ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Join our team
Είσαι έτοιμος να διεκδικήσεις μια θέση στην ομάδα μας; Ενημερώσου για τις ενεργές θέσεις εργασίας και κάνε τώρα την αίτησή σου!
Ακολούθησέ μας

Εάν κάποια από τις παρακάτω θέσεις εργασίας ανταποκρίνεται στα «θέλω» σου, θα χαρούμε να λάβουμε την αίτησή σου. Σε αντίθετη περίπτωση, στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Ένας εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει μαζί σου για να σε γνωρίσουμε από κοντά.

HR Manager – Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης

Η ΘΕΣΗ

Ο/η κατάλληλος/η συνεργάτης μας καλείται να διασφαλίσει και να ενισχύσει την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας και να εφαρμόσει πολιτικές & προγράμματα που βελτιώνουν τους εργαζόμενους για να είναι αποτελεσματικοί, παραγωγικοί, και δημιουργικοί. Επενδύοντας στην τεχνογνωσία, στην αφοσίωση των ανθρώπων μας και στην αναζήτηση νέων ταλέντων, συμβάλλει στην αριστεία της εταιρείας στο περιβάλλον εργασίας. Έχει την ευθύνη των διαδικασιών Στελέχωσης, Εκπαίδευσης, Αξιολόγησης & Ανάπτυξης, Αμοιβών & Παροχών.

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών και πολιτικών διαχείρισης του  ανθρώπινου δυναμικού που ευθυγραμμίζονται με το όραμα και τη στρατηγική της εταιρείας
 • Διαχείριση της διαδικασίας στελέχωσης (αναζήτηση ταλέντων, αγγελίες, συνεντεύξεις, επιλογή) και της ένταξης των νέων εργαζομένων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης βάσει του ατομικού πλάνου ανάπτυξης κάθε εργαζομένου
 • Διαφύλαξη και καλλιέργεια θετικού εργασιακού περιβάλλοντος
 • Διαμόρφωση προγράμματος αμοιβών & παροχών και διαχείριση συστήματος αξιολόγησης απόδοσης
 • Διασφάλιση των κανόνων υγιεινής, ασφάλειας, νομικού πλαισίου, εργατικής νομοθεσίας
 • Τήρηση & επικαιροποίηση αρχείου εργαζομένων με αυστηρή τήρησης της διαδικασίας προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Διαχείριση αιτημάτων, προβλημάτων, διαδικασιών. Συνεργασία με τον Υπεύθυνο Μισθοδοσίας σε θέματα αδείας, μισθοδοσίας, παροχών. Διαχείριση ρουχισμού προσωπικού & ατομικών μέσων προστασίας. Διεκπεραίωση διαδικασίας επαγγελματικών ταξιδιών, επισκέψεων στο εργοστάσιο, εταιρικών εκδηλώσεων. Ανάδειξη της ανθρωποκεντρικής κουλτούρας της εταιρείας σε εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον (εργαζόμενοι, προμηθευτές, πελάτες, κοινωνία, μετόχους, δημόσιους φορείς)
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και σε Projects Έρευνας & Καινοτομίας.

ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ;

 • Πτυχίο ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού ή συναφή κλάδου.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • 5 έτη κατ’ ελάχιστον προϋπηρεσία σε Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην στελέχωση, ανάπτυξη, αξιολόγηση, παρακίνηση και επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού.
 • Γνώση εργατικής νομοθεσίας, κανονισμών & προτύπων ασφάλειας & ποιότητας
 • Άριστη γνώση και χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτά/προφορικά)
 • Άριστη γνώση χρήσης MS Office, ERP
 • Δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός Ελλάδας (στα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές της εταιρείας)

ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ;

 • Μισθός & Bonus, ανάλογο των προσόντων & της επίτευξης των στόχων
 • Φιλικό & ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον
 • Δυναμικό πλάνο εκπαίδευσης & ανάπτυξης

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα ακολουθήσει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και θα απαντηθούν εκείνα που τηρούν τις προϋποθέσεις.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Mηχανικό-Σύμβουλο Πωλήσεων – Έδρα: Ασπρόπυργος Αττικής

Η ΘΕΣΗ

Ως Μηχανικός-Σύμβουλος Πωλήσεων, καλείστε να συνδυάσετε τεχνικές γνώσεις με δεξιότητες πωλήσεων. Για να διασφαλίσετε ότι ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών μας, θα χρειαστεί να αναπτύξετε & αξιοποιήσετε τις τεχνικές γνώσεις σας στο πεδίο των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών έργων, να γνωρίζετε τα χαρακτηριστικά και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων που προσφέρουμε και να τα μεταδώσετε στους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες μας. Πελάτες μας είναι κυρίως επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνικά γραφεία, εργοστάσια και δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Για την εμπεριστατωμένη κατανόηση της κουλτούρας πωλήσεων, θα συνεργάζεστε με την ομάδα πωλήσεων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και τα τμήματα Έρευνας & Ανάπτυξης, Ποιότητας, Logistics και Παραγωγής. Η θέση εργασίας αναφέρεται στον Δ/ντή Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδας.

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Διαχείριση & ανάπτυξη πελατολογίου
 • Υποβολή προτάσεων, ανάπτυξη ιδεών και συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς
 • Διαρκής υποστήριξη των πελατών και παρακολούθηση των αναγκών τους
 • Τακτικές Παρουσιάσεις (reporting) στην Εμπορική Δ/νση
 • Επίτευξη μηνιαίων στόχων
 • Παροχή τεχνικής βοήθειας και εκπαίδευσης πριν και μετά την πώληση
 • Συνεργασία με τα μέλη της ομάδας πωλήσεων, RnD, Ποιότητας & της Δ/νσης Παραγωγής
 • Επίλυση προβλημάτων πελατών
 • Υποστήριξη ενεργειών για τη συμμετοχή της εταιρίας σε εκθέσεις, εκδηλώσεις και σεμινάρια.
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση του πλάνου προωθητικών ενεργειών σε συνεργασία με το τμήμα marketing (Ενημερώσεις νέων προϊόντων-Έρευνες μέτρησης ικανοποίησης πελατών)

ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ;

 • Τουλάχιστον 2-5 έτη αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων  & εξοικείωση με τεχνικά έργα, μελέτες, δημόσιους διαγωνισμούς
 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Μηχανολόγου/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή σε παρεμφερές γνωστικό αντικείμενο
 • Άριστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση MS OFFICE & CRM
 • Προσανατολισμός στο στόχο και το αποτέλεσμα
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες & ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Αναλυτική και δημιουργική σκέψη, ευχέρεια  ανάλυσης εμπορικών & οικονομικών στοιχείων και επίλυσης προβλημάτων
 • Διάθεση για διαρκή επιμόρφωση & ανάπτυξη
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός Ελλάδας.

ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ;

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων & της επίτευξης των στόχων
 • Εταιρικό αυτοκίνητο & κινητό
 • Φιλικό & ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον
 • Δυναμικό πλάνο εκπαίδευσης & ανάπτυξης
 • Συμμετοχή σε εταιρικές εκδηλώσεις & συνέδρια

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα ακολουθήσει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και θα απαντηθούν εκείνα που τηρούν τις προϋποθέσεις.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Junior Boηθός Λογιστηρίου – Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης

Η ΘΕΣΗ

Aναζητάμε ένα φιλόδοξο Junior βοηθό λογιστή για να ενταχθεί στην Οικονομική Δ/νση της εταιρείας μας, συνεισφέροντας στην εύρυθμη λειτουργία του Λογιστηρίου και την διαχείριση των καθημερινών λογιστικών καθηκόντων. Θα γίνει μέλος μιας ομάδας άριστων επαγγελματιών που εργάζονται για τη διασφάλιση της τάξης και της διαφάνειας και την επίτευξη των οικονομικών στόχων της εταιρείας.

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Καταχώρηση παραστατικών εξόδων – αγορών / προμηθειών όλων των τμημάτων της εταιρίας (προμήθειες υλικών, αναλωσίμων, κ.λ.π.)
 • Τήρηση και ενημέρωση της λογιστικής παρακολούθησης της αποθήκης.
 • Συμμετοχή στις φυσικές απογραφές των αποθηκών της εταιρείας.
 • Αρχειοθέτηση σε καθημερινή βάση όλων των ελεγμένων και καταχωρημένων παραστατικών.
 • Παρακολούθηση και συμφωνία υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών.
 • Καταχώρηση και παρακολούθηση αξιογράφων εισπρακτέων/πληρωτέων.
 • Συνεργασία στην κατάρτιση αναφορών, reports για την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών δεικτών της εταιρείας.
 • Συνεισφορά σε εταιρικά projects, επενδυτικά & επιδοτούμενα προγράμματα.

ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ;

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ με κατεύθυνση Λογιστικά/Οικονομικά
 • Γνώση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 • Εξαιρετική γνώση του MS Office
 • Ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε Χρηματοοικονομικά & Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά/προφορικά)
 • Αναλυτική σκέψη & οργανωτικότητα
 • Διαπραγματευτική ικανότητα, ευχέρεια στην επικοινωνία & τις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Διάθεση για διαρκή επιμόρφωση & ανάπτυξη
 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Δίπλωμα οδήγησης

ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ;

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό & ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον
 • Δυναμικό πλάνο εκπαίδευσης & ανάπτυξης
 • Συμμετοχή σε εταιρικές εκδηλώσεις & συνέδρια

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα ακολουθήσει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και θα απαντηθούν εκείνα που τηρούν τις προϋποθέσεις.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ηλεκτρολόγος/ Αυτοματιστής Συντήρησης – Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης

Η ΘΕΣΗ

Αναζητούμε έναν φιλόδοξο, καταρτισμένο,  έμπειρο ηλεκτρολόγο για να ενταχθεί στο τμήμα συντήρησης  του εργοστασίου μας, συνεισφέροντας στην διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας, την τήρηση του προγράμματος προληπτικής συντήρησης και την αποκατάσταση βλαβών.  Ο νέος συνεργάτης μας θα  συμμετάσχει σε projects έρευνας και ανάπτυξης με στόχο τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας μέσω της τεχνολογίας και την αδιάκοπη λειτουργία των συστημάτων με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Συντήρηση των μηχανών παραγωγής & συσκευασίας
 • Διάγνωση τεχνικών προβλημάτων, πρόταση και εφαρμογή άμεσων λύσεων με σκοπό την διασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας της παραγωγής.
 • Αποκατάσταση δυσλειτουργιών / βλαβών.
 • Προμήθειες και διαχείριση της αποθήκης βοηθητικών υλικών & εξοπλισμού του τμήματος συντήρησης.
 • Υποστήριξη μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτηριακών εγκαταστάσεων.
 • Σχεδιασμός, συντονισμός και εκτέλεση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων προληπτικής συντήρησης.
 • Συμμετοχή σε διατμηματικά projects που σχετίζονται με την τεχνολογία, την αναβάθμιση των μηχανολογικών.
  συστημάτων και τα εξελιγμένα ηλεκτρονικά προγράμματα & αυτοματισμούς, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική αρχιτεκτονική και λειτουργικότητα της Παραγωγής.
 • Σύνταξη αναφορών (reports) παραγωγικότητας και απόδοσης.
 • Εκπαίδευση, υποστήριξη και καθοδήγηση σε θέματα συντήρησης, ασφάλειας και προστασίας.

ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ;

 • Απόφοιτος AEI/ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας / Αυτοματισμού ή ανάλογης τεχνικής σχολής
 • Απαραίτητη 5ετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανικό περιβάλλον & σε συστήματα συντήρησης
 • Γνώση Η/Υ και της αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητή η γνώση αυτοματισμών PLC
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Αναλυτική, δημιουργική σκέψη και τεχνική αντίληψη
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα στην διαχείριση επειγόντων θεμάτων & ευελιξία στην επίλυση προβλημάτων
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Δυνατότητα μετακίνησης εντός & εκτός Ελλάδας

ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ;

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό & ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον
 • Δυναμικό πλάνο εκπαίδευσης & ανάπτυξης
 • Συμμετοχή σε εταιρικές εκδηλώσεις & συνέδρια

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα ακολουθήσει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και θα απαντηθούν εκείνα που τηρούν τις προϋποθέσεις.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οδηγός Γ΄ Κατηγορίας – Έδρα: Σίνδος, Θεσσαλονίκη

Η ΘΕΣΗ

Είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της έγκαιρης, ασφαλούς & ορθής παράδοσης των παραγγελιών σε προκαθορισμένους πελάτες βάσει του ημερησίου δρομολογίου. Ελέγχει τις παραγγελίες πριν και μετά την παράδοση και φροντίζει για την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών, εστιάζοντας παράλληλα στην άριστη χρήση του οχήματος και την υπεύθυνη οδική συμπεριφορά.

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Φόρτωση & οδική μεταφορά παραγγελιών με ασφαλή, ορθό και έγκαιρο τρόπο βάσει ημερησίου προγράμματος.
 • Επιθεώρηση οχημάτων για μηχανικές βλάβες και ζητήματα ασφάλειας και παρακολούθηση τήρησης του προγράμματος προληπτικής συντήρησης.
 • Συνεργασία με το τμήμα logistics για τον προγραμματισμό των δρομολογίων και τήρηση του χρόνου παράδοσης.
 • Καταχώρηση ημερολογίου/περιόδων ξεκούρασης και χιλιομέτρων οδήγησης και φύλαξη αποδείξεων καυσίμων/διοδίων.
 • Ενημέρωση του συστήματος σε κάθε στάδιο της διαδικασίας φόρτωσης και εκφόρτωσης για την επικαιροποίηση των δεδομένων.
 • Συμμόρφωση με του κανόνες και κανονισμούς που αφορούν στην οδήγηση φορτηγού (μέγεθος, βάρος, προορισμοί, στάθμευση και διαλείμματα) καθώς και με τις πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας.
 • Συμμετοχή στις εργασίες της αποθήκης για την εύρυθμη και σύμφωνα με τις διαδικασίες, λειτουργία του κέντρου διανομής.

ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ;

 • Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης (Γ΄κατηγορίας)
 • Π.Ε.Ι.
 • Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Βασική γνώση Η/Υ
 • Άδεια χειριστή περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (κλαρκ), θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιθυμητή)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, επίλυση προβλημάτων & μεθοδικότητα
 • Υπευθυνότητα και διάθεση για εργασία υψηλών απαιτήσεων

ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ;

 • Αξιοκρατικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων
 • Δυνατότητες συνεχούς επιμόρφωση και επαγγελματικής εξέλιξης
 • Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα ακολουθήσει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και θα απαντηθούν εκείνα που τηρούν τις προϋποθέσεις.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πρακτική Άσκηση

Για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας σημειώνοντας στα σχόλια τον τομέα ενδιαφέροντός σας, και το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού θα επικοινωνήσει μαζί σας.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θέλετε να κάνετε αίτηση για να ενταχθείτε στην ομάδα μας;
Επισύναψη βιογραφικού *