Ημιταυ 45o Για την διακλάδωση σωλήνων αποχέτευσης και αποστράγγισης

Τα Ημιταυ 45ο είναι κατάλληλα για την σωστή διασταύρωση του δικτύου με άλλα δίκτυα ίδιων διαμέτρων. Παράγονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) με την μέθοδο της έκχυσης (Injection moulding) από χυτό καλούπι που τους εξασφαλίζει την απαραίτητη δομή για μια ασφαλή σύνδεση. Τα άκρα τους είναι θηλυκά για να μπορούν να δεχθούν το ελεύθερο αρσενικό άκρο των σωλήνων GEOSAN PE χωρίς να απαιτείται η χρήση μουφών σύνδεσης.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προορίζονται για τη σύνδεση σωλήνων αποχέτευσης ή αποστράγγισης (DN/OD) σε αποχετευτικά/αποστραγγιστικά δίκτυα χωρίς πίεση.

  • ΧΡΩΜΑ:RAL 9004 μαύρο
  • Eξωτερική διάµετρος (mm)
  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  • ΛΗΨΕΙΣ
Τύπος Κωδικός
OD160 6107000
OD200 6107001
OD250 6107002
OD315 6107003
OD400 6107004
.PDF
Σωλήνες αποχέτευσης GEOSAN
.PDF
Σωλήνες αποστράγγισης GEODRAIN
.PDF
Ημιταυ 45o – Τεχνικό Σχέδιο
.PDF
RoHS Δήλωση Συμμόρφωσης
.PDF
Δήλωση Συμμόρφωσης με Κανονισμό REACH
.PDF
Οδηγός Προϊόντων