Αποχέτευση λυμάτων & ομβρίων

Σωλήνες Αποχέτευσης Λυμάτων & Ομβρίων

ΠΡΟΒΟΛΗ
GEOSAN PE Άκαμπτος σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος
Θηλυκή τάπα
Συστολικό Ημιταυ 45
Αρσενική τάπα
Ημιταυ 45ο
Ταυ 90ο
Γωνίες 90ο
Γωνίες 45ο
Ελαστικός δακτύλιος θηλυκού άκρου GEOSAN PE
Ελαστικός δακτύλιος
Μούφα επισκευής
Λιπαντικό σύνδεσης σωλήνων και εξαρτημάτων KOUVIDIS
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ