Γωνίες 90o Για σωλήνες αποχέτευσης και αποστράγγισης

Οι Γωνίες 90ο είναι κατάλληλες για την αλλαγή κατεύθυνσης του δικτύου όταν αυτό απαιτείται. Παράγονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) με την μέθοδο της έκχυσης (Injection moulding) από χυτό καλούπι που τους εξασφαλίζει την απαραίτητη δομή για μια ασφαλή σύνδεση. Τα άκρα τους είναι θηλυκά για να μπορούν να δεχθούν το ελεύθερο αρσενικό άκρο των σωλήνων GEOSAN PE χωρίς να απαιτείται η χρήση μουφών σύνδεσης.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προορίζονται για τη σύνδεση σωλήνων αποχέτευσης ή αποστράγγισης (DN/OD) σε αποχετευτικά/αποστραγγιστικά δίκτυα χωρίς πίεση.

  • ΧΡΩΜΑ:RAL 9004 Μαύρο
  • Eξωτερική διάµετρος (mm)
  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  • ΛΗΨΕΙΣ
Τύπος Κωδικός
OD160 6106000
OD200 6106001
OD250 6106002
OD315 6106003
OD400 6106004
OD500 6106005
.PDF
Σωλήνες αποχέτευσης GEOSAN
.PDF
Σωλήνες αποστράγγισης GEODRAIN
.PDF
Γωνίες 90o – Τεχνικό Σχέδιο
.PDF
RoHS Δήλωση Συμμόρφωσης
.PDF
Δήλωση Συμμόρφωσης με Κανονισμό REACH
.PDF
Οδηγός Προϊόντων