Канализация
ПОКАЖИ
Твърда тръба GEOSAN PE с двойна структурирана стена
Утка 45
Редуктивна утка 45o
Тройник тетка 90
Еластомерен пръстен за женски край
Колената 90o
Колена 45
Женска тапа
Еластомерен уплътнителен пръстен
Мъжка тапа
Ремонтно съединение
Адхезив и херметизиращ материал KOUVIDIS
Филтри
Филтри
ТЪРСЕНЕ
ИЗДЕЛИЯ
СВОЙСТВА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБХВАТИ
СЕРИИ