Εξαρτήματα

Εξαρτήματα Σωλήνων Αποχέτευσης Λυμάτων & Ομβρίων

ΠΡΟΒΟΛΗ
Θηλυκή τάπα
Συστολικό Ημιταυ 45
Αρσενική τάπα
Ημιταυ 45ο
Ταυ 90ο
Γωνίες 90ο
Γωνίες 45ο
Ελαστικός δακτύλιος θηλυκού άκρου GEOSAN PE
Ελαστικός δακτύλιος
Μούφα επισκευής
Λιπαντικό σύνδεσης σωλήνων και εξαρτημάτων KOUVIDIS
Ποτηροτρύπανο
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ