Αποστράγγιση υπεδάφους

Σωλήνες Αποστράγγισης Υπεδάφους

ΠΡΟΒΟΛΗ
GEODRAIN PLUS Διάτρητος διαμορφώσιμος σωλήνας αποστράγγισης με γεωύφασμα
GEODRAIN PLUS Διάτρητος άκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης με γεωύφασμα
GEODRAIN Διάτρητος διαμορφώσιμος σωλήνας αποστράγγισης
GEODRAIN Διάτρητος άκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης
Θηλυκή μούφα σύνδεσης (OD)
Αρσενική μούφα σύνδεσης (OD)
Μούφα σύνδεσης με άγκιστρα
Τάπα Προστασίας με άγκιστρα
Κόλλα συγκράτησης και στεγανοποίησης KOUVIDIS
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ