ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Join our team
Είσαι έτοιμος να διεκδικήσεις μια θέση στην ομάδα μας; Ενημερώσου για τις ενεργές θέσεις εργασίας και κάνε τώρα την αίτησή σου!
Ακολούθησέ μας

Εάν κάποια από τις παρακάτω θέσεις εργασίας ανταποκρίνεται στα «θέλω» σου, θα χαρούμε να λάβουμε την αίτησή σου. Σε αντίθετη περίπτωση, στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Ένας εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει μαζί σου για να σε γνωρίσουμε από κοντά.

Logistics Manager – Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης

Αναζητούμε ένα καταρτισμένο και έμπειρο Logistics Manager για να ενταχθεί στην ομάδα μας. Θα είναι υπεύθυνος για την διαχείριση, την οργάνωση και περαιτέρω ανάπτυξης της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας.

Αρμοδιότητες της θέσης

 • Επιλογή μεταφορών, διαπραγμάτευση συμβάσεων, τιμών, χρόνοι παράδοσης και συνολική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Σχεδιασμός και παρακολούθηση εισερχόμενων και εξερχόμενων παραδόσεων.
 • Επίβλεψη εφοδιαστικής αλυσίδας, αποθήκης, μεταφοράς και εξυπηρέτησης πελατών.
 • Οργάνωση αποθήκης, σήμανση εμπορευμάτων, δρομολόγια πλοίων και διεκπεραίωση αποστολών.
 • Διαχείριση σε τυχόν προβλήματα ή παράπονα.
 • Έρευνα για ιδανικές προδιαγραφές αποστολών, δρομολόγηση και μεταφορές.
 • Συνεργασία με άλλα τμήματα της εταιρίας για να ενσωματωθούν οι σχετικές διαδικασίες και οι τρόποι λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Αξιολόγηση προϋπολογισμού και δαπανών.
 • Ενημέρωση και καταγραφή δεικτών και μετρήσεων για την αξιολόγηση της απόδοσης καθώς και προτάσεις βελτιστοποίησης.
 • Παρακολούθηση ότι όλες οι λειτουργίες συμμορφώνονται με τους νόμους, τις οδηγίες και τις απαιτήσεις ISO.

Απαραίτητα προσόντα & δεξιότητες

 • Κάτοχος πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων, Διαχείριση Logistics ή σχετικό πεδίο.
 • Ελάχιστη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 έτη σε παρόμοια θέση εργασίας.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας γραπτά και προφορικά. Δεύτερη γλώσσα θα εκτιμηθεί.
 • Άριστες γνώσεις Η/Υ
 • Γνώση της βιομηχανίας
 • Σε βάθος γνώση λογισμικού διαχείρισης αποθεμάτων.
 • Εξαιρετικές αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες, επίλυση προβλημάτων και προσοχή στην λεπτομέρεια.
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας, ευχέρεια στην επικοινωνία και γρήγορη αντίληψη
 • Υπευθυνότητα και αξιοπιστία στην ορθή εκτέλεση των εργασιών

Η Εταιρία παρέχει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό & ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον
 • Δυναμικό πλάνο εκπαίδευσης & ανάπτυξης
 • Συμμετοχή σε εταιρικές εκδηλώσεις & συνέδρια

Στην KOUVIDIS σεβόμαστε την ιδιωτικότητα και αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες των βιογραφικών ως εμπιστευτικές. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου της εταιρίας μας.

Θα ακολουθήσει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και θα απαντηθούν εκείνα που τηρούν τις προϋποθέσεις.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Marketing Specialist – Location: Heraklion Crete

THE ROLE

We are looking for a qualified and experienced Marketing Specialist who will become an essential member of the Marketing department from day one. S/he will report to the Marketing Manager and will play an integral part in the formulation and execution of the annual Marketing Plan. This is a hands-on role that will need to take in charge the management and development of both traditional and digital channels, by collaborating with internal stakeholders and by coordinating with creative agencies (marketing agencies, graphic designers etc.). Moreover, s/he will need to be self-driven and ready to walk the extra mile to secure the job is done. Excellent organizational, analytical, and interpersonal skills along with creative copywriting capabilities will ensure the success of the role’s daily responsibilities.

JOB RESPONSIBILITIES

 • Social Media management (Facebook, LinkedIn, YouTube) including creation of post plan, community management and use of advertising platforms (Facebook Ads Manager, LinkedIn Campaign Manager etc.).
 • Managing digital direct marketing platforms for newsletters (Mailchimp) and Viber SMS (Apifon).
 • Management and development of PoP and print materials (product manuals, catalogues etc.).
 • Content creation for B2B/B2C media, Press Releases, media campaigns and newsletters.
 • Management of the company websites (kouvidis.gr, www.kls-logistics.gr) that are structured on WordPress CMS.
 • Trade marketing responsibilities such as brand presence at customers’ sites.
 • Creation and management of packaging materials in collaboration with the graphic designer and production dept.
 • Use of essential digital marketing tools (Google Analytics, Google AdWords, Google My Business).
 • Involvement in the CSR activities of the company.
 • Managing of corporate events and seminars.
 • Campaign management for the company’s brands from concept to execution.

ESSENTIAL QUALIFICATIONS & EXPERIENCE

 • 3+ years of working experience in a marketing or similar position.
 • Undergraduate degree preferably in Marketing, Communication or Management. Postgraduate degree is desirable, however not mandatory.
 • Excellent English skills (oral and written). Second language will be highly appreciated.
 • High literacy in PC use, especially MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
 • CMS experience, preferably WordPress.

PERSONAL ATTRIBUTES

 • Team working mentality, able to communicate and adapt to changes.
 • Positive energy and creative thinking.
 • Meticulous attention to detail.
 • Responsible and reliable for delivering high-end results.
 • Results-oriented mentality.

THE COMPANY OFFERS

 • Competitive remuneration package.
 • Friendly & dynamic working environment.
 • Progressive personal development plan.
 • Participation in corporate events and conferences.
 • This role will be based at our brand new, modern HD offices.

All applications will be treated equally and with absolute confidentiality. There will be an on-going internal evaluating process, therefore we highly recommend you apply as soon as possible. Although we would love to respond to each applicant separately, only successful applications will hear from us due to increased workload.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Mηχανικός – Σύμβουλος Πωλήσεων – Έδρα: Ασπρόπυργος Αττικής

Η ΘΕΣΗ

Ως Μηχανικός-Σύμβουλος Πωλήσεων, καλείστε να συνδυάσετε τεχνικές γνώσεις με δεξιότητες πωλήσεων. Για να διασφαλίσετε ότι ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών μας, θα χρειαστεί να αναπτύξετε και να αξιοποιήσετε τις τεχνικές γνώσεις σας στο πεδίο των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών έργων, να γνωρίζετε τα χαρακτηριστικά και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων που προσφέρουμε και να τα μεταδώσετε στους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες μας. Πελάτες μας είναι κυρίως επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνικά γραφεία, εργοστάσια και δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Θα συνεργάζεστε με την ομάδα πωλήσεων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και τα τμήματα Έρευνας & Ανάπτυξης, Ποιότητας, Logistics και Παραγωγής. Η θέση εργασίας αναφέρεται στον Δ/ντή Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΗΣ

 • Διαχείριση & ανάπτυξη πελατολογίου
 • Υποβολή προτάσεων, ανάπτυξη ιδεών και συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς
 • Διαρκής υποστήριξη των πελατών και παρακολούθηση των αναγκών τους
 • Τακτικές Παρουσιάσεις (reporting) στην Εμπορική Δ/νση
 • Επίτευξη μηνιαίων στόχων
 • Παροχή τεχνικής βοήθειας και εκπαίδευσης πριν και μετά την πώληση
 • Συνεργασία με τα μέλη της ομάδας πωλήσεων, R&D, Ποιότητας και της Δ/νσης Παραγωγής
 • Διαχείριση προβλημάτων πελατών
 • Υποστήριξη ενεργειών για τη συμμετοχή της εταιρίας σε εκθέσεις, εκδηλώσεις και σεμινάρια.
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση του πλάνου προωθητικών ενεργειών σε συνεργασία με το τμήμα marketing (Ενημερώσεις νέων προϊόντων- Έρευνες μέτρησης ικανοποίησης πελατών)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Τουλάχιστον 3-5 έτη εργασιακή εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων  & εξειδίκευση με τεχνικά έργα, μελέτες, δημόσιους διαγωνισμούς.
 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Μηχανολόγου/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή σε παρεμφερές γνωστικό αντικείμενο
 • Άριστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση MS OFFICE & CRM
 • Προσανατολισμός στο στόχο και το αποτέλεσμα
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες & ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Αναλυτική και δημιουργική σκέψη, ευχέρεια ανάλυσης εμπορικών & οικονομικών στοιχείων και επίλυσης προβλημάτων
 • Διάθεση για διαρκή επιμόρφωση & ανάπτυξη
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός Ελλάδας.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων & της επίτευξης των στόχων
 • Εταιρικό αυτοκίνητο & κινητό
 • Φιλικό & ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον
 • Δυναμικό πλάνο εκπαίδευσης & ανάπτυξης
 • Συμμετοχή σε εταιρικές εκδηλώσεις & συνέδρια

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα ακολουθήσει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και θα απαντηθούν εκείνα που τηρούν τις προϋποθέσεις.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Junior Boηθός Λογιστηρίου – Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης

Η ΘΕΣΗ

Aναζητάμε ένα φιλόδοξο Junior βοηθό λογιστή για να ενταχθεί στην Οικονομική Δ/νση της εταιρείας μας, συνεισφέροντας στην εύρυθμη λειτουργία του Λογιστηρίου και την διαχείριση των καθημερινών λογιστικών καθηκόντων. Θα γίνει μέλος μιας ομάδας άριστων επαγγελματιών που εργάζονται για τη διασφάλιση της τάξης και της διαφάνειας και την επίτευξη των οικονομικών στόχων της εταιρείας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Καταχώρηση παραστατικών εξόδων – αγορών / προμηθειών όλων των τμημάτων της εταιρίας (προμήθειες υλικών, αναλωσίμων, κ.λ.π.)
 • Τήρηση και ενημέρωση της λογιστικής παρακολούθησης της αποθήκης.
 • Συμμετοχή στις φυσικές απογραφές των αποθηκών της εταιρείας.
 • Αρχειοθέτηση σε καθημερινή βάση όλων των ελεγμένων και καταχωρημένων παραστατικών.
 • Παρακολούθηση και συμφωνία υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών.
 • Καταχώρηση και παρακολούθηση αξιογράφων εισπρακτέων/πληρωτέων.
 • Συνεργασία στην κατάρτιση αναφορών, reports για την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών δεικτών της εταιρείας.
 • Συνεισφορά σε εταιρικά projects, επενδυτικά & επιδοτούμενα προγράμματα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ με κατεύθυνση Λογιστικά/Οικονομικά
 • Γνώση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 • Εξαιρετική γνώση του MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά/προφορικά)
 • Αναλυτική σκέψη & οργανωτικότητα
 • Διαπραγματευτική ικανότητα, ευχέρεια στην επικοινωνία & τις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Διάθεση για διαρκή επιμόρφωση & ανάπτυξη
 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Δίπλωμα οδήγησης

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό & ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον
 • Δυναμικό πλάνο εκπαίδευσης & ανάπτυξης
 • Συμμετοχή σε εταιρικές εκδηλώσεις & συνέδρια

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα ακολουθήσει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και θα απαντηθούν εκείνα που τηρούν τις προϋποθέσεις.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Βοηθός Αποθήκης – Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης

Η ΘΕΣΗ

Η KOUVIDIS, μια από τις κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες πλαστικών σωλήνων, με τρία κέντρα διανομής στην Ελλάδα, τέσσερις θυγατρικές εταιρίες σε Ελλάδα, Γερμανία και Κύπρο, καθώς και παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες στο εξωτερικό, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της, Υπάλληλο Αποθήκης για τις κεντρικές εγκαταστάσεις στη ΒΙΟ.ΠΑ. Τυλίσου στο Ηράκλειο Κρήτης.

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Παραλαβή εμπορευμάτων και αποθήκευση τους στις ενδεδειγμένες από το σύστημα, θέσεις.
 • Συλλογή εμπορευμάτων από τις θέσεις αποθήκευσης και φόρτωση για την εκτέλεση των παραγγελιών.
 • Τήρηση των κανόνων ασφαλείας, οργάνωσης και σωστής λειτουργίας της αποθήκης.

ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ;

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση σε τεχνικές εργασίες (ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Άδεια χειριστή περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (Κλαρκ), θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, επίλυση προβλημάτων & μεθοδικότητα
 • Υπευθυνότητα και διάθεση για εργασία υψηλών απαιτήσεων
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

 • Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Δυνατότητα εκπαίδευσής και ανάπτυξης
 • Αξιοκρατικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων
 • Συμμετοχή σε εταιρικές εκδηλώσεις

Στην KOUVIDIS σεβόμαστε την ιδιωτικότητα και αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες των βιογραφικών ως εμπιστευτικές. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου της εταιρίας μας.

Θα ακολουθήσει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και θα απαντηθούν εκείνα που τηρούν τις προϋποθέσεις.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Βοηθός Βάρδιας – Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης

Η KOUVIDIS, μια από τις κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες πλαστικών σωλήνων, με τρία κέντρα διανομής στην Ελλάδα, δύο θυγατρικές εταιρίες σε Γερμανία και Κύπρο, καθώς και παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες στο εξωτερικό, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της βοηθό βάρδιας με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Υποστήριξη λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας
 • Διαχείριση παραγόμενων προϊόντων
 • Διενέργεια βασικού ποιοτικού ελέγχου
 • Ρύθμιση και επίβλεψη μηχανημάτων παραγωγής
 • Διατήρηση ευταξίας στο χώρο παραγωγής

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • ΤΕΙ Μηχανολογίας ή Πτυχίο Τεχνικού Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, υδραυλικού, μηχανικού αυτοκινήτων ή άλλου συναφούς τεχνικού αντικειμένου.
 • Βασικές γνώσεις Η/Υ
 • Βασικές γνώσεις αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα αντίληψης μηχανολογικών θεμάτων
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση αποτελεί σημαντικό επιπλέον προσόν

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Τεχνικές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας και άριστες ικανότητες επικοινωνίας
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, επίλυση προβλημάτων & μεθοδικότητα
 • Διάθεση για εργασία υψηλών απαιτήσεων
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

 • Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Δυνατότητα εκπαίδευσης και ανάπτυξης
 • Αξιοκρατικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων
 • Συμμετοχή σε εταιρικές εκδηλώσεις

Στην KOUVIDIS σεβόμαστε την ιδιωτικότητα και αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες των βιογραφικών ως εμπιστευτικές. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας μας.

Θα ακολουθήσει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και θα απαντηθούν εκείνα που τηρούν τις προϋποθέσεις.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πρακτική Άσκηση

Για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας σημειώνοντας στα σχόλια τον τομέα ενδιαφέροντός σας, και το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού θα επικοινωνήσει μαζί σας.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θέλετε να κάνετε αίτηση για να ενταχθείτε στην ομάδα μας;

  Επισύναψη βιογραφικού *