Εξαρτήματα

Εξαρτήματα Σωλήνων Αποστράγγισης Υπεδάφους

ΠΡΟΒΟΛΗ
Μούφα σύνδεσης με άγκιστρα
Τάπα Προστασίας
Κόλλα συγκράτησης και στεγανοποίησης KOUVIDIS
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ