Εξαρτήματα

Εξαρτήματα Σωλήνων Αποχέτευσης Λυμάτων & Ομβρίων

ΠΡΟΒΟΛΗ
Συστολικό Ημιταυ 45
Ημιταυ 45ο
Ταυ 90ο
Γωνίες 90ο
Γωνίες 45ο
Ελαστικός δακτύλιος θηλυκού άκρου GEOSAN PE
Θηλυκή τάπα
Λιπαντικό σύνδεσης σωλήνων και εξαρτημάτων KOUVIDIS
Αρσενική τάπα
Ελαστικός δακτύλιος
Μούφα επισκευής
Κόλλα συγκράτησης και στεγανοποίησης KOUVIDIS
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ