Ελαστικός δακτύλιος Στεγάνωση κατά τη σύνδεση σωλήνων GEOSAN PE με εξαρτήματα

Ο ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης παράγεται από συνθετικό λάστιχο EPDM (τετραπολυμερές αιθυλένιο, προπυλένιο, διένιο) και είναι απαραίτητος για την στεγανότητα των σωλήνων διπλού δομημένου τοιχώματος σωλήνες GEOSAN PE ή GEODRAIN. Ο συγκεκριμένος ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης είναι απαραίτητος για τα εξαρτήματα: Μούφες σύνδεσης, Γωνίες, Ημιταύ 450 και Ταυ 900 όταν συνδέονται με το ελεύθερο, χωρίς διαμόρφωση, ευθύ άκρο του σωλήνα. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή του κατάλληλου δακτυλίου στεγάνωσης έτσι ώστε να ταιριάζει με τη επιθυμητή σύνδεση. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες σύνδεσης και χρήσης των ελαστικών δακτυλίων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προορίζονται για τη σύνδεση εξαρτημάτων με σωλήνες αποχέτευσης ή αποστράγγισης (DN/OD) σε αποχετευτικά/αποστραγγιστικά δίκτυα χωρίς πίεση.

  • ΧΡΩΜΑ:RAL 9004 Μαύρο
  • Eξωτερική διάµετρος (mm)
  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  • ΛΗΨΕΙΣ
Τύπος Κωδικός
OD160 6104025
OD200 6104036
OD250 6104037
OD315 6104038
OD400 6104039
OD500 6104040
OD630 6104041
.PDF
Σωλήνες αποχέτευσης GEOSAN
.PDF
Σωλήνες αποστράγγισης GEODRAIN
.PDF
RoHS Δήλωση Συμμόρφωσης
.PDF
Δήλωση Συμμόρφωσης με Κανονισμό REACH
.PDF
Οδηγός Προϊόντων