GEODRAIN PLUS
ПОКАЖИ
Перфорирани гъвкави тръби GEODRAIN PLUS с двойна структурирана стена с геотекстил
Перфорирана твърда тръба GEODRAIN PLUS с двойна структурирана стена с геотекстил
Филтри
Филтри
ТЪРСЕНЕ
ИЗДЕЛИЯ
СВОЙСТВА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБХВАТИ
СЕРИИ