Εξαρτήματα

Εξαρτήματα Σωλήνων Αποστράγγισης Υπεδάφους

ΠΡΟΒΟΛΗ
Θηλυκή τάπα
Αρσενική τάπα
Μούφα επισκευής
Ποτηροτρύπανο
Κόλλα συγκράτησης και στεγανοποίησης KOUVIDIS
Ελαστικός σύνδεσμος διακλάδωσης (σαμάρι)
Μούφα σύνδεσης
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ