Ταυ 90o Για την διακλάδωση σωλήνων αποχέτευσης και αποστράγγισης

Τα Ταυ 90ο είναι κατάλληλα για την σωστή διασταύρωση του δικτύου με άλλα δίκτυα ίδιων διαμέτρων. Παράγονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) με την μέθοδο της έκχυσης (Injection moulding) από χυτό καλούπι που τους εξασφαλίζει την απαραίτητη δομή για μια ασφαλή σύνδεση. Τα άκρα τους είναι θηλυκά για να μπορούν να δεχθούν το ελεύθερο αρσενικό άκρο των σωλήνων GEOSAN PE χωρίς να απαιτείται η χρήση μουφών σύνδεσης.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προορίζονται για τη σύνδεση σωλήνων αποχέτευσης ή αποστράγγισης (DN/OD) σε αποχετευτικά/αποστραγγιστικά δίκτυα χωρίς πίεση.

  • ΧΡΩΜΑ:RAL 9004 Μαύρο
  • Eξωτερική διάµετρος (mm)
  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  • ΛΗΨΕΙΣ
Τύπος Κωδικός
OD160 6108000
OD200 6108001
OD250 6108002
OD315 6108003
OD400 6108004
.PDF
Σωλήνες αποχέτευσης GEOSAN
.PDF
Σωλήνες αποστράγγισης GEODRAIN
.PDF
Ταυ 90o – Τεχνικό Σχέδιο
.PDF
RoHS Δήλωση Συμμόρφωσης
.PDF
Δήλωση Συμμόρφωσης με Κανονισμό REACH
.PDF
Οδηγός Προϊόντων