Η KOUVIDIS τώρα και στον κλάδο των μεταφορών. Γνωρίστε την KLS KOUVIDIS Logistics!
Εξαρτήματα

Εξαρτήματα Σωλήνων Αποστράγγισης Υπεδάφους

ΠΡΟΒΟΛΗ
Συστολικό Ημιταυ 45
Θηλυκή τάπα
Αρσενική τάπα
Ημιταυ 45ο
Ταυ 90ο
Γωνίες 90ο
Γωνίες 45ο
Ελαστικός δακτύλιος θηλυκού άκρου GEOSAN PE
Ελαστικός δακτύλιος
Ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης (GEODRAIN)
Θηλυκή μούφα σύνδεσης (OD)
Μούφα επισκευής
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ