ОБРАЗОВАНИЕ
Обогатете знанията си и изградете бъдещето си

Знанието е безгранично. Колкото повече разширяване познанията си, толкова по-добри специалисти ставаме. Вярваме, че споделянето на знания и непрекъснатото обучение са два ключови фактора за успех. Част от мисията ни е да осигурим на монтажниците, инженерите, търговците и студентите необходимите общи технически познания, за да могат да изберат подходящите тръбни системи за съответните области на приложения и да ги монтират правилно.

  • ОБУЧЕНИЕ В ОТОРИЗИРАНИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
  • ОТВАРЯМЕ ВРАТИТЕ СИ
  • НИЕ ИДВАМЕ ПРИ ВАС
  • ДА ПОЗВЪНИМ

Въз основа на горните принципи от 2011 г. насам се занимаваме с проектиране и разработване на поредица от специални обучителни програми, ОТВОРЕНИ ВРАТИ, ОТВОРЕН СЕМИНАР и ОТВОРЕН ДЕН за клиенти, сътрудници и студенти. Образователната програма на KOUVIDIS се базира на три направления – обучение, информация и техническа поддръжка. От 2017 г. насам нашата компания също така разработва нова и иновативна за нашия сектор обучителна програма ОТВОРЕН ТЕЛЕФОН.
Мисията на KOUVIDIS в областта на образователните програми не се изчерпва с предоставянето на техническа поддръжка. Стремим се да запознаем участниците с нашата култура, философия и хората с цел по-задълбочено разбиране

Обучение в оторизирани търговски обекти

Нашите машинни инженери провеждат целодневни посещения в оторизирани търговски обекти от дистрибуторската ни мрежа за електрическо/ВиК оборудване. По време на тези посещения те предоставят техническа поддръжка, обменят становища с участници и представят нови продукти и технологии в пластмасовите тръбни системи. Обучителна програма ОТВОРЕН ДЕН се провежда в Гърция и Кипър в сътрудничество с мениджъра на магазина. Отворени покани се изпращат до всички заинтересовани страни.

Продължителност: Работно време на магазина
Място: Магазини на електрически/ВиК материали
Лектор: машинни инженери от търговския екип на KOUVIDIS
Участници: Електротехници, водопроводчици и дистрибутори

Отваряме вратите си

Обучителна програма ОТВОРЕНИ ВРАТИ съчетава образование и традицията на о-в Крит. Участниците ще имат възможност да посетят обектите ни, да научат повече за производствения ни процес и да обогатят техническите си познания. Продължителността на посещенията варира между 1 и 3 дни, като са предвидени културни и кулинарни мероприятия.

ОТВОРЕНИ ВРАТИ се провежда на обектите ни Ираклион, Крит, Гърция в сътрудничество с нашата оторизирана дистрибуторска мрежа, професионални сдружения на електротехници или водопроводчици, както и образователни институции. Всички участници получават сертификат за посещение.

Продължителност: 1 до 3 дни
Място: Обекти на KOUVIDIS в Ираклион, Крит, Гърция
Лектори: провежда се от главния изпълнителен директор на KOUVIDIS, мениджъра на завода, мениджъра по научно-развойна дейности и мениджъра по образованието
Участници: Електротехници, водопроводчици, инженери, дистрибутори, студенти, технически услуги

Ние идваме при Вас

Лесният достъп до образование е ключов въпрос за нас. Създадохме обучителната програма ОТВОРЕН СЕМИНАР, за да споделим знанията с Вас, при Вас. Същевременно организирахме три семинарни зали в Атина, Солун и Никозия като алтернативни места за образователни дейности.

Вие избирате мястото на провеждане, а нашите специализирани машинни инженери ще дойдат, за да Ви запознаят с културата и философията на KOUVIDIS, да представят нови продукти, да споделят своето ноу-хау и да отговорят на технически въпроси в хода на обучителна програма с продължителност 3–4 часа.

Продължителност: 3–4 часа
Място: Атина, Солун, Никозия, при Вас.
Лектор: Мениджърът по техническа поддръжка на KOUVIDIS
Участници: Електротехници, водопроводчици, инженери, дистрибутори, студенти, технически услуги

Да позвъним

Интересуваме се от Вашата работа, вслушваме се във Вашите нужди и постоянно се стремим да ги удовлетворим. Програмата за клиентско изживяване ОТВОРЕН ТЕЛЕФОН има за цел да изгради двупосочен комуникационен канал с монтажниците, за да се установят техните потребности и да се подобри собственото ни време за реакция на техническите им запитвания. ОТВОРЕН ТЕЛЕФОН се основава на валидността на споделената информация относно безопасното използване на нашите продукти.

През последните 12 месеца осъществихме контакт с над 6000 електромонтажници в Гърция и Кипър, като отговорихме на над 500 технически въпроса и предложихме над 2000 промоционални подаръка.

Продължителност: 10–15 минути
Място: Телефонно обаждане
Лектор: лице от търговския екип B2C на KOUVIDIS
Участници: Електротехници, водопроводчици