CONDUR – CONFLEX (1250Nt)
ПОКАЖИ
Твърда тръба CONDUR

CONDUR ISRТежък тип твърда тръба

44411КЛАС
6JУСТОЙЧИВОСТ НА УДАР
1250 NtУСТОЙЧИВОСТ НА НАТИСК
ВИЖТЕ
Гъвкава тръба CONFLEX

CONFLEX ISRТежък тип гофрирана гъвкава тръба

44412КЛАС
6JУСТОЙЧИВОСТ НА УДАР
1250 NtУСТОЙЧИВОСТ НА НАТИСК
ВИЖТЕ
Коляно CONDUR

CONDUR ISRТежък тип коляно

6JУСТОЙЧИВОСТ НА УДАР
1250 NtУСТОЙЧИВОСТ НА НАТИСК
ВИЖТЕ
Разпределителна кутия CONDUR с тапи
Скоба CONDUR
Съединение CONDUR
Разпределителна кутия CONDUR с уплътнителни мембрани
Разпределителна кутия CONDUR без тапи
Адаптер CONDUR
Филтри
Филтри
ТЪРСЕНЕ
ИЗДЕЛИЯ
СВОЙСТВА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБХВАТИ
СЕРИИ