Почвен дренаж
ПОКАЖИ
Перфорирани гъвкави тръби GEODRAIN PLUS с двойна структурирана стена с геотекстил
Перфорирана твърда тръба GEODRAIN PLUS с двойна структурирана стена с геотекстил
Перфорирани гъвкави тръби GEODRAIN с двойна структурирана стена
Перфорирана твърда тръба GEODRAIN с двойна структурирана стена
Съединение за свързване с куки
Тапи
Адхезив и херметизиращ материал KOUVIDIS
Филтри
Филтри
ТЪРСЕНЕ
ИЗДЕЛИЯ
СВОЙСТВА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБХВАТИ
СЕРИИ