ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Είμαστε εδώ για να λύσουμε τις απορίες σας.

Δίνουμε έμφαση στην έγκυρη ενημέρωση και φροντίζουμε συνεχώς με κάθε τρόπο να παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία που θα διευκολύνουν το έργο σας και παράλληλα θα βελτιώνουν τις γνώσεις σας. Όλη η τεχνική πληροφορία που σχετίζεται με τα προϊόντα μας βρίσκεται παρακάτω. Για οτιδήποτε άλλο απλά ρωτήστε μας.

  • ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ (IP)
  • ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ
  • ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  • ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
  • ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
  • ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Α’ ΥΛΩΝ
  • ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Βαθμός στεγανότητας (IP)

Ο δείκτης στεγανότητας IP προσδιορίζει, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60529, το βαθμό στον οποίο ένα σώμα είναι απροσπέλαστο από στερεά και υγρά. Αποτελείται από δύο ψηφία (π.χ. IP67). Το πρώτο ψηφίο δηλώνει την αντίσταση έναντι της εισδοχής στερεών αντικειμένων και σκόνης και εκφράζεται σε τιμές από 0 έως 6. Το δεύτερο ψηφίο δηλώνει την αντίσταση έναντι της εισροής νερού και εκφράζεται σε τιμές από 0 έως 8.

.PDF
Βαθμός στεγανότητας
Επεξήγηση σημάνσεων

Για την καλύτερη πληροφόρηση του καταναλωτή και τη διασφάλιση της σωστής χρήσης και εγκατάστασης των συστημάτων σωλήνων, η KOUVIDIS χρησιμοποιεί αρκετές σημάνσεις επάνω στα προϊόντα, τις συσκευασίες, τις ετικέτες και τα τεχνικά της εγχειρίδια. Η επεξήγηση όλων αυτών των σημάνσεων παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

.PDF
Eπεξήγηση σημάνσεων
Χρωματική ταυτότητα

Η KOUVIDIS έχει αναπτύξει από το 2008 μία ιδιαίτερα χρήσιμη χρωματική ταυτότητα για όλες τις οικογένειες προϊόντων της με στόχο τη διευκόλυνση τόσο του εγκαταστάτη όσο και των μεταπωλητών. Η χρωματική ταυτότητα παρέχει ευκολία κατά τον εντοπισμό, την αποθήκευση και τη διανομή, ενώ εξασφαλίζει την αναγνωρισιμότητα και την ομοιογένεια κάθε οικογένειας προϊόντων.

.PDF
Χρωματική ταυτότητα
Κωδικός ταξινόμησης

Συστημάτων σωλήνων που προορίζονται για υπέργειες εγκαταστάσεις
Βάσει προτύπου ΕΝ 61386.01

Ο κωδικός ταξινόμησης αποτελείται από 12 ψηφία σύμφωνα με το πρότυπο EN 61386.01 και καθορίζει τις βασικές ιδιότητες των σωλήνων. Τα 5 πρώτα ψηφία ταξινομούν τους σωλήνες σύμφωνα με την αντοχή τους στη συμπίεση, την αντοχή στην κρούση, την ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής και την αντίσταση στην κάμψη.

.PDF
Κωδικός ταξινόμησης συστημάτων σωλήνων

Συστημάτων σωλήνων που προορίζονται για υπόγειες εγκαταστάσεις
Βάσει προτύπου ΕΝ 61386-24

Ο κωδικός ταξινόμησης για τους σωλήνες που προορίζονται για υπόγεια δίκτυα αποτελείται από δύο μέρη, με βάση το πρότυπο EN 61386-24, και καθορίζει τις βασικές ιδιότητες του σωλήνα. Το πρώτο μέρος αποτελείται από το γράμμα ‘’L’’ ή ‘’N’’ και κατατάσσει τον σωλήνα σύμφωνα με την αντοχή του στην κρούση, ενώ το δεύτερο αποτελείται από ένα τριψήφιο αριθμό «250» ή «450» ή «750» και κατατάσσει τον σωλήνα σύμφωνα με την αντοχή του στη συμπίεση.

.PDF
Κωδικός ταξινόμησης συστημάτων σωλήνων υπόγειων δικτύων
Οδηγίες φόρτωσης

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε τη μέγιστη χωρητικότητα παλετών και σκαφών για διαφορετικά μέσα φόρτωσης.

Για την μέγιστη ασφάλεια σας και την καλύτερη προστασία των προϊόντων, παρακάτω μπορείτε να βρείτε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μεταφορά και αποθήκευση των παλετών στις οποίες τοποθετούνται σωλήνες. Υπάρχουν δύο τρόποι για να ανυψώσετε και να μεταφέρετε με ασφάλεια τις παλέτες.

Μπορείτε να ανυψώσετε την παλέτα από τη μια πλευρά τοποθετώντας την περόνη κατά μήκος του μεσαίου ξύλινου πλαισίου. Βεβαιωθείτε πριν από την ανύψωση ότι ολόκληρη η περόνη βρίσκεται κάτω από την παλέτα.

Μπορείτε να ανυψώσετε την παλέτα από την άκρη της τοποθετώντας την περόνη στα ανοίγματα της παλέτας. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστείτε μεγαλύτερες περόνες με ελάχιστο μήκος 1,70m. Βεβαιωθείτε πριν από την ανύψωση ότι ολόκληρη η περόνη βρίσκεται κάτω από τα δύο ξύλινα πλαίσια της παλέτας.

.PDF
Οδηγίες φόρτωσης
Επεξήγηση Α’ Υλών

Οι πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω είναι χαρακτηριστικές και προορίζονται αποκλειστικά για λόγους αναφοράς ή σύγκρισης. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται ως βάση ή ως προδιαγραφή για ποιοτικούς ελέγχους.

.PDF
Επεξήγηση Α’ υλών
Χημική αντίσταση

Ο παρακάτω πίνακας είναι ένας ενημερωτικός οδηγός που περιλαμβάνει τη χημική αντοχή των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα KOUVIDIS και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο ελέγχου.

.PDF
Αντίσταση σε χημικές ενώσεις