Αποχέτευση λυμάτων & ομβρίων

Σωλήνες Αποχέτευσης Λυμάτων & Ομβρίων

ΠΡΟΒΟΛΗ
GEOSAN PE Άκαμπτος σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος
Ημιταυ 45ο
Συστολικό Ημιταυ 45
Ταυ 90ο
Ελαστικός δακτύλιος θηλυκού άκρου GEOSAN PE
Γωνίες 90ο
Γωνίες 45ο
Θηλυκή τάπα
Ελαστικός δακτύλιος
Αρσενική τάπα
Μούφα επισκευής
Κόλλα συγκράτησης και στεγανοποίησης KOUVIDIS
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ