• ЗАЩИТА НА КАБЕЛИ
  • ОТВОДНЯВАНЕ & КАНАЛИЗАЦИЯ
  • ОБЩИ УСЛОВИЯ
  • ЗАЩИТА НА КАБЕЛИ
  • ОТВОДНЯВАНЕ & КАНАЛИЗАЦИЯ
  • ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЧЗВ

ЗАЩИТА НА КАБЕЛИ

Как мога да разпозная тръбите GEONFLEX и GEOSUB?

Макар пластмасовите тръби GEONFLEX и GEOSUB за заровени в земята мрежи да изглеждат сходно, между тях има съществени разлики по отношение на техническите характеристики.

KOUVIDIS извърши някои важни подобрения с цел по-лесно разпознаване на тръбите GEONFLEX N750 и GEOSUB L450.

Първо, променихме широчината на надлъжните линии на тръбите GEONFLEX и GEOSUB, като върху тръбите GEONFLEX направихме по-широки надлъжни редове с неизтриваем цвят. Надлъжните линии на GEOSUB са много по-тесни от тези на GEONFLEX.

Също така променихме цвета на осигурителните ремъци, за улесним разпознаването по опаковката, като вече използваме ЧЕРНИ ремъци за опаковката на тръбите GEOSUB и БЕЛИ осигурителни ремъци за GEONFLEX.

Какво е антиелектромагнитна технология?

Всички кабели, както в жилищни така и в бизнес сгради, които се използват на пренос на енергия и захранване на електрически устройства, създават така наречените нискочестотни магнитни полета, както и електрически полета, които остават дори след изключване на устройствата.

 

Тези полета се обуславят от напрежението и силата на тока, като отслабват с увеличаване на разстоянието от източника. Те обаче са значителни на разстояния до един метър.

 

По-специално полето, създадено, когато се докоснем до устройство или когато стоим до стена от гипсокартон, зад която има електрически кабели, може да бъди много силно.

 

Благодарение на разработването на антиелектромагнитна технология част от излъчването, идващо от кабелите, се изолира във вътрешния слой на тръбите, като същевременно смущенията, възникващи между веригите (слаби и силни токове), се минимизират.

 

KOUVIDIS е първата гръцка компания, която навлиза в областта на производството на пластмасови тръби с използване на антиелектромагнитна технология, разработвайки тръбите SUPERFLEX PLUS (320Nt) за скрит монтаж зад гипсокартон.

Опаковката на тръбите и фитингите подлежи ли на рециклиране?

Да, опаковката на всички продукти на KOUVIDIS е изработена от 100% рециклируеми материали.

Мога ли да съхранявам тръби на открито?

Всички тръби с двойна структурирана стена GEONFLEX, GEOSUB, GEODRAIN и GEOSAN, предназначени за използване в подземни мрежи, могат да бъдат съхранявани на открито. Други тръби и фитинги KOUVIDIS, предназначени за използване в надземни мрежи не могат да се съхраняват на открито поради вида на опаковката.

Как температурата при монтажа влияе на свързването на фитингите на тръбната система?

Преди всеки монтаж трябва да вземете под внимание свиването и разширяването на тръбната система, за да избегнете разединяване или изкривяване частите на системата вследствие на постоянни стресове, които може да са предизвикани от висока температурна устойчивост.

Какво означават първите пет цифри 44451, изписани до името на продукта?

Класификационният код се състои от 12 цифри по стандарта EN 61386.01 и посочва основните свойства на тръбите. Първите 5 цифри съответстват на класификацията на тръбите според устойчивостта им на натиск, на удар, минималната и максималната температура на приложение/монтаж и устойчивостта на огъване. Научете повече.

Мога ли да използвам тръби GEONFLEX или GEOSUB за открит монтаж?

Не, тези тръби са произведени по стандарта ΕΝ 61386-24, който се отнася само до тръбни системи за мрежи, вкопани под земята. Според спецификациите на този стандарт тръбите нямат свойство на самогасене и поради тази причина не са подходящи за открити монтажи.

Мога ли да отводня разпределителна кутия CONDUR?

Всяка страна на разпределителните кутии CONDUR може да се използва за отводняване, като съответният дренажен отвор е достъпен с използването на обикновен инструмент (напр. отвертка). Специална преграда зад дренажния отвор предпазва вътрешността на кутията от повреди от инструмента.

Какви са разликите между металните и пластмасовите тръби?

Пластмасовите тръби се смятат в много отношения за по-добри от металните ми алтернативи – те са по-евтини, по-леки и имат по-малък отпечатък върху околната среда. Те също така осигуряват електрическа изолация за повишена безопасност, предлагат защита от корозия и висока механична якост, като същевременно гарантират цялост на кръга на системата. И в заключение, те гарантират висока степен на херметичност при използване на прости фитинги, имат нисък коефициент на грапавост и постоянни качествени характеристики. Ако имате нужда от повече информация, можете да се свържете с отдел „Техническа поддръжка“ на безплатната ни линия за съдействие 801 11 400 500 всеки ден от понеделник до петък, 08:00 – 16:00 ч.

Мога ли да използвам канализационна тръба за защита на кабели?

Не, използването на такива тръби представлява пряко нарушение на европейските и националните закони относно прилагането на европейската Директива 2014/35/ЕС за ниското напрежение. Освен правните въпроси, трябва да се има предвид, че водопроводните тръби са предназначени и са преминали проверка за пригодността си за други области на приложение, като например отвеждане на отпадни води, които не свързани със защита на подземни кабели. Това създава съществени проблеми, свързани с безопасността на монтажа както по време на строителството, така и при експлоатацията на мрежата.

Еднакви ли са изпитванията на натиск за надземни и подземни тръбни системи?

Не, изпитванията на натиск се провеждат по различни методи според различни стандарти за приложение. Когато говорим за изпитване на натиск на тръби, трябва да се посочи съответният стандарт за приложение. Например тръба CONDUR е с устойчивост на натиск от 1250 Nt по ΕΝ 61386.21.

Какъв е класификационният код на тръбните системи и какво означава?

За надземни мрежи класификационният код се състои от дванадесет цифри по стандарта EN 61386.01 и посочва основните свойства на тръбите. Тези цифри категоризират тръбите според устойчивостта им на натиск, на удар, минималната и максималната температура на приложение/монтаж, устойчивостта на огъване, електрическите характеристики, защитата от проникване на твърди предмети и прах, защитата от проникване на вода, устойчивостта на корозия, якостта на опън, устойчивостта срещу разпространение на пламък и капацитета на окачен товар. Научете повече.

За подземни мрежи (предназначени за вкопаване) класификационният код се състои от две части по стандарта EN 61386-24 и посочва основните свойства на тръбите. Първата част се състои от буквата „L“ или „N“ и категоризира тръбата според устойчивостта на удар, а втората част се състои от трицифрен номер „250“ или „450“ или „750“ и категоризира тръбата според устойчивостта на натиск. Научете повече

Какво трябва да бъде изписано върху тръбата?

Върху тръбите трябва да бъде изписана цялата информация с неизтриваем и четлив печат. По отношение на тръби, предназначени за надземни мрежи, основната информация по стандарта ΕΝ 61386.01 включва името на производителя и съответно лого, както и името на продукта или номер по начин, който позволява на потребителя да извърши съответното търсене в съответния каталог/ръководство за потребителя. Информацията трябва също така да включва класификационния код, минимум първите четири цифри, възможностите за свързване към други фитинги, както и спецификациите на заземяване, ако се изисква.

При тръби, предназначени за подземни мрежи, основната информация по стандарта ΕΝ 61386-24 включва, освен горното, класа на устойчивост на удар (L или N), както и класа на устойчивостта на натиск (тип 250, 450, 750). Що се отнася до поредността на информацията, първо се изписва класът на устойчивостта на удар на тръбата, след което класът на устойчивостта на натиск (напр. N750). Индивидуална информация може да включва и възможностите за свързване с други фитинги.

И в двата случая производителят е длъжен да предостави CE маркировка за тръбата, за да обозначи съответствието на продукта с европейската Директива 2014/35/ЕС за ниското напрежение, а също така да включи в съответната документация цялата необходима информация, свързана с правилното и безопасно транспортиране, съхранение, монтаж и използване на тръбите. Съответната информация трябва да се повтаря по протежение на тръбата на всеки един от три метра.

Всички фитинги CONDUR ли са без съдържание на халогени?

Да, всички фитинги CONDUR са без съдържание на халогени. По-конкретно съединенията, скобите, адаптерите и разпределителните кутии CONDUR, използвани за изграждане на тръбни системи CONDUR CONFLEX (1250Nt), MEDISOL MEDIFLEX (750Nt), SILCOR SIFLEX (320Nt), CONDUR HF CONFLEX HF (1250Nt) и MEDISOL HF MEDIFLEX HF (750Nt) са без съдържание на халогени.

Ако избера тръби без съдържание на халогени, какви разпределителни кутии трябва да използвам?

Можете да изберете която и да е разпределителна кутия CONDUR, отговаряща на нуждите Ви. Всички разпределителни кутии CONDUR са без съдържание на халогени.

Каква е разликата между обозначаването със зелен и червен цвят на тръбите GEONFLEX и GEOSUB?

Обозначаване с червен цвят означава, че в тръбите има електрически кабели (силни токове). Зелен етикет означава наличие на комуникационни кабели (слаби токове). Цветовото обозначаване се придържа към правилата, определени със стандарта NF P 98-332, който посочва цветовете на тръбите въз основа на областта им на приложение, както и минималните разстояние между тях.

Къде мога да намеря инструкции за монтаж на продуктите ви?

Инструкции за монтаж можете да намерите в официалния каталог на компанията ни, както и в техническите ръководства на конкретните продуктови гами. Ако имате нужда от повече информация, можете да се свържете с отдел „Техническа поддръжка“ на безплатната ни линия за съдействие 801 11 400 500 всеки ден от понеделник до петък, 08:00 – 16:00 ч.

Как мога да различа кои тръби са за високи натоварвания, за средни и за ниски натоварвания, като се вземе предвид, че всички са еднакъв цвят?

От 2008 г. компанията разработи цветово обозначаване за своите опаковки, за да може потребителят да различи различните видове тръби. Цветовото обозначаване е поставено на опаковката на тръбите, като синият цвят обозначава тръби за високи натоварвания (тежък тип) (1250 Nt), червеният обозначава за средни натоварвания (среден тип) (750 Nt), а синият цвят обозначава ниски натоварвания (лек тип) (320 Nt). Ако тръбите на са в опаковката, можете да установите механичната им якост по маркировката на външната им повърхност. На твърдите тръби всички технически характеристики са изписани с лазер, докато при гъвкавите тръби са поставени с релефоване.

Какво е теглото, което може поеме кабелният водач, включен в комплекта на тръбите GEONFLEX и GEOSUB?

Кабелният водач има минимална якост на опън от 650 Nt (66 kg) по европейския стандарт ΕΝ ISO 2062. Изработен от PET полиестерен материал и се поставя в тръбите при производството им. За по-големи тегла можете да използвате предварително монтиран стоманен кабелен водач.

Мога ли да прокарам оптични влакна през тръбите GEONFLEX или GEOSUB?

В зависимост от метода на монтаж тръби GEONFLEX или GEOSUB могат да се използват за предпазване на оптични влакна. Ако имате нужда от повече информация, можете да се свържете с отдел „Техническа поддръжка“ на безплатната ни линия за съдействие 801 11 400 500 всеки ден от понеделник до петък, 08:00 – 16:00 ч.

Какви са разликите между тръбите GEONFLEX и GEOSUB?

Първо, имат различна устойчивост на натиск, съответно 750 Nt и 450 Νt, както и на удар, съответно категория „N“ и „L“. Тръбите GEONFLEX не привличат гризачи, тъй като във вътрешните им повърхности е използван специален репелент за гризачи. При тях също така времето за полагане на кабелите е по-кратко поради значителното (приблизително 50%) намаляване на триенето, постигнато благодарение на специалния плъзгащ слой, вграден във вътрешната стена при производството. Освен това тръбите GEONFLEX гарантират по-висока защита от проникване от IP 44, когато са свързани с използване на съединения с куки, докато тръбите GEOSUB осигуряват защита от проникване IP40. И накрая, тръбите GEONFLEX са опаковани на кангали от 25 m и 50 m, докато тръбите GEOSUB са опаковани само на кангали от 50 m. Научете повече

Разклонителните кутии, свързани ли са една с друга?

Разклонителните кутии имат специално проектирани маншети, които позволят да се свържат една към друга, така че разстоянието между центровете им е да е 71 mm, което позволява в тях да бъдат поместени серийни ключове. Също така посредством специални дистанционни адаптери това разстояние може да бъде увеличено до 91 mm, което дава възможност да се използва един ключ.

Защо тръбите без съдържание на халогени имат по-висока температурна устойчивост?

Компанията ни произвежда тръби без съдържание на халогени, използвайки смес от специално стабилизирани термопластични суровини, които са много по-устойчивото от PVC.

Мога ли да използвам тръби без съдържание на халогени за открит монтаж на открито?

Да, можете, по-специално тръбната система от тежък тип CONDUR HF – CONFLEX HF, която е устойчив на ултравиолетово слънчево лъчение.

Как мога да проверя дали избраната от мен тръба е подходяща за моята инсталация?

Може да направите справка с таблицата за областта на приложение в официалния фирмен каталог, както и в раздела за техническа поддръжка на нашия уебсайт. Тази таблица съдържа различни области на приложение, за които предлагаме подходящите тръбни системи. Ако Вашата област на приложение не е включена в горната таблица, можете да се свържете с отдел „Техническа поддръжка“ на безплатната ни линия за съдействие 801 11 400 500 всеки ден от понеделник до петък, 08:00 – 16:00 ч.

Каква е основната разлика между тръба с устойчивост на натиск от 1250 Nt и тръба с устойчивост на натиск, равен на 750 Nt?

За надземни мрежи тръба, която е преминала успешно изпитване за натиск при 1250 Nt, се счита за механично по-здрава, отколкото тръба, изпитана при 750 Nt. Това означава, че е произведена от материал, който може да издържи по-висок механичен натиск.

По какво се различава тръба с устойчивост на минимална температура от -25°C от такава с устойчивост на минимална температурна -5°C?

Класификацията на тръбата според устойчивостта на минимална температура обозначава температурата, при която тръбата е преминала успешно изпитването за устойчивост на удар съгласно съответния стандарт ΕΝ 61386. Следователно тръба с устойчивост на минимална температура от -25°C е много по-устойчива на удар, отколкото съответната тръба с устойчивост на минимална температура от -5°C.

Каква е разликата между гъвкава и пластична тръба?

Гъвкавата тръба може да бъде огъната ръчно, прилагайки разумно усилия, но не е предвидена за чести огъвания. За разлика от нея пластичната тръба може да бъде огъната ръчно и да бъде огъвана често през целия период на монтаж. KOUVIDIS произвежда само гъвкави тръби.

Какво е европейската директива за ниско напрежение (LVD)?

Тръбите, използвани за надземни и подземни електрически мрежи, се подчиняват на хармонизираните европейски стандарти от набора ΕΝ 61386 (ΕΝ 61386.01, ΕΝ 61386.21, ΕΝ 61386.22, ΕΝ 61386.23, ΕΝ 61386.24, ΕΝ 61386.25) и поради тази причина са тях се прилага европейската Директива 2014/35/ЕС за ниското напрежение, отнасяща се до предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (50V÷1000V за променлив ток и 75V÷1500V за постоянен ток), която отменя предишната Директива 2006/95/ЕО. Новата европейска директива е транспонирана в гръцкото законодателство с Държавен вестник брой 1425Β и 1426Β. Новата директива се стреми да гарантира, че предоставяните на пазара електрически съоръжения отговарят на изискванията, които осигуряват високо ниво на защита на здравето и безопасността на хора и домашни животни.

Следва да се отбележи, че Директива 2014/35/ЕС предвижда по-строги санкции в случай на нарушаване на нейните разпоредби. Всичко, свързано с липсата на CE маркировка, неправилна или подвеждаща употреба на CE маркировка, отсъствие на Декларация за съответствие, липса на инструкции за безопасен монтаж или липсващи данни в техническата документация носи финансова санкция до €50 000 в зависимост от вида на нарушението.

За какви пространства са предназначени продуктите без съдържание на халогени?

Обществени места като летища, тунели, хотели, метро станции, конферентни центрове, училища и други, както и зони, в които е разположено скъпо техническо оборудване, или зони със специален температурен режим, като например машинни зали, сървърни/компютърни помещения, котелни, складове, хладилни помещения и други.

Кои продукти се определят като такива без съдържание на халогени?

Продукти, чиито състав не включва халогенирани химически съединения като хлор, флуор, бром и йод. Тези конкретни вещества присъстват или се добавят в някои пластмасови продукти и действат като подобрители (напр. подобряват способностите за самогасене на пластмасите или устойчивостта им на напукване). Поведението им в случай на пожар обаче може да е катастрофално. При горене отделят токсични и корозивни газове и създават вълна от гъст дим. Научете повече

Защо продукт с антимикробна технология се смята за безопасен?

Ефективността на антимикробната технология на тръбите KOUVIDIS е изпитана по международния стандарт ISO 22196 от акредитираната лаборатория за антимикробни тестове. В същото време антимикробната технология, вложена в суровината на продукта, отговаря на Регламент (ЕС) № 528/2012. Това гарантира осъществяването и ефективността на антимикробното действие.

Как действа антимикробната технология в продуктите?

Антимикробната технология се влага в суровината за тръбните системи KOUVIDIS при производствения процес, което гарантира антимикробна защита. Активните съставки, издигащи се на повърхността на антимикробната тръбна система, осъществяват контакт с натрупаните микроби и, след намеса в клетъчната им структура, предотвратяват размножаването им, като по този начин намаляват техния брой. По-конкретно те разрушават протеините и клетъчната им структура, причиняват окислителни увреждания във вътрешността им и предизвикват генетично увреждане, като така предотвратяват репликацията на генетичния им материал (ДНК), което от своя страна потиска възпроизводството им.

Какъв вид тръбна система се означава като „тежък тип“?

За да бъде една тръбна система означена като „тежък тип“, устойчивостта на натиск и устойчивостта на удар на системата трябва да е съответно по-голяма от или равна на 1250 Nt и по-голяма от или равна на 6 J.

Какво е препоръчителното разстояние между скоби при повърхностен монтаж?

За да се гарантира максимална безопасност при повърхностния монтаж, препоръчваме разстоянието между скобите да е 50 cm при вертикални инсталации и 40 cm при хоризонтални инсталации.

Как се монтират скобите?

Скобите KOUVIDIS се монтират с винтове 4 mm и тапи, като те имат странични прорези за лесно монтиране върху релси.

Кои видове микроби са опасни?

Някои видове микроби са опасни и са чест причинител на инфекции. Тези видове патогенни микроби са основната причина за заболеваемост и смъртност в света. Най-честите организми, които могат да замърсят повърхността на тръбите, са стафилококи (MRSA), салмонела (SALMONELA SPP), Klebsiella (KLEBSIELLA PNEUMONIAE) и E-coli.

ОТВОДНЯВАНЕ & КАНАЛИЗАЦИЯ

Опаковката на тръбите и фитингите подлежи ли на рециклиране?

Да, опаковката на всички продукти на KOUVIDIS е изработена от 100% рециклируеми материали.

Колко важна е смазката при използването на тръби GEOSAN?

Много важно е да се използва смазка преди всяко свързване към тръби GEOSAN. Така се предпазва О-пръстенът и се гарантира, че няма да се измести или повреди. Моля, спазвайте инструкциите за свързване преди всяка употреба.

Какви са предимствата на тръбите GEOSAN от 2-ро поколение?

Първо, намалено време за монтаж, тъй като гуменият уплътнителен О-пръстен е предварително монтиран в женския край на тръбата. Второ, подобрени възможности за свързване благодарение на конструкцията на гладките стени в двата края на тръбата (мъжкия и женския), избягване на проблеми с херметичността, които възникваха поради неправилно разполагане на О-пръстена при мъжкия край на дренажните тръби от 1вото поколение.

Защо тръбите с двойна структурирана стена GEOSAN по-конкурентни от PVC тръби с твърда стена (серия 41)?

Тръбите с двойна структурирана стена GEOSAN предлагат някои изключително важни предимства пред тръбите от PVC с гладки стени или използваните в миналото циментови тръби. Благодарение на специалната геометрия на външната стена тръбите GEOSAN постигат същата механична якост при много по-ниско тегло, отколкото конвенционалните тръби от PVC или цимент. Това гарантира по-ниска покупна цена, както и по-ниски разходи за съхранение, транспорт и монтаж.

Каква е разликата между дренажните тръби с перфорация от 220° и 360°?

Дренажните тръби GEODRAIN с перфорация от 220° се произвеждат на твърди пръти с дължина от 6 m, а дренажни тръби с перфорация от 360° се произвеждат на гъвкави кангали от по 50 m. Степените на перфорация влияят на общата водосъбирателна повърхност, като така могат да удовлетворят различни нужди при отводняването.

Какви са областите на приложение на дренажните тръби GEODRAIN?

Гъвкавите тръби GEODRAIN са подходящи за отвеждане на вода/дъждовна вода при всички видове жилищни сгради (периферно отводняване, носещи стени), соларни паркове, селскостопански приложения, пътни мрежи (селски пътища), промишлени и търговски приложения, депа за санитарно депониране на отпадъци, неконтролирани сметищни депа, спортни площадки, както и за благоустройство и озеленяване.

Съвместими ли са фитингите на тръбите GEOSAN с тръбите GEODRAIN?

Фитингите на тръбите GEOSAN са съвместими с всички тръби GEODRAIN. Специално внимание трябва да се обърне на използването на правилните О-пръстени.

Защо периферното отводняване на основите е толкова важно?

Проникването на вода в структурен елемент (основи) може постепенно да причини химични промени, които да доведат от механична повреда. Съпротивление на почвата може да се понижи, водейки до слягане, а оттам и до повреда на сградите (потъване). Периферното отводняване защитава подземните части на сградите от резултатите от хронично излагане на вода.

Какви са ползите от отводняването?

Поддържането на нормални нива на влага осигурява множество ползи за структурни елементи, както и за насаждения, тъй като поддържа почвата ≪здрава≫. Тя позволява правилното й проветряване, не я ерозира и не засяга затоплянето ѝ, не възпрепятства правилното развитие на коренови системи благодарение на правилното усвояване на хранителните вещества в нея и не предизвиква повреди по основите на конструкциите.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Къде мога да видя сертификатите на фирмата или на продуктите?

Всички фирмени сертификати можете да намерите на нашия уебсайт, в раздела за изтегляния. Ако имате нужда от друга информация, можете да позвъните на безплатната ни линия за съдействие 801 11 400 500 всеки ден от понеделник до петък, 08:00 – 16:00 ч.

Ако даден продукт не е наличен в магазина, какъв е максималният срок за изпълнение на поръчка?

Максималният срок за доставка в Гърция и Кипър е 24 часа. В райони, в които нашата компания има дистрибуторски и складов център, като например Атина, Гърция, Ираклион в Крит, или Никозия, този срок може да е и по-кратък, тъй като доставките се извършват от фирмени камиони.

Мога ли да закупя тръби на KOUVIDIS директно от завода или дистрибуторски център?

Не, KOUVIDIS извършва само продажби на едро. За да закупите продуктите, трябва да се свържете с магазини за електроматериали или В и К материали, които са част от мрежата ни от оторизирани търговци. Научете повече

Мога ли да участват в обучителните програми на KOUVIDIS?

Разбира се. Обучителните програми се провеждат по предварителен график на определени места в Гърция и Кипър и са ОТВОРЕН ДЕН, ОТВОРЕН СЕМИНАР или ОТВОРЕНИ ВРАТИ. Моля, изпратете ни данните си и наш представител ще се свърже с Вас, за да Ви информира за свободните места.