НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Hашите Cлужители
Служителите ни са най-ценната част на KOUVIDIS и са двигателят на всичко, което правим. Те създават стойност, пишат историята ни и стоят зад всеки успех.
Нашите служители са нашето вдъхновение

Служителите ни са нашето най-важно конкурентно предимство. Те допринасят за осъществяването на нашата визия и изграждането на бъдещето на компанията.

Знаем, че на едно страхотно работно място придобивките не са достатъчни за повишаване на удовлетвореността и ефективността на служителите. Взаимоотношенията между хората и ценностите също са от огромно значение. Стремим се да изграждаме силни и дълготрайни взаимоотношения с нашите служители на основата на взаимни ползи, откритост и уважение.

Уважаваме служителите си, инвестираме в уникалните им личностни качества и силни страни, като се опитваме да насърчаваме култура на работното място, в която всички те ще могат да осъществят целите си.

100+
НА ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН

служители

36%
УВЕЛИЧЕНИЕ

на човешките ресурси (2018 - 2021)

~10
ГОДИНИ

работа в компанията
(средна продължителност)

25%
ОТ РАБОТНИЦИТЕ

са от местната общност

45%
ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ

са с висше образование

30%
ОТ ЖЕНИТЕ

имат управленски отговорности

Водени от принципа, че удовлетвореността на клиентите се влияе пряко от удовлетвореността на служителите, ние вдъхновяваме и насърчаваме служителите си в три направления – тяхната удовлетвореност, идентифицирането им с корпоративните ценности и ангажираността им с мисията на компанията.

Грижим се за здравето и безопасността на нашите служители

Ефективното управление на здравословните и безопасни условия на труд е наш основен приоритет. Тъй като сме чувствителни по толкова важни въпроси, разработихме и внедрихме система за управление на здравословните и безопасни условия на труд за нашите служители по стандарта ISO 45001, сертифицирана от международния сертификационен орган BUREAU VERITAS. Реализираме набор от процедури, за да намалим злополуките посредством превенция, обучение и използване на подходящите лични предпазни средства.

14
ГОДИНИ

прилагане на ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

>1000
ДНИ

без злополуки

4
СЕМИНАРА ГОДИШНО

посветени на безопасността на служителите

Научете повече за нашата система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарта ISO 45001

Нашите служители са нашата движеща сила

Постоянно се стремим да мотивираме служителите си и да повишаваме емоционалната им интелигентност, така че да показват най-доброто от себе си. Стремим се да развиваме уменията на служителите, за да се открояват във всяка корпоративна или социална среда, в която може да попаднат.

Отличаването ни в международно признатия конкурс за Най-добри места за работа като едно от 25-те най-добри места за работа в Гърция за 2017 г., който се провежда ежегодно от „Отлични места за работа – Гърция“, беше ключово признание за отдадеността, последователността и доверието в компанията ни.

«Философията ни е ориентирана към нашите служители. Нашите служители са нашата движеща сила. Знаем, че удовлетворени служители означава удовлетворени клиенти.

Нашите служители са най-ценният ни актив. Искрено сме им благодарни, че са с нас, приемайки ценностите на нашия основател Емануел Кувидис.

Поели сме ангажимент да работим заедно, като едно голямо семейство, в стремежа си да усъвършенстваме себе си и нашите услуги.»

Константинос Кувидис, Главен изпълнителен директор

Анонимни отзиви от служители на KOUVIDIS, които са споделили в анкетата „Най-добри места за работа“ 2017.

"Ние сме членове на едно здраво семейство. Преди няколко години наш колега претърпя тежка семейна злополука. Компанията организира набиране на средства, за да го подпомогне, и след края й удвои събраната сума, което укрепи екипния дух и солидарността."

"Компанията има ясни цели, които вдъхновяват бъдещата ми кариера."

"Едно място за работа с истински приятелска атмосфера. Членовете на съвета и служителите са наистина сплотени."

"Компанията поддържа високи стандарти и винаги посреща предизвикателствата енергично."

Постоянно се стремим да подобрим трудовото представяне на служителите си

Предоставянето на служителите на възможности за самостоятелни решения на работното място е труден процес. KOUVIDIS е разработила административен модел, който предоставя на служителите й постоянни възможности за вземане на самостоятелни решения, така че да могат да подобряват трудовото си представяне. Този модел е се базира предимно на непрекъснатото обучение на служителите за повишаване както на личностите им умения, така и на знанията. Компанията, заемаща водещо място в сектора за пластмасови тръби в Гърция, прилага система за управление на трудовото представяне от няколко параметъра, като използва алтернативни инструменти за мотивация на персонала си, като например образователни семинари, специални обучителни програми (ОТВОРЕНИ ВРАТИ, ОТВОРЕН СЕМИНАР, ОТВОРЕН ДЕН, ОТВОРЕН ТЕЛЕФОН), усъвършенствани информационни системи с най-новите технологии и нови административни модели.

Смятаме, че високите постижения в бизнеса са резултат от екипна работа

Възприемането на европейски модел за високи постижения в бизнеса подпомогна значително служителите при поставянето и постигането на цели. Подобряването на екипната работа и комуникационните умения, както и по-доброто разбиране на ролите в йерархията повишиха производителността на персонала и доведоха до удостояване на компанията с награда за ангажимента й към високи постижения в бизнеса (EFQM) две години подред през 2011 и 2013 г. от Гръцката мениджърска асоциация.

«Качеството винаги е било неразделна част от културата на KOUVIDIS още от създаването й през 1979 г.

Непрекъснато се стремим да се придържаме към тази ценности във всичките си действия. Внедряването на трите ни всеобхватни системи за управление на качеството беше само началото.

EЕвропейският сертификат за високи постижения в бизнеса и наградата за качество бяха следващата стъпка. Философията на EFQM е сходна с нашата. Структурата й усъвършенства начина ни на мислене»

Константинос Кувидис, Главен изпълнителен директор