ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Μια διαρκής πρόκληση
Ο κόσμος των πλαστικών εξελίσσεται συνεχώς, οι ανάγκες διευρύνονται, οι καταναλωτές γίνονται πιο επιλεκτικοί και το σύγχρονο περιβάλλον απαιτεί μοντέρνα, αποτελεσματικά και εξειδικευμένα προϊόντα με διάρκεια στο χρόνο.

Έρευνα, Ανάπτυξη & Καινοτομία

H Αποστολή μας

Στην KOUVIDIS βρισκόμαστε σε αυτήν ακριβώς την τροχιά. Έχουμε επιλέξει συνειδητά το δρόμο της ανάπτυξης, της έρευνας και της συνεχούς εξέλιξης. Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πελατών μας και εργαζόμαστε αδιάλειπτα και αθόρυβα ώστε να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από αυτές. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις που θα προστατεύουν το πολύτιμο έργο του εγκαταστάτη και θα αναβαθμίζουν ένα σύγχρονο κτίριο.

Επενδύουμε στις ιδέες των ανθρώπων μας, ακούμε προσεκτικά τους πελάτες μας, συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους, συμβουλευόμαστε τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας, υπερκαλύπτουμε τη σχετική νομοθεσία δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια και ελέγχουμε τα προϊόντα μας από ανεξάρτητα διεθνώς αναγνωρισμένα εργαστήρια δοκιμών.

Τα 15 διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουμε κατοχυρώσει, σε εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αποδεικνύουν το πάθος μας για συνεχή ανάπτυξη νέων προϊόντων με προστιθέμενη αξία που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις.

Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, η καινοτομία

  • ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ
  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ
  • ΑΝΤΙΤΡΩΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DW HIGH SPEED
Αντιμικροβιακή τεχνολογία

Η αντιμικροβιακή προστασία αποτελεί μια καινοτόμο τεχνολογία που όταν ενσωματωθεί στα δομικά υλικά μειώνει τον κίνδυνο πολλαπλασιασμού των μικροβίων που βρίσκονται στις επιφάνειες τους, αναστέλλει κατά μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη τους, και σε συνδυασμό με τους κανόνες καθαριότητας προσφέρει τις βέλτιστες συνθήκες υγιεινής.

Η KOUVIDIS έχει αναπτύξει τα συστήματα σωλήνων και εξαρτημάτων με αντιμικροβιακή τεχνολογία προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση για χώρους όπου η υγιεινή αποτελεί προτεραιότητα.

Η αντιμικροβιακή τεχνολογία που ενσωματώνεται στους σωλήνες KOUVIDIS μπορεί να εξασφαλίσει τη μείωση έως και 99% των πιο επικίνδυνων παθογόνων μικροβίων (MRSA, E-coli) εντός 24 ωρών.

Αρ. πατέντας 1007372
.PDF
Συστήματα σωλήνων με αντιμικροβιακή τεχνολογία

Η καινοτομία είναι στην κουλτούρα της KOUVIDIS από τότε που ο ιδρυτής της ανέπτυξε τους πρώτους πλαστικούς σωλήνες με τέτοια χαρακτηριστικά που υπερείχαν έναντι των αντίστοιχων χαλύβδινων σωλήνων εκείνης της εποχής.

Η ανάγκη

Η προστασία της υγιεινής και η μείωση των βιολογικών κινδύνων, που μπορούν να προκληθούν από την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό παθογόνων μικροβίων στις επιφάνειες των σωλήνων σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η έρευνα

O σχεδιασμός ενός συστήματος πλαστικών σωλήνων που θα ικανοποιεί στο ακέραιο όλες τις προδιαγραφές για την ορθή προστασία των καλωδίων και θα ενσωματώνει αντιμικροβιακή τεχνολογία που θα αναστέλλει την ανάπτυξη των παθογόνων μικροβίων στις επιφάνειες του μειώνοντας τον κίνδυνο επιμόλυνσης (κίνδυνος μετάδοσης παθογόνων).

Η τεχνολογία παραγωγής

Η ενσωμάτωση αντιμικροβιακής τεχνολογίας στην Α’ ύλη του προϊόντος κατά την παραγωγική διαδικασία, η οποία θα εξασφαλίζει μακροχρόνια μικροβιοκτόνο δράση, μειώνοντας έως και 99% την ανάπτυξη ή τον πολλλαπλασιασμό των πιο διαδεδομένων παθογόνων μικροβίων ενώ παράλληλα δεν θα επηρεάζει τις μηχανικές αντοχές του συστήματος σωλήνων.

Η δημιουργία

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα πλαστικών σωλήνων αποτελούμενο από τον άκαμπτο και εύκαμπτο σωλήνα με την ονομασία MEDISOL® AM και MEDIFLEX® AM αντίστοιχα, καθώς και τα εξαρτήματα MEDISOL® AM (καμπύλες, μούφες, κολάρα, ρακόρ, κουτιά), σε διαστάσεις από Ø16 έως Ø63, βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 61386.01.

Προστασία και ταυτοποίηση στα υπόγεια δίκτυα

Η προστασία και διαχείριση των υπόγειων δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, η προστασία του προσωπικού που εκτελεί τεχνικές εργασίες εγκατάστασης ή συντήρησης και η διευκόλυνση του μελετητή για την ασφαλέστερη οργάνωση των δικτύων οδήγησαν στο σχεδιασμό, την επένδυση και την ανάπτυξη πλαστικών σωλήνων με τρία διαφορετικά τοιχώματα.

Η πρώτη γενιά παρουσιάστηκε το 2012 κερδίζοντας αμέσως την αποδοχή των εγκαταστατών ενώ η 2η γενιά, με την χρωματική ταυτοποίηση, παρουσιάστηκε το 2017 αλλάζοντας τα δεδομένα στην προστασία και διαχείριση καλωδίων στα υπόγεια δίκτυα.

Η χρωματική ταυτοποίηση των νέων σωλήνων 2ης γενιάς ακολουθεί τους κανόνες που θέτει το Πρότυπο NF P 98-332 το οποίο προδιαγράφει τον χρωματισμό των σωλήνων σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής τους καθώς και τις ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να έχουν μεταξύ τους.

Αρ. πατέντας 1009158
.PDF
Συστήματα σωλήνων για υπόγεια δίκτυα

Δεν επαναπαυόμαστε, εργαζόμαστε σιωπηρά βελτιώνοντας συνεχώς όλα τα προϊόντα μας

Η ανάγκη

Η υπογειοποίηση των δικτύων κοινής ωφέλειας προς όφελος της ασφάλειας, (αποφυγή έκθεσης σε ακραία καιρικά φαινόμενα, ελαχιστοποίηση μεταφοράς ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας) και της αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος (αυξημένη αισθητική λόγω απουσίας της οπτικής όχλησης).

Η έρευνα

Ο σχεδιασμός ενός συστήματος σωλήνων στιβαρού, εύκολου στη χρήση, φιλικού προς το περιβάλλον,  που θα  προστατεύει τα καλώδια από εξωτερικούς παράγοντες, θα διευκολύνει την διαχείριση τους ενώ θα συνδυάζει τα  χαρακτηριστικά που διαθέτει ένας εύκαμπτος (σπιράλ) και ένας άκαμπτος (ευθύγραμμος) σωλήνας.

Η τεχνολογία παραγωγής

Συγκόλληση τριών διαφορετικών τοιχωμάτων κατά την παραγωγική διαδικασία με τη χρήση της τεχνολογίας  τριπλής εξώθησης (coextrusion). Η εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα είναι δακτυλιοειδής (corrugated) προσφέροντας ευκαμψία και υψηλότερη μηχανική αντοχή με τη χρήση λιγότερων πρώτων υλών. Η εσωτερική του επιφάνεια είναι λεία για την εξασφάλιση της ομαλής διέλευσης των καλωδίων κατά τη φάση της εγκατάστασης/ αντικατάστασης.

Η δημιουργία

Απόκτηση δύο πλήρως αυτοματοποιημένων γραμμών παραγωγής από τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς οίκους, σχεδιασμός και παραγωγή σωλήνων διπλού δομημένου τοιχώματος με την ονομασία GEONFLEX με την υψηλότερη δυνατή μηχανική αντοχή Ν750 που επιτρέπει το σχετικό Ευρωπαϊκό πρότυπο  ΕΝ61386-24 και GEOSUB με μηχανική αντοχή L450 σε διαμέτρους από Ø40 έως Ø250.

Ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς, πόσο σημαντική είναι

Η πυρκαγιά είναι μια τις πιο απρόβλεπτες απειλές και ίσως, ένας από τους μεγαλύτερους φόβους για τον άνθρωπο, ιδιαίτερα όταν εκδηλώνεται σε εσωτερικούς χώρους όπου τα περιθώρια διαφυγής είναι περιορισμένα.

Τα ελεύθερα αλογόνων και χαμηλής εκπομπής καπνού συστήματα σωλήνων της KOUVIDIS έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποτελούν μια επιπλέον ασπίδα προστασίας σε ένα φλεγόμενο κτίριο ενώ επιτυγχάνουν πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές σε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες στους (-45oC).

Ακόμα όμως και στους πιο οργανωμένους χώρους οι έλεγχοι της καταλληλόλητας των δομικών υλικών είναι δεσπόζουσας σημασίας.

.PDF
Συστήματα σωλήνων ελεύθερα αλογόνων

Θέλουμε απαιτητικούς πελάτες, γιατί απλά μας κάνουν καλύτερους

Η ανάγκη

Η αποτροπή δυσάρεστων περιστατικών με θανατηφόρες εξελίξεις λόγω χρήσης ακατάλληλων προϊόντων σε χώρους συνάθροισης κοινού και στέγασης ακριβού εξοπλισμού.

Η έρευνα

Ο σχεδιασμός ενός συστήματος πλαστικών σωλήνων από κορυφαίες πρώτες ύλες που δεν θα εκλύει τοξικά και διαβρωτικά αέρια και δεν θα εκπέμπει πυκνά κύματα καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς και θα επιτυγχάνει τις υψηλότερες μηχανικές αντοχές.

Η τεχνολογία παραγωγής

Ελεύθερες αλογόνων και χαμηλής εκπομπής καπνού πρώτες ύλες από κορυφαίους οίκους πλαστικών καθώς και ο σχεδιασμός μιας πλήρους αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής με μηχανές εξώθησης και έγχυσης (extruders &  injections) τελευταίας τεχνολογίας.

Η δημιουργία

Δύο ολοκληρωμένα συστήματα πλαστικών σωλήνων βαρέος και μεσαίου τύπου στη συμπίεση με εμπορική ονομασία CONDUR® HF – CONFLEX® HF και MEDISOL® HF – MEDIFLEX ® HF σε διαστάσεις από Ø16 έως Ø63, βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 61386.01 μαζί με μια πλήρη σειρά εξαρτημάτων (καμπύλες, κολάρα, μούφες, ρακορ) και κουτιών διακλάδωσης.

Αντιτρωκτική προστασία

Η αίσθηση της όσφρησης των τρωκτικών είναι πολύ πιο αναπτυγμένη σε σχέση με τον άνθρωπο. Έρευνες έχουν δείξει ότι όλα τα πολυμερή αποτελούν ελκυστική τροφή για τα τρωκτικά λόγω των πλαστικοποιητών και αρωμάτων που περιέχουν, των φωτεινών τους χρωμάτων και της υφής τους.

Σε μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση που αποτελείται από κατεξοχήν πλαστικά μέρη (σωλήνες, κουτιά διακλάδωσης, καλώδια κλπ), μια πιθανή επίθεση τρωκτικού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο δίκτυο με απρόβλεπτο κόστος επιδιόρθωσης ή σε κάποιες περιπτώσεις να αποτελέσει ακόμη και αιτία για πυρκαγιά. Η KOUVIDIS έχει αναπτύξει μια σειρά συστημάτων σωλήνων με αντιτρωκτική προστασία με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από πιθανές επιθέσεις ζώων.

Αρ. πατέντας EP 2698792
.PDF
European Patent Office EP 2698792
Τεχνολογία DW HIGH SPEED

H νέα γενιά 3στρωματικών σωλήνων DUROFLEX® PLUS αλλάζει τα δεδομένα στην χωνευτή εγκατάσταση διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο το έργο του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και διασφαλίζοντας παράλληλα 100% την αξιοπιστία του.

Μεταφέροντας την τεχνογνωσία της παραγωγής πλαστικών σωλήνων δομημένου τοιχώματος σε μικρότερες διαμέτρους Ø20,Ø25 και Ø32, η KOUVIDIS γίνεται η 1η εταιρία στην Ευρώπη που τολμάει μια τέτοια επένδυση.

Η  καινοτομία του σωλήνα DUROFLEX®  PLUS αναγνωρίστηκε από τον θεσμό «Made in Greece 2019» της  Ελληνικής Ακαδηµίας Μάρκετινγκ, λαμβάνοντας το  Xρυσό Bραβείο στην κατηγορία «Καινοτόµο Bιοµηχανικό Προϊόν».

Αρ. πατέντας 1009144
.PDF
Τρι-στρωματικός σωλήνας DUROFLEX PLUS

Οι απαιτητικές εφαρμογές αποτελούν για εμάς μια συνεχή πρόκληση

Η ανάγκη

Ο συνδυασμός των ιδιοτήτων των άκαμπτων και ευθύγραμμων πλαστικών σωλήνων σε ένα μόνο προϊόν, με στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο πιο σύνηθες πεδίο εφαρμογής (σκυρόδεμα).

Η έρευνα

Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας παραγωγής πλαστικών σωλήνων δομημένου τοιχώματος για υπόγεια δίκτυα, με σκοπό τον σχεδιασμό ενός νέου σωλήνα με παρόμοια χαρακτηριστικά, που θα παράγεται σε μικρότερες διαμέτρους και θα προορίζεται για χωνευτή εγκατάσταση στο σκυρόδεμα.

Η τεχνολογία παραγωγής

Η συγκόλληση τριών διαφορετικών τοιχωμάτων κατά την παραγωγική διαδικασία με τη χρήση της τεχνολογίας τριπλής εξώθησης (co-extrusion), σε συνδυασμό με τη χρήση ειδικά σταθεροποιημένων ελεύθερων αλογόνων πρώτων υλών που θα προσφέρουν εξαιρετική μηχανική και χημική αντοχή, ασφάλεια στην εγκατάσταση, μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση και ένα χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η δημιουργία

Ένας νέος πλαστικός σωλήνας με την ονομασία DUROFLEX® PLUS, σε διαμέτρους Ø20,Ø25 και Ø32, αποτελούμενος από τρία στρώματα, ένα δακτυλιοειδές εξωτερικό στρώμα που του προσφέρει την απαραίτητη μηχανική αντοχή, ένα λείο εσωτερικό στρώμα για την ομαλή διέλευση των καλωδίων και ένα τρίτο στρώμα ανεξίτηλων γραμμών που επιτυγχάνει μια μακράς διάρκειας χρωματική σήμανση μεταξύ ασθενών και ισχυρών ρευμάτων.