Γωνίες 45o Για σωλήνες αποχέτευσης και αποστράγγισης

Οι Γωνίες 45ο είναι κατάλληλες για την αλλαγή κατεύθυνσης του δικτύου όταν αυτό απαιτείται. Παράγονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) με την μέθοδο της έκχυσης (Injection moulding) από χυτό καλούπι που τους εξασφαλίζει την απαραίτητη δομή για μια ασφαλή σύνδεση. Τα άκρα τους είναι θηλυκά για να μπορούν να δεχθούν το ελεύθερο αρσενικό άκρο των σωλήνων GEOSAN PE χωρίς να απαιτείται η χρήση μουφών σύνδεσης.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προορίζονται για τη σύνδεση σωλήνων αποχέτευσης ή αποστράγγισης (DN/OD) σε αποχετευτικά/αποστραγγιστικά δίκτυα χωρίς πίεση.

  • ΧΡΩΜΑ:RAL 9004 Μαύρο
  • Eξωτερική διάµετρος (mm)
  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  • ΛΗΨΕΙΣ
Τύπος Κωδικός
OD160 6105000
OD200 6105001
OD250 6105002
OD315 6105003
OD400 6105004
OD500 6105005
.PDF
Σωλήνες αποχέτευσης GEOSAN
.PDF
Σωλήνες αποστράγγισης GEODRAIN
.PDF
Γωνίες 45o – Τεχνικό Σχέδιο
.PDF
RoHS Δήλωση Συμμόρφωσης
.PDF
Δήλωση Συμμόρφωσης με Κανονισμό REACH
.PDF
Οδηγός Προϊόντων