Η KOUVIDIS τώρα και στον κλάδο των μεταφορών. Γνωρίστε την KLS KOUVIDIS Logistics!
Εξαρτήματα

Εξαρτήματα Σωλήνων Αποχέτευσης Λυμάτων & Ομβρίων

ΠΡΟΒΟΛΗ
Συστολικό Ημιταυ 45
Θηλυκή τάπα
Αρσενική τάπα
Αρσενική τάπα (ID)
Ημιταυ 45ο
Ταυ 90ο
Γωνίες 90ο
Γωνίες 45ο
Ελαστικός δακτύλιος θηλυκού άκρου GEOSAN PE
Ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης (ID)
Ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης θηλυκού άκρου (ID)
Ελαστικός δακτύλιος
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ