Μούφα σύνδεσης Σωλήνων διπλού δομημένου τοιχώματος

Οι μούφες σύνδεσης με άγκιστρα έχουν τέτοιο σχεδιασμό ώστε να συνδέονται με ασφάλεια με όλους τους σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος της KOUVIDIS, άκαμπτους και διαμορφώσιμους εξασφαλίζοντας υψηλό βαθμό στεγανότητας.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προορίζεται για υπόγεια δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

 

 • ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:EN 61386-24
 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:2014/35/EE (LVD), 2011/65/EE (RoHS)
 • ΧΡΩΜΑ:RAL 9004 μαύρο
 • ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ:IP 68
 • Συμμόρφωση προϊόντος, ως προς το σύνολο των απαιτήσεων των ευρωπαϊκών oδηγιών στις οποίες ανήκει
 • Πιστοποίηση δοκιµών και επιτήρηση παραγωγής από το γερµανικό ινστιτούτο δοκιµών VDE
 • Εύρος θερµοκρασιακής αντοχής
 • Βαθµός στεγανότητας έναντι στερεών σωµατιδίων και νερού (EN 60529)
 • Αντίσταση στη γήρανση
 • ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
 • ΛΗΨΕΙΣ
1Εχουν εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία (UV)
2Φέρουν τρία διπλά εσωτερικά άγκιστρα περιμετρικά σε κάθε πλευρά
3Διαθέτουν εσωτερικό χείλος τερματισμού
4Ο σχεδιασμός τους, προεξέχων χείλος εισόδου και κώνικη εσωτερική λκλιση, διευκολύνει την είσοδο και τη συγκράτηση των σωλήνων
5Εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας ΙΡ40 (όταν συνδέονται με σωλήνες GEOSUB), ΙΡ44 (όταν συνδέονται με σωλήνες GEONFLEX) και ΙΡ 68 (όταν συναρμολογούνται με τη χρήση της Κόλλας KOUVIDIS)
6Φέρει αποτελέσματα δοκιμών από το Γερμανικό εργαστήριο VDE
Ιδιότητες
Πρώτη ύλη Ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό HDPE,
ελεύθερο αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS)
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής -5oC
Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής +90oC
Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειμένων και νερού IP 44 (όταν συνδέεται µε το σωλήνα GEONFLEX)
IP 40 (όταν συνδέεται µε το σωλήνα GEOSUB)
IP 68 (όταν συναρµολογείται µε την χρήση της κόλλας KOUVIDIS)
Αντίσταση στη διάδοση φλογών Διαδίδει την φλόγα
Αντοχή στη γήρανση Ανθεκτική στην ηλιακή ακτινοβολία (UV)
Τύπος Κωδικός
Ø32 6101032 12 756
Ø40 6101040 12 576
Ø50 6101050 12 192
Ø63 6101063 15 150
Ø75 6101075 15 15
Ø90 6101090 10 10
Ø110 6101110 5 5
Ø125 6101125 5 5
Ø160 6101160 2 2
Ø200 6101200 3 3
.PDF
Μούφα σύνδεσης με άγκιστρα – Δήλωση Συμμόρφωσης
.PDF
Σωλήνας GEONFLEX – Πιστοποιητικό δοκιμών VDE
.PDF
Μούφα σύνδεσης με άγκιστρα – Τεχνικό Σχέδιο
.PDF
Συστήματα σωλήνων για υπόγεια δίκτυα
.PDF
Πιστοποιητικό Εφαρμογής Οδηγίας RoHS
.PDF
Πιστοποιητικό ISO 9001
.PDF
RoHS Δήλωση Συμμόρφωσης
.PDF
Δήλωση Συμμόρφωσης με Κανονισμό REACH
.PDF
Οδηγός Προϊόντων