Отводняване & Канализация
ПОКАЖИ
Твърда тръба GEOSAN PE с двойна структурирана стена
Перфорирани гъвкави тръби GEODRAIN PLUS с двойна структурирана стена с геотекстил
Перфорирана твърда тръба GEODRAIN PLUS с двойна структурирана стена с геотекстил
Перфорирани гъвкави тръби GEODRAIN с двойна структурирана стена
Перфорирана твърда тръба GEODRAIN с двойна структурирана стена
Утка 45
Редуктивна утка 45o
Тройник тетка 90
Еластомерен пръстен за женски край
Колената 90o
Колена 45
Женска тапа
Филтри
Филтри
ТЪРСЕНЕ
ИЗДЕЛИЯ
СВОЙСТВА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБХВАТИ
СЕРИИ