Μούφα σύνδεσης Για σωλήνες αποχέτευσης και αποστράγγισης

Οι μούφες σύνδεσης έχουν τέτοιο σχεδιασμό ώστε να συνδέονται με ασφάλεια με όλους τους άκαμπτους διπλού δομημένου τοιχώματος σωλήνες GEOSAN PE ή GEODRAIN. Για την σύνδεση τους είναι απαραίτητη η χρήση ελαστικών δακτυλίων στεγάνωσης.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προορίζονται για τη σύνδεση σωλήνων αποχέτευσης ή αποστράγγισης (DN/OD) σε αποχετευτικά/αποστραγγιστικά δίκτυα χωρίς πίεση.

  • ΧΡΩΜΑ:RAL 9004 Μαύρο
  • ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:Βάση εξωτερικής διαμέτρου (DN/OD)
  • Eξωτερική διάµετρος (mm)
  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  • ΛΗΨΕΙΣ
Τύπος Κωδικός
OD160 6103016
OD200 6103017
OD250 6103018
OD315 6103003
OD400 6103004
OD500 6103005
OD630 6103006
.PDF
Σωλήνες αποχέτευσης GEOSAN
.PDF
Σωλήνες αποστράγγισης GEODRAIN
.PDF
Μούφα σύνδεσης για σωλήνες αποχέτευσης & αποστράγγισης- Τεχνικό Σχέδιο
.PDF
RoHS Δήλωση Συμμόρφωσης
.PDF
Δήλωση Συμμόρφωσης με Κανονισμό REACH
.PDF
Οδηγός Προϊόντων