ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Попитайте ни, ще се радваме да отговорим

Държим клиентите ни да разполагат с най-надеждната информация и постоянно полагаме усилия да им осигуряваме необходимите инструменти, които да подобряват работата им и да разширяват познанията им. По-долу можете да намерите цялата необходима техническа информация, свързана с продуктите ни. За всички останали въпроси можете да се свържете с нас.

  • ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКВАНЕ (IP)
  • ПОЯСНЕНИЯ ЗА ОЗНАЧЕНИЯТА
  • ЦВЕТОВИ ОБОЗНАЧЕНИЯ
  • КЛАСИФИКАЦИОНЕН КОД
  • НАСОКИ ЗА ТОВАРЕНЕ
  • РЪКОВОДСТВО ЗА СУРОВИНИ
  • УСТОЙЧИВОСТ НА ХИМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Защита от проникване (IP)

Международният код IP се състои от две цифри (напр. IP67). Първата цифра обозначава устойчивостта на проникване на твърди предмети и прах, като диапазонът е от 0 до 6. Втората цифра обозначава устойчивостта на проникване на вода и може да бъде между 0 и 8.

.PDF
Защита от проникване
Пояснения за означенията

За да разполагате с по-добра информация, KOUVIDIS използва няколко означения, предназначени да гарантират правилната употреба и монтиране на тръбните системи. Всички означения, посочени по-долу, могат да бъдат открити на опаковките, етикетите или в техническата документация на компанията.

.PDF
Обяснение на знаците
Цветови обозначения

KOUVIDIS е разработила много удобни цветови обозначения за всяка продуктова група, за да улесни работата на монтажниците и търговците на дребно. Цветовите обозначения осигуряват удобство при идентифициране, съхранение и дистрибуция, като същевременно гарантират разпознаване и стандартизираност за всяка продуктова група.

.PDF
Цветна идентичност
Класификационен код

Класификационен код за тръбни системи
По EN 61386.01

Класификационният код се състои от 12 цифри по EN 61386.01 и посочва основните свойства на тръбите. Първите 5 цифри са най-често присъстващите в маркировката и определят класа на тръбите според устойчивостта им на натиск, на удар, максимална и минимална температура на експлоатация и устойчивостта на огъване.

.PDF
Класификационен код за тръбопроводни системи

Класификационен код за тръбопроводни системи, заровени под земята
По ΕΝ 61386-24

Класификационният код за подземни тръбопроводи се състои от 2 елемента съгласно EN 61386-24 и определя основните свойства на тръбопровода. Първият елемент е буквата "L" или "N", която класифицира тръбата според нейната устойчивост на удар, докато вторият елемент е трицифрено число 250, 450 или 750, което я класифицира според нейната устойчивост на натиск.

.PDF
Класификационен код за заровени в земята тръбни системи
Насоки за товарене

В таблицата по-долу можете да намерите условията за максимално товарене по отношение на палети и транспортни средства, които KOUVIDIS използва за доставки в чужбина.

Що се отнася до товаренето на палети с тръби, следната информация следва да се има предвид, за да се осигури безопасността на хората и продуктите. Има два начина за повдигане и съхранение/товарене на палети с тръби.

Можете да повдигнете палета от едната страна, като разположите вилиците по протежение на средната дървена рамка. Уверете се, че вилиците са влезли изцяло под палета, преди да започнете повдигането.

Можете да повдигнете палета от края му, като поставите вилиците в отворите на палета. В този случай ще са Ви необходими по-големи вилици за палети с минимална дължина 1,70 m. Уверете се, че вилиците са влезли изцяло под палета и са разположени под първите две дървени рамки, преди да започнете повдигането.

.PDF
Насоки за товарене
Ръководство за суровини

Информацията, посочена по-долу, съдържа обичайните стойности, предназначени само за ориентир и сравнение. Те не трябва да се използват като база за конструктивни спецификации или качествен контрол.

.PDF
Ръководство за суровини
Устойчивост на химическо въздействие

Таблицата по-долу е само информативна и посочва най-общите химически характеристики на суровините, използвани в продуктите на KOUVIDIS, като не трябва да се счита за заместител на изпитвания във Вашите конкретни условия.

.PDF
Химическа устойчивост