CONDUR ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Όλα τα κουτιά διακλάδωσης CONDUR είναι ελεύθερα αλογόνων.

Τι διαφορά έχει η κόκκινη με την πράσινη χρωματική σήμανση στους σωλήνες GEONFLEX και GEOSUB;

Η κόκκινη χρωματική σήμανση προειδοποιεί ότι στο εσωτερικό των σωλήνων υπάρχουν αγωγοί ισχυρών ρευμάτων. Αντίθετα η πράσινη χρωματική σήμανση προειδοποιεί για αγωγούς ασθενών ρευμάτων.  Η χρωματική ταυτοποίηση ακολουθεί τους κανόνες που θέτει το Πρότυπο NF P 98-332 το οποίο προδιαγράφει τον χρωματισμό των σωλήνων σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής τους καθώς και τις ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να έχουν μεταξύ τους.

Που θα βρω οδηγίες εγκατάστασης για τα προϊόντα σας;

Οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στον επίσημο κατάλογο της εταιρίας μας καθώς και στο εκάστοτε τεχνικό εγχειρίδιο συγκεκριμένων σειρών προϊόντων. Σε περίπτωση που επιθυμείτε περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης μέσω της δωρεάν γραμμής 801 11 400 500 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00.

Πως ξεχωρίζω τους σωλήνες βαρέος, μεσαίου και ελαφρού τύπου αφού όλες έχουν το ίδιο χρώμα;

Αρχικά η εταιρία έχει αναπτύξει από το 2008 μια χρωματική ταυτότητα στις συσκευασίες της προκειμένου να μπορεί ο χρήστης να διακρίνει τους σωλήνες μεταξύ τους. Η χρωματική ταυτότητα απεικονίζεται στη συσκευασία των σωλήνων όπου μπλε αντιστοιχεί σε σωλήνες βαρέος τύπου (1250Nt), κόκκινο σε μεσαίου τύπου (750Nt) και σιελ σε ελαφρού τύπου (320Nt). Σε περίπτωση που οι σωλήνες δεν είναι συσκευασμένες μπορείτε να αναγνωρίσετε την κατηγορία των μηχανικών αντοχών τους από τη σήμανση που έχουν στην εξωτερική τους επιφάνεια. Οι ευθύγραμμοι σωλήνες χαράσσονται με λέιζερ ενώ οι διαμορφώσιμοι μαρκάρονται ανάγλυφα με όλα τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά.

Η πετονιά (οδηγός καλωδίου) που έχουν οι σωλήνες GEONFLEX και GEOSUB στην συσκευασία τους τι βάρος αντέχει;

Ο οδηγός όδευσης καλωδίων (πετονιά) έχει ελάχιστη αντοχή στον εφελκυσμό 650Nt (66kg) βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ ISO 2062, παράγεται από πολυεστερικό υλικό PET και τοποθετείται στο εσωτερικό των σωλήνων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Για μεγαλύτερα βάρη χρησιμοποιήστε τον προεγκατεστημένο οδηγό για την εισαγωγή ατσαλίνας.

Μπορώ να περάσω οπτικές ίνες μέσα από τους σωλήνες GEONFLEX ή GEOSUB;

Ανάλογα με τη μέθοδο εγκατάσταση οι σωλήνες GEONFLEX ή GEOSUB μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία οπτικών ινών. Σε περίπτωση που επιθυμείτε περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης μέσω της δωρεάν γραμμής 801 11 400 500 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των σωλήνων GEONFLEX και GEOSUB;

Αρχικά, έχουν διαφορετικές μηχανικές αντοχές στη συμπίεση, 750Nt και 450Νt αντίστοιχα, καθώς και στην κρούση, κατηγορία «Ν» και «L» αντίστοιχα. Οι σωλήνες GEONFLEX δεν αποτελούν ελκυστική τροφή για τρωκτικά λόγω του ειδικού απωθητικού τρωκτικών που υπάρχει στην εσωτερική τους επιφάνεια. Επίσης, επιτυγχάνουν ταχύτερους χρόνους όδευσης καλωδίων λόγω της σημαντικής (περίπου 50%) μείωσης των τριβών που επιτυγχάνει το ειδικό Slip που ενσωματώνεται στο εσωτερικό τοίχωμα κατά την παραγωγική διαδικασία. Επιπλέον, οι σωλήνες GEONFLEX επιτυγχάνουν υψηλότερο βαθμό στεγανότητας ΙΡ 44 όταν συνδέονται με τις μούφες σύνδεσης με άγκιστρα εν συγκρίσει με τους σωλήνες GEOSUB που ο βαθμός αυτός είναι ΙΡ40. Τέλος, οι σωλήνες GEONFLEX συσκευάζονται και σε κουλούρες των 25m και 50m έναντι των σωλήνων GEOSUB που συσκευάζονται μόνο σε κουλούρες των 50m. Μάθετε περισσότερα

.PDF
Συστήματα σωλήνων για υπόγεια δίκτυα

Τα κουτιά διακόπτη ενώνονται μεταξύ τους;

Τα κουτιά διακόπτη έχουν ειδικά σχεδιασμένους λαιμούς ώστε να συνδέονται μεταξύ τους έτσι ώστε η απόσταση μεταξύ των κέντρων τους να είναι 71mm για να μπορούν να φιλοξενούν διακόπτες ενιαίου πλαισίου. Επίσης με τη χρήση του ειδικού αποστάτη μπορείτε να αυξήσετε την απόσταση αυτή στα 91mm έτσι ώστε να μπορείτε να τοποθετήσετε διακόπτες μονού πλαισίου.

Οι σωλήνες DUROFLEX αντέχουν στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία

Ναι οι σωλήνες DUROFLEX παράγονται από ειδικά σταθεροποιημένη πρώτη ύλη με βάση το PVC που περιέχει σταθεροποιητές έναντι της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας.

Γιατί οι σωλήνες SUPERSOL είναι 2,5m, σε τί ωφελεί;

Το μήκος αυτό έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα. Αρχικά παρέχει ευκολία στην μεταφορά και αποθήκευση στο εσωτερικό των περισσότερων μικρών επαγγελματικών οχημάτων. Επίσης, επιτυγχάνει λιγότερη φύρα ειδικά στις κάθετες χωνευτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (κατεβάσματα) από την στιγμή που η μέση απόσταση μεταξύ κουτιών διακλαδώσεων και των κουτιών διακόπτη/πρίζας (που τοποθετούνται στο 1,20m από το πάτωμα) κυμαίνεται στα 1,20m. Τέλος, μπορείτε να εξοικονομήσετε περισσότερους αποθηκευτικούς χώρους καθώς οι σωλήνες των 2,5m μπορούν να τοποθετηθούν και σε όρθια θέση χωρίς να κάμπτονται με τις γνωστές αρνητικές επιπτώσεις.

Μπορώ να συνδέσω τους σωλήνες DUROFLEX με τους σωλήνες SUPERFLEX;

Ναι, με τη χρήση των μουφών DUROFLEX μπορείτε να συνδέσετε DUROFLEX με DUROFLEX, SUPERFLEX με SUPERFLEX καθώς και μεταξύ τους. Οι μούφες παράγονται στο ίδιο χρώμα και μπορούν να εξασφαλίσουν βαθμό στεγανότητας ΙΡ 54.

Γιατί οι σωλήνες ελεύθερες αλογόνων έχουν μεγαλύτερη θερμοκρασιακή αντοχή;

Οι ελεύθεροι αλογόνων σωλήνες της εταιρίας μας παράγονται από ένα μείγμα (blend) ειδικά σταθεροποιημένων θερμοπλαστικών πρώτων υλών που έχει πολύ υψηλότερες αντοχές εν συγκρίσει με το PVC.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω σωλήνες ελεύθερες αλογόνων σε μια εξωτερική επιφανειακή εγκατάσταση;

Ναι, μπορείτε και συγκεκριμένα το σύστημα σωλήνων βαρέος τύπου CONDUR HF – CONFLEX HF το οποίο έχει αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.

Τι διαφορά έχουν οι διαμορφώσιμοι σωλήνες μεσαίου τύπου (750Nt) DUROFLEX και MEDIFLEX;

Η διαφορά τους είναι στις ονομαστικές διαμέτρους. Οι σωλήνες DUROFLEX χαρακτηρίζονται από την εσωτερική τους διάμετρο ενώ οι σωλήνες MEDIFLEX από την εξωτερική τους διάμετρο. Για παράδειγμα, ο σωλήνας DUROFLEX με τύπο Ø16 έχει ελάχιστη εσωτερική διάμετρο 16mm. Αντίθετα, ο σωλήνας MEDIFLEX με τύπο Ø16 έχει ελάχιστη εξωτερική διάμετρο 16mm.

Πως θα εξετάσω αν ο σωλήνας που έχω επιλέξει είναι κατάλληλος για την εγκατάσταση μου;

Μπορείτε να συμβουλευτείτε το πίνακα πεδίου εφαρμογής που βρίσκεται στον επίσημο κατάλογο της εταιρίας καθώς και στην ενότητα Τεχνική Υποστήριξη στη ιστοσελίδα μας. Στο πίνακα αυτό θα βρείτε εναλλακτικά πεδία εφαρμογής για τα οποία προτείνουμε το κατάλληλο σύστημα σωλήνων. Σε περίπτωση που το πεδίο εφαρμογής δεν αναφέρεται στον συγκεκριμένο πίνακα μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης μέσω της δωρεάν γραμμής 801 11 400 500 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00.

Ποια είναι η ουσιαστική διαφορά ενός σωλήνα με αντοχή στη συμπίεση 1250Nt με ένα σωλήνα με αντοχή 750Nt;

Δεδομένου ότι αναφερόμαστε σε υπέργεια δίκτυα ένας σωλήνας που έχει περάσει με επιτυχία τον έλεγχο αντοχής στη συμπίεση στα 1250Nt θεωρείται μηχανικά ανθεκτικότερος από έναν σωλήνα που έχει περάσει τον έλεγχο στα 750Nt. Αυτό σημαίνει ότι είναι κατασκευασμένος από τέτοιο υλικό που αντέχει σε μεγαλύτερες μηχανικές πιέσεις.

Τι διαφορά έχει ένας σωλήνας με ελάχιστη θερμοκρασιακή αντοχή στους -25oC έναντι ενός σωλήνα με αντοχή στους -5oC;

Η ελάχιστη θερμοκρασιακή κατάταξη του σωλήνα υποδηλώνει την ελάχιστη θερμοκρασία κατά την οποία ο σωλήνας υποβάλλεται με επιτυχία στον έλεγχο αντοχής στην κρούση σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο ΕΝ 61386. Κατά συνέπεια ένας σωλήνας με θερμοκρασιακή αντοχή στους -25οC είναι εξαιρετικά πιο ανθεκτικός στην κρούση από τον αντίστοιχο σωλήνα με αντοχή στους -5οC.

Ποια η διαφορά του διαμορφώσιμου (pliable) από τον εύκαμπτο (flexible) σωλήνα;

Ο διαμορφώσιμος (pliable) σωλήνας μπορεί να καμφθεί με το χέρι, με λογική δύναμη, αλλά δεν προορίζεται για συχνή κάμψη σε αντίθεση με τον εύκαμπτο (flexible) σωλήνα που μπορεί να καμφθεί με το χέρι αλλά προορίζεται για συχνή κάμψη για όλο το διάστημα που θα είναι εγκατεστημένος. Η KOUVIDIS παράγει μόνο σωλήνες διαμορφώσιμους.

Τι πρέπει να γνωρίζω για την Ευρωπαϊκή οδηγία χαμηλής τάσης LVD;

Οι σωλήνες υπέργειων και υπόγειων ηλεκτρολογικών δικτύων, υπόκεινται, μέσω της οικογένειας των εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 61386 (ΕΝ 61386.01, ΕΝ 61386.21, ΕΝ 61386.22, ΕΝ 61386.23, ΕΝ 61386.24, ΕΝ 61386.25) στην νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ που αφορά τη διαθεσιμότητα του ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης (50V÷1000V για το εναλλασσόμενο ρεύμα και 75V÷1500V για το συνεχές ρεύμα) και η οποία καταργεί την παλαιότερη 2006/95/ΕΕ. Η ενσωμάτωση της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία γίνεται στα ΦΕΚ1425Β και ΦΕΚ 1426Β. Ο στόχος της νέας οδηγίας είναι η εξασφάλιση ότι το ηλεκτρολογικό υλικό το οποίο διατίθεται και κυκλοφορεί στην ευρωπαϊκή αγορά πληροί τις απαιτήσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και ασφάλειας των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων.

Αυτό που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής είναι οι πιο αυστηρές κυρώσεις που θέτει η νέα Οδηγία 2014/35/ΕΕ στους παραβάτες των διατάξεών της. Οτιδήποτε σχετίζεται με απουσία σήμανσης CE, αθέμιτη ή παραπλανητική χρήση σήμανσης CE, απουσία Δήλωσης Συμμόρφωσης, έλλειψη οδηγιών ασφαλούς εγκατάστασης και ελλείψεις στα στοιχεία του φάκελου τεχνικής τεκμηρίωσης συνοδεύεται από ένα χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 50.000€ ανάλογα με το είδος της παράβασης.

Για ποιους χώρους προορίζονται τα προϊόντα ελεύθερα αλογόνων;

Χώροι συνάθροισης κοινού όπως αεροδρόμια, τούνελ, ξενοδοχεία, metro, κινηματογράφοι, συνεδριακά, σχολεία, κ.α. και χώροι που στεγάζουν ακριβό τεχνικό εξοπλισμό ή απαιτούν ειδικές θερμοκρασιακές αντοχές όπως μηχανοστάσια, server/computer rooms, λεβητοστάσια, αποθήκες, ψυκτικοί θάλαμοι, κ.α.

Ποια προϊόντα θεωρούνται ελεύθερα αλογόνων;

Τα προϊόντα που στην σύσταση τους δεν περιέχουν αλογονούχες χημικές ενώσεις όπως το χλώριο, το φθόριο, το βρώμιο και το ιώδιο. Οι συγκεκριμένες ουσίες υπάρχουν ή προστίθενται σε αρκετά πλαστικά προϊόντα καθώς δρουν ως βελτιωτικά (π.χ. αυτόσβεση, θραύση). Όμως η συμπεριφορά τους σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να είναι καταστροφική. Κατά την καύση τους εκλύουν τοξικά και διαβρωτικά αέρια και εκπέμπουν πυκνό κύμα καπνού.

.PDF
Συστήματα σωλήνων ελεύθερα αλογόνων

Πώς ένα προϊόν με αντιμικροβιακή τεχνολογία θεωρείται ασφαλές;

Η αποτελεσματικότητα της αντιμικροβιακής τεχνολογίας των σωλήνων της KOUVIDIS ελέγχεται σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ΙSO 22196 από διαπιστευμένο εργαστήριο αντιμικροβιακών δοκιμών. Παράλληλα, η αντιμικροβιακή τεχνολογία που ενσωματώνεται στην Α’ ύλη του προϊόντος είναι σύμμορφη με την Ευρωπαϊκό Κανονισμό 528/2012. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι η αντιμικροβιακή δράση είναι ενεργή και αποτελεσματική.

Πώς λειτουργεί η αντιμικροβιακή τεχνολογία στο προϊόν;

Η αντιμικροβιακή τεχνολογία ενσωματώνεται στην Α΄ύλη του συστήματος σωλήνων της KOUVIDIS κατά την παραγωγική διαδικασία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μια συνεχής αντιμικροβιακή προστασία. Τα ενεργά συστατικά που αναδύονται στην επιφάνεια του αντιμικροβιακού συστήματος σωλήνων έρχονται σε επαφή με τα μικρόβια που επικάθονται σε αυτή και αφού παρέμβουν στην κυτταρική τους δομή εμποδίζουν την αναπαραγωγή τους με αποτέλεσμα να τα μειώνουν. Πιο συγκεκριμένα, καταστρέφουν τις πρωτεΐνες τους,  καταστρέφουν την κυτταρική τους δομή, προκαλούν οξειδωτική βλάβη στο εσωτερικό τους και δημιουργούν γενετική διαταραχή εμποδίζοντας την αντιγραφή του γενετικού τους υλικού (DNA) με αποτέλεσμα να αναστέλλεται η αναπαραγωγή τους.

Πότε ένα σύστημα σωλήνων χαρακτηρίζεται «βαρέος τύπου»;

Για να χαρακτηριστεί ένα σύστημα σωλήνων «βαρέος τύπου» πρέπει η αντοχή στη συμπίεση και η αντοχή στην κρούση, των σωλήνων, να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 1250Nt και μεγαλύτερη ή ίση με 6J αντίστοιχα.

Ποια είναι η προτεινόμενη απόσταση μεταξύ των κολάρων σε μια επιφανειακή εγκατάσταση;

Για τη μέγιστη ασφάλεια σε μια επιφανειακή εγκατάσταση καθώς και την σωστή στήριξη των σωλήνων η προτεινομένη απόσταση μεταξύ των κολάρων είναι 50cm για τις κάθετες εγκαταστάσεις και 40cm για τις οριζόντιες εγκαταστάσεις.

Πως τοποθετούνται τα κολάρα;

Τα κολάρα KOUVIDIS τοποθετούνται με τη χρήση upat και βίδας 4mm και φέρουν πλαϊνές εγκοπές για την εύκολη τοποθέτηση τους σε ράγα.

Ποιοι τύποι μικροβίων είναι επικίνδυνοι;

Κάποιοι τύποι μικροβίων είναι επικίνδυνοι και αποτελούν συνήθη αιτία λοιμώξεων. Αυτοί οι τύποι παθογόνων μικροβίων αποτελούν την κύρια αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας σε όλο τον κόσμο. Οι πιο διαδεδομένοι οργανισμοί που μπορούν να εγκατασταθούν στις επιφάνειες των σωλήνων είναι ο Σταφυλόκοκκος (MRSA), η σαλμονέλα (SALMONELA SPP), η κλεψιέλα (KLEBSIELLA PNEUMONIAE) και το E-coli.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

Με ποιον τρόπο μπορώ να κατεβάσω τα πιστοποιητικά ενός προϊόντος;

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε μέσα από ένα βίντεο – οδηγό 30 δευτερολέπτων πως να κατεβάσετε γρήγορα και εύκολα τα πιστοποιητικά και τα τεχνικά εγχειρίδια των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν με 3 μόλις κλικ.

Οδηγός λήψης τεχνικής τεκμηρίωσης

 

Γιατί είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του προτύπου ΕΝ 13476;

Η χρήση και η πλήρη εφαρμογή της παραπάνω σειράς προτύπων ΕΝ 13476 είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ στην Ελλάδα σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αριθμ. 14097/757/4.12.2012 «Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3346/14.12.2012 καθώς και της ερμηνευτικής εγκυκλίου Οικ. 5817/ 2 ΔΚΒΠ 364/Φ.20 που εκδόθηκε την 29.04.2013. Με την απόφαση αυτή οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε έργο που αφορά δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων ή αποστράγγισης όμβριων ΠΡΕΠΕΙ να ικανοποιούν πλήρως το παραπάνω πρότυπο.

Η συσκευασία των σωλήνων και εξαρτημάτων είναι ανακυκλώσιμη;

Ναι, σε όλες οι συσκευασίες των προϊόντων KOUVIDIS χρησιμοποιούνται 100% ανακυκλώσιμα υλικά

Πόσο σημαντική είναι η χρήση λιπαντικού στη χρήση των σωλήνων GEOSAN;

Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετηθεί λιπαντικό πριν από κάθε σύνδεση με τους σωλήνες GEOSAN. Με αυτό το τρόπο θα προστατεύσετε τον ελαστικό δακτύλιο και θα εξασφαλίσετε ότι δεν θα φύγει από τη θέση του καθώς και θα αποφύγετε τυχόν «τραυματισμούς» του ελαστικού δακτυλίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες σύνδεσης πριν από κάθε χρήση.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της 2ης γενιάς σωλήνων GEOSAN;

Αρχικά, μείωση του χρόνου εγκατάστασης από τη στιγμή που ο ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης είναι προ-εγκαταστημένος εσωτερικά του θηλυκού άκρου του σωλήνα. Δεύτερον, καλύτερη στεγανότητα σύνδεσης λόγω του σχεδιασμού των λείων τοιχωμάτων που έχουν τα δύο άκρα του σωλήνα (αρσενικό και θηλυκό) και τέλος στα προβλήματα της στεγανότητας που δημιουργούσε η λάθος φορά τοποθέτησης του ελαστικού δακτυλίου στο αρσενικό άκρο στους σωλήνες αποχέτευσης της 1ης γενιάς.

Γιατί οι σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος GEOSAN είναι ανταγωνιστικότεροι έναντι των σωλήνων συμπαγούς τοιχώματος PVC (σειρά 41);

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν οι σωλήνες GEOSAN με διπλό δομημένο τοίχωμα έναντι των σωλήνων από PVC με λείο τοίχωμα και των παλαιότερων τσιμεντοσωλήνων, είναι εξαιρετικά σημαντικά. Λόγω της ειδικής γεωμετρίας του εξωτερικού τοιχώματος, οι σωλήνες GEOSAN επιτυγχάνουν τις ίδιες μηχανικές αντοχές με σημαντικά λιγότερο βάρος από τους συμβατικούς σωλήνες PVC, και τους τσιμεντοσωλήνες. Κατά συνέπεια, εξασφαλίζεται εξοικονόμηση στην αξία αγοράς καθώς και στα κόστη αποθήκευσης, μεταφοράς και εγκατάστασης.

Ποια είναι η διαφορά των σωλήνων αποστράγγισης με διάτρηση 220o και 360o;

Οι σωλήνες αποστράγγισης GEODRAIN με διάτρηση 220ο παράγονται σε άκαμπτες μπάρες των 6m και οι σωλήνες αποστράγγισης με διάττηση 360ο παράγονται σε εύκαμπτες κουλούρες των 50m. Οι μοίρες διάτρησης επηρεάζουν την συνολική επιφάνεια συλλογής νερού και καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες αποστράγγισης.

Ποια είναι τα πεδία εφαρμογής των σωλήνων αποστράγγισης GEODRAIN;

Οι διαμορφώσιμοι σωλήνες GEODRAIN είναι κατάλληλοι για την αποστράγγιση υδάτων/όμβριων σε όλους τους τύπους οικιακών κτιρίων (περιμετρικές αποστραγγίσεις, τοιχία αντιστήριξης), φωτοβολταϊκά πάρκα, γεωργικές εφαρμογές, οδικά δίκτυα (επαρχιακοί δρόμοι), βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές, ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, γήπεδα καθώς και στη διαμόρφωση περιβαλλόντων χώρων.

Τα εξαρτήματα των σωλήνων GEOSAN είναι συμβατά με τους σωλήνες GEODRAIN;

Τα εξαρτήματα των σωλήνων GEOSAN είναι συμβατά με όλους τους σωλήνες GEODRAIN. Απαιτείται προσοχή στη σωστή χρήση των κατάλληλων ελαστικών δακτυλίων.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η περιμετρική αποστράγγιση θεμελίων;

Η διείσδυση των υδάτων στη μάζα ενός δομικού στοιχείου (θεμέλια) μπορεί να προκαλέσει σταδιακά χημικές αλλοιώσεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε μηχανικές φθορές. Τα εδάφη μπορεί να χάσουν τις αντοχές τους και να υποχωρήσουν προκαλώντας καταστροφές στα κτίρια (καθίζηση). Η περιμετρική αποστράγγιση προστατεύει τα υπόγεια τμήματα των κτιρίων από τις επιπτώσεις της συνεχούς έκθεσης στα νερά.

Ποια είναι τα οφέλη της αποστράγγισης;

Η διατήρηση του επιπέδου υγρασίας σε φυσιολογικά επίπεδα έχει πολλαπλά οφέλη για τα δομικά στοιχεία καθώς και για τις καλλιέργειες, καθώς διατηρεί το έδαφος ≪υγιές≫. Δηλαδή, επιτρέπει τον σωστό αερισμό του, δεν το διαβρώνει, δεν επηρεάζει τον βαθμό θερμότητας του, δεν εμποδίζει τη σωστή ανάπτυξη των ριζικών συστημάτων με την ορθή απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών του και δεν προκαλεί φθορές στα θεμέλια των κατασκευών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Που μπορώ να αναζητήσω τα πιστοποιητικά της εταιρίας και των προϊόντων;

Όλα τα πιστοποιητικά της εταιρίας υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας στην περιοχή downloads. Για οποιαδήποτε επιμέρους πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας μέσω της δωρεάν γραμμής 801 11 400 500 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00

Εάν κάποιο προϊόν δεν είναι ετοιμοπαράδοτο στο κατάστημα ποιος είναι ο μέγιστος χρόνος παράδοσης από τη στιγμή της παραγγελίας;

Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης σε Ελλάδα και Κύπρο είναι 24 ώρες. Για τις περιοχές που η εταιρία διατηρεί κέντρο διανομής και αποθήκευσης όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο Κρήτης και η Λευκωσία ο χρόνος αυτός μπορεί να είναι και μικρότερος καθώς οι παράδόσεις γίνονται από ιδιόκτητο στόλο φορτηγών οχημάτων.

Μπορώ να αγοράσω σωλήνες KOUVIDIS απευθείας από το εργοστάσιο ή κάποιο κέντρο διανομής;

Όχι, η KOUVIDIS κάνει μόνο πωλήσεις χονδρικής. Για να προμηθευτείτε τα προϊόντα θα πρέπει να απευθυνθείτε στα καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικών ή υδραυλικών προϊόντων που ανήκουν στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο μας.

Μπορώ να συμμετάσχω σε κάποιο εκπαιδευτικά προγράμματα της KOUVIDIS;

Βεβαίως και μπορείτε. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα γίνονται σε προγραμματισμένους χρόνους σε συγκεκριμένα μέρη ανά την Ελλάδα και Κύπρο είτε είναι OPEN DAY, OPEN SEMINAR ή OPEN HOUSE. Στείλτε μας τα στοιχεία σας και κάποιος εκπρόσωπος της εταιρίας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσει για την διαθεσιμότητα θέσεων.