Αποστράγγιση υπεδάφους

Σωλήνες Αποστράγγισης Υπεδάφους

ΠΡΟΒΟΛΗ
GEODRAIN Διάτρητος διαμορφώσιμος σωλήνας αποστράγγισης
GEODRAIN Διάτρητος άκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης
Θηλυκή τάπα
Συστολικό Ημιταυ 45
Αρσενική τάπα
Ημιταυ 45ο
Ταυ 90ο
Γωνίες 90ο
Γωνίες 45ο
Ελαστικός δακτύλιος θηλυκού άκρου GEOSAN PE
Ελαστικός δακτύλιος
Ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης (GEODRAIN)
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ