Αποστράγγιση υπεδάφους

Σωλήνες Αποστράγγισης Υπεδάφους

ΠΡΟΒΟΛΗ
GEODRAIN PLUS Διάτρητος διαμορφώσιμος σωλήνας αποστράγγισης με γεωύφασμα
GEODRAIN PLUS Διάτρητος άκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης με γεωύφασμα
GEODRAIN Διάτρητος διαμορφώσιμος σωλήνας αποστράγγισης
GEODRAIN Διάτρητος άκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης
Μούφα σύνδεσης με άγκιστρα
Τάπα Προστασίας
Κόλλα συγκράτησης και στεγανοποίησης KOUVIDIS
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ