Αποστράγγιση υπεδάφους

Σωλήνες Αποστράγγισης Υπεδάφους

ΠΡΟΒΟΛΗ
GEODRAIN PLUS Διάτρητος διαμορφώσιμος σωλήνας αποστράγγισης με γεωύφασμα
GEODRAIN Διάτρητος διαμορφώσιμος σωλήνας αποστράγγισης
GEODRAIN PLUS Διάτρητος άκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης με γεωύφασμα
GEODRAIN Διάτρητος άκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης
Θηλυκή τάπα
Αρσενική τάπα
Μούφα επισκευής
Ποτηροτρύπανο
Κόλλα συγκράτησης και στεγανοποίησης KOUVIDIS
Ελαστικός σύνδεσμος διακλάδωσης (σαμάρι)
Μούφα σύνδεσης
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ