Μούφα επισκευής Για σωλήνες αποχέτευσης και αποστράγγισης

Οι μούφες επισκευής έχουν τέτοιο σχεδιασμό, χωρίς εσωτερικό χείλος τερματισμού, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επισκευή σε ένα υφιστάμενο δίκτυο. Είναι κατάλληλες για όλους τους άκαμπτους διπλού δομημένου τοιχώματος σωλήνες GEOSAN PE ή GEODRAIN.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προορίζονται για τη σύνδεση σωλήνων αποχέτευσης ή αποστράγγισης (DN/OD) σε αποχετευτικά/αποστραγγιστικά δίκτυα χωρίς πίεση.

  • ΧΡΩΜΑ:RAL 9004 μαύρο
  • ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:Βάση εξωτερικής διαμέτρου (DN/OD)
  • Eξωτερική διάµετρος (mm)
  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  • ΛΗΨΕΙΣ
Τύπος Κωδικός
OD160 6114000
OD200 6114001
OD250 6114002
OD315 6114003
OD400 6114004
OD500 6114005
OD630 6114006
.PDF
Σωλήνες αποχέτευσης GEOSAN
.PDF
Σωλήνες αποστράγγισης GEODRAIN
.PDF
Μούφα επισκευής για σωλήνες αποχέτευσης & αποστράγγισης- Τεχνικό Σχέδιο
.PDF
RoHS Δήλωση Συμμόρφωσης
.PDF
Δήλωση Συμμόρφωσης με Κανονισμό REACH
.PDF
Οδηγός Προϊόντων