ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Join our team
Είσαι έτοιμος να διεκδικήσεις μια θέση στην ομάδα μας; Ενημερώσου για τις ενεργές θέσεις εργασίας και κάνε τώρα την αίτησή σου!
Ακολούθησέ μας

Εάν κάποια από τις παρακάτω θέσεις εργασίας ανταποκρίνεται στα «θέλω» σου, θα χαρούμε να λάβουμε την αίτησή σου. Σε αντίθετη περίπτωση, στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Ένας εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει μαζί σου για να σε γνωρίσουμε από κοντά.

Junior Στέλεχος Marketing

Η ΘΕΣΗ

O Marketing Assistant φροντίζει ότι όλες οι ενέργειες μάρκετινγκ της εταιρίας εναρμονίζονται με την εταιρική ταυτότητα και συμβάλλουν στην επίτευξη των άμεσων και μακροπρόθεσμων στόχων της εταιρίας. Είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία ενός ευρέως φάσματος διαδικτυακών και μη διαδικτυακών καναλιών επικοινωνίας και μάρκετινγκ μέσα από τη δημιουργία αποτελεσματικού περιεχομένου, τον συντονισμό διαδικασιών και την χρήση εργαλείων ανάλυσης και παρακολούθησης αυτών.

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Υποστήριξη στη διαχείριση της συνολικής ταυτότητας του ομίλου (ιστοσελίδες, κατάλογοι, τεχνικά εγχειρίδια, κανάλια κοινωνικής δικτύωσης, κ.α.)
 • Διαχείριση βασικών ψηφιακών εργαλείων (Analytics και Adwοrds) και παρακολούθηση/αξιολόγηση SEO, SEM και PPC του ψηφιακού μάρκετινγκ.
 • Παραγωγή περιεχομένου (content marketing) για διάφορα online και offline μέσα επικοινωνίας (έγγραφα, επιστολές, άρθρα, δελτία τύπου, κείμενα ιστοσελίδας, κείμενα εντύπων, τελευταία νέα)
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών Μάρκετινγκ (Projects)
 • Υποστήριξη ενεργειών για τη συμμετοχή της εταιρίας σε εκθέσεις, εκδηλώσεις και σεμινάρια.
 • Υποβολή προτάσεων, ανάπτυξη ιδεών και συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις των ψηφιακών τεχνολογιών
 • Επικοινωνία με προμηθευτές/συνεργάτες εσωτερικού και εξωτερικού
 • Διαχείριση πάγιου αρχείου του τμήματος Μάρκετινγκ (προωθητικά μέσα, έντυπο υλικό και αρχείο Media)

 

ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ;

 • Τουλάχιστον 2 – 5 έτη αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση εργασίας
 • Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση Marketing/ Οικονομικά/ Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε συναφές αντικείμενο
 • Άριστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση H/Y (ΜS office), σχεδιαστικών προγραμμάτων (Photoshop, Illustrator), πλατφόρμα WordPress και τεχνικών ανάλυσης digital marketing (Google Analytics, Webtrends, Google Adwords)
 • Προσανατολισμός στο στόχο και το αποτέλεσμα
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες & ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Αναλυτική και δημιουργική σκέψη, ευχέρεια ανάλυσης εμπορικών & οικονομικών στοιχείων και επίλυσης προβλημάτων.
 • Διάθεση για διαρκή επιμόρφωση & ανάπτυξη
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός Ελλάδας.

ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ;

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό & ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον
 • Δυναμικό πλάνο εκπαίδευσης & ανάπτυξης
 • Συμμετοχή σε εταιρικές εκδηλώσεις & συνέδρια
ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής & Τεχνολογίας

Η ΘΕΣΗ

Αναζητούμε έναν φιλόδοξο, καταρτισμένο, έμπειρο IT Support & System Administrator για να αναπτύξει το δίκτυο, να αξιοποιήσει την τεχνική ευφυΐα (ΑΙ) και να ενσωματώσει τα συστήματα πληροφορικής, συμβάλλοντας στην επίτευξη των επιχειρησιακών πλάνων της εταιρείας. Ο νέος/α συνεργάτης μας θα είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση προβλημάτων, την υποστήριξη του δικτύου και των προγραμμάτων καθώς και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων και την παροχή εκπαίδευσης στους εργαζόμενους για τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας μέσω της τεχνολογίας.

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ως επικεφαλής του τμήματος IT θα πρέπει:

 • Να κατανοεί και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εσωτερικών πελατών της εταιρείας καθώς και των επιχειρηματικών στόχων.
 • Να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας και να διασφαλίζει τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού.
 • Να συντονίζει και να επιβλέπει τα διατμηματικά projects που σχετίζονται με την τεχνολογία, την αναβάθμιση των εταιρικών πληροφοριακών συστημάτων και τα εξελιγμένα ηλεκτρονικά προγράμματα, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική αρχιτεκτονική και λειτουργικότητα.
 • Να διασφαλίζει την ασφάλεια και την προστασία του εξοπλισμού, των δεδομένων και των προγραμμάτων.
 • Να προτείνει και να εντάσσει προγράμματα νέας τεχνολογίας.
 • Να εκπαιδεύει τους εργαζόμενους τόσο σε νέα όσο και σε υπάρχοντα συστήματα πληροφορικής.
 • Να συντάσσει αναφορές (reports) και να συμμετέχει στον σχεδιασμό και την ανανέωση των ηλεκτρονικών μέσων της εταιρείας (ιστοσελίδα, social media).

ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ;

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στην Πληροφορική, την Ηλεκτρονική Μηχανική ή παρεμφερές πεδίο
 • Απαραίτητη 3ετή εμπειρία σε συστήματα soſtware όπως ERP (Singular Logic Business), HCM, CRM, Power BI, eCommerce, εσωτερικά δίκτυα VPN καθώς και σε hardware (ups, desktops, hand terminals).
 • Η κατοχή μεταπτυχιακού σχετικού με την Πληροφορική, τη Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων ή το Project Management θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητή η καλή γνώση Βάσεων Δεδομένων (SQL)
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Αναλυτική σκέψη και δημιουργικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα στην διαχείριση επείγοντων θεμάτων & ευελιξία στην επίλυση προβλημάτων
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Δυνατότητα μετακίνησης εντός & εκτός Ελλάδας

ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ;

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός & bonus βάσει αποτελεσμάτων)
 • Φιλικό & ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον
 • Δυναμικό πλάνο εκπαίδευσης & ανάπτυξης
 • Συμμετοχή σε εταιρικές εκδηλώσεις & συνέδρια
ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ηλεκτρολόγος/ Αυτοματιστής Συντήρησης

Η ΘΕΣΗ

Αναζητούμε έναν φιλόδοξο, καταρτισμένο,  έμπειρο ηλεκτρολόγο για να ενταχθεί στο τμήμα συντήρησης  του εργοστασίου μας, συνεισφέροντας στην διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας, την τήρηση του προγράμματος προληπτικής συντήρησης και την αποκατάσταση βλαβών.  Ο νέος συνεργάτης μας θα  συμμετάσχει σε projects έρευνας και ανάπτυξης με στόχο τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας μέσω της τεχνολογίας και την αδιάκοπη λειτουργία των συστημάτων με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Συντήρηση των μηχανών παραγωγής & συσκευασίας
 • Διάγνωση τεχνικών προβλημάτων, πρόταση και εφαρμογή άμεσων λύσεων με σκοπό την διασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας της παραγωγής.
 • Αποκατάσταση δυσλειτουργιών / βλαβών.
 • Προμήθειες και διαχείριση της αποθήκης βοηθητικών υλικών & εξοπλισμού του τμήματος συντήρησης.
 • Υποστήριξη μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτηριακών εγκαταστάσεων.
 • Σχεδιασμός, συντονισμός και εκτέλεση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων προληπτικής συντήρησης.
 • Συμμετοχή σε διατμηματικά projects που σχετίζονται με την τεχνολογία, την αναβάθμιση των μηχανολογικών.
  συστημάτων και τα εξελιγμένα ηλεκτρονικά προγράμματα & αυτοματισμούς, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική αρχιτεκτονική και λειτουργικότητα της Παραγωγής.
 • Σύνταξη αναφορών (reports) παραγωγικότητας και απόδοσης.
 • Εκπαίδευση, υποστήριξη και καθοδήγηση σε θέματα συντήρησης, ασφάλειας και προστασίας.

ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ;

 • Απόφοιτος AEI/ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας / Αυτοματισμού ή ανάλογης τεχνικής σχολής
 • Απαραίτητη 5ετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανικό περιβάλλον & σε συστήματα συντήρησης
 • Γνώση Η/Υ και της αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητή η γνώση αυτοματισμών PLC
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Αναλυτική, δημιουργική σκέψη και τεχνική αντίληψη
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα στην διαχείριση επειγόντων θεμάτων & ευελιξία στην επίλυση προβλημάτων
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Δυνατότητα μετακίνησης εντός & εκτός Ελλάδας

ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ;

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός & bonus βάσει αποτελεσμάτων)
 • Φιλικό & ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον
 • Δυναμικό πλάνο εκπαίδευσης & ανάπτυξης
 • Συμμετοχή σε εταιρικές εκδηλώσεις & συνέδρια
ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οδηγός Γ΄ Κατηγορίας – Κέντρο Διανομής Σίνδου

Η ΘΕΣΗ

Είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της έγκαιρης, ασφαλούς & ορθής παράδοσης των παραγγελιών σε προκαθορισμένους πελάτες βάσει του ημερησίου δρομολογίου. Ελέγχει τις παραγγελίες πριν και μετά την παράδοση και φροντίζει για την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών, εστιάζοντας παράλληλα στην άριστη χρήση του οχήματος και την υπεύθυνη οδική συμπεριφορά.

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Φόρτωση & οδική μεταφορά παραγγελιών με ασφαλή, ορθό και έγκαιρο τρόπο βάσει ημερησίου προγράμματος.
 • Επιθεώρηση οχημάτων για μηχανικές βλάβες και ζητήματα ασφάλειας και παρακολούθηση τήρησης του προγράμματος προληπτικής συντήρησης.
 • Συνεργασία με το τμήμα logistics για τον προγραμματισμό των δρομολογίων και τήρηση του χρόνου παράδοσης.
 • Καταχώρηση ημερολογίου/περιόδων ξεκούρασης και χιλιομέτρων οδήγησης και φύλαξη αποδείξεων καυσίμων/διοδίων.
 • Ενημέρωση του συστήματος σε κάθε στάδιο της διαδικασίας φόρτωσης και εκφόρτωσης για την επικαιροποίηση των δεδομένων.
 • Συμμόρφωση με του κανόνες και κανονισμούς που αφορούν στην οδήγηση φορτηγού (μέγεθος, βάρος, προορισμοί, στάθμευση και διαλείμματα) καθώς και με τις πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας.
 • Συμμετοχή στις εργασίες της αποθήκης για την εύρυθμη και σύμφωνα με τις διαδικασίες, λειτουργία του κέντρου διανομής.

ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ;

 • Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης (Γ΄κατηγορίας)
 • Π.Ε.Ι.
 • Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Βασική γνώση Η/Υ
 • Άδεια χειριστή περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (κλαρκ), θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιθυμητή)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, επίλυση προβλημάτων & μεθοδικότητα
 • Υπευθυνότητα και διάθεση για εργασία υψηλών απαιτήσεων

ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ;

 • Αξιοκρατικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων
 • Δυνατότητες συνεχούς επιμόρφωση και επαγγελματικής εξέλιξης
 • Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υπάλληλος Αποθήκης / Χειριστής Κλαρκ – Κέντρο Διανομής Σίνδου

Η ΘΕΣΗ

Η KOUVIDIS, μια από τις κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες πλαστικών σωλήνων, με τρία κέντρα διανομής στην Ελλάδα, δύο θυγατρικές εταιρίες σε Γερμανία και Κύπρο καθώς και παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες στο εξωτερικό επιθυμεί να εντάξει να εντάξει στο δυναμικό της, Χειριστή Κλαρκ/Υπάλληλο Αποθήκης για το κέντρο διανομής Βόρειας Ελλάδας στην Σίνδο Θεσσαλονίκης.

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Παραλαβή παλετών και τοποθέτησή τους στις ενδεδειγμένες από το σύστημα θέσεις (με χρήση RF).
 • Ανεφοδιασμό παλετών από τις θέσεις αποθήκευσης στις ενδεδειγμένες από το σύστημα θέσεις (με χρήση RF).
 • Σωστή τοποθέτηση των παλετών στα ράφια και αναπαλετοποίηση αυτών όταν απαιτείται.
 • Καθημερινός έλεγχος της καλής λειτουργίας των περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων βάσει του υπάρχοντος πλάνου συντήρησης.
 • Τήρηση των κανόνων ασφαλείας, οργάνωσης και σωστής λειτουργίας της αποθήκης.

ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ;

 • Άδεια χειριστή περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (Κλαρκ)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Βασική γνώση Η/Υ
 • Eμπειρία σε μηχανογραφημένη αποθήκη επιθυμητή
 • Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης (Γ’ ή Ε’) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Oμαδικότητα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, επίλυση προβλημάτων & μεθοδικότητα
 • Υπευθυνότητα και διάθεση για εργασία υψηλών απαιτήσεων

ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ;

 • Αξιοκρατικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων
 • ∆υνατότητες συνεχούς επιμόρφωσης και επαγγελματικής εξέλιξης
 • Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υπάλληλος Αποθήκης / Χειριστής Κλαρκ – Κέντρο Διανομής Αθήνα

Η ΘΕΣΗ

Η KOUVIDIS, μια από τις κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες πλαστικών σωλήνων, με τρία κέντρα διανομής στην Ελλάδα, δύο θυγατρικές εταιρίες σε Γερμανία και Κύπρο καθώς και παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες στο εξωτερικό επιθυμεί να εντάξει να εντάξει στο δυναμικό της, Χειριστή Κλαρκ/Υπάλληλο Αποθήκης για το κέντρο διανομής Κεντρικής Ελλάδας στον Ασπρόπυργο Αττικής.

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Παραλαβή παλετών και τοποθέτησή τους στις ενδεδειγμένες από το σύστημα θέσεις (με χρήση RF).
 • Ανεφοδιασμό παλετών από τις θέσεις αποθήκευσης στις ενδεδειγμένες από το σύστημα θέσεις (με χρήση RF).
 • Σωστή τοποθέτηση των παλετών στα ράφια και αναπαλετοποίηση αυτών όταν απαιτείται.
 • Καθημερινός έλεγχος της καλής λειτουργίας των περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων βάσει του υπάρχοντος πλάνου συντήρησης.
 • Τήρηση των κανόνων ασφαλείας, οργάνωσης και σωστής λειτουργίας της αποθήκης.

ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ;

 • Άδεια χειριστή περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (Κλαρκ)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Βασική γνώση Η/Υ
 • Eμπειρία σε μηχανογραφημένη αποθήκη επιθυμητή
 • Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης (Γ’ ή Ε’) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Oμαδικότητα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, επίλυση προβλημάτων & μεθοδικότητα
 • Υπευθυνότητα και διάθεση για εργασία υψηλών απαιτήσεων

ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ;

 • Αξιοκρατικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων
 • ∆υνατότητες συνεχούς επιμόρφωσης και επαγγελματικής εξέλιξης
 • Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οδηγός Γ΄ Κατηγορίας – Κέντρο Διανομής Αθήνας

Η ΘΕΣΗ

Είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της έγκαιρης, ασφαλούς & ορθής παράδοσης των παραγγελιών σε προκαθορισμένους πελάτες βάσει του ημερησίου δρομολογίου. Ελέγχει τις παραγγελίες πριν και μετά την παράδοση και φροντίζει για την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών, εστιάζοντας παράλληλα στην άριστη χρήση του οχήματος και την υπεύθυνη οδική συμπεριφορά

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Φόρτωση & οδική μεταφορά παραγγελιών με ασφαλή, ορθό και έγκαιρο τρόπο βάσει ημερησίου προγράμματος.
 • Επιθεώρηση οχημάτων για μηχανικές βλάβες και ζητήματα ασφάλειας και παρακολούθηση τήρησης του προγράμματος προληπτικής συντήρησης.
 • Συνεργασία με το τμήμα logistics για τον προγραμματισμό των δρομολογίων και τήρηση του χρόνου παράδοσης.
 • Καταχώρηση ημερολογίου/περιόδων ξεκούρασης και χιλιομέτρων οδήγησης και φύλαξη αποδείξεων καυσίμων/διοδίων.
 • Ενημέρωση του συστήματος σε κάθε στάδιο της διαδικασίας φόρτωσης και εκφόρτωσης για την επικαιροποίηση των δεδομένων.
 • Συμμόρφωση με του κανόνες και κανονισμούς που αφορούν στην οδήγηση φορτηγού (μέγεθος, βάρος, προορισμοί, στάθμευση και διαλείμματα) καθώς και με τις πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας.
 • Συμμετοχή στις εργασίες της αποθήκης για την εύρυθμη και σύμφωνα με τις διαδικασίες, λειτουργία του κέντρου διανομής.

ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ;

 • Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης (Γ΄κατηγορίας)
 • Π.Ε.Ι.
 • Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Βασική γνώση Η/Υ
 • Άδεια χειριστή περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (κλαρκ), θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιθυμητή)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, επίλυση προβλημάτων & μεθοδικότητα
 • Υπευθυνότητα και διάθεση για εργασία υψηλών απαιτήσεων

ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ;

 • Αξιοκρατικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων
 • Δυνατότητες συνεχούς επιμόρφωση και επαγγελματικής εξέλιξης
 • Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πρακτική Άσκηση

Για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας σημειώνοντας στα σχόλια τον τομέα ενδιαφέροντός σας, και το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού θα επικοινωνήσει μαζί σας.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θέλετε να κάνετε αίτηση για να ενταχθείτε στην ομάδα μας;
Επισύναψη βιογραφικού *