Бисквитки

Използване на бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи информация, които се изпращат от управляващия софтуер на www.kouvidis.gr, който е онлайн присъствието на EMM. KOUVIDIS S.A., и се съхраняват на твърдия диск на всеки потребител-посетител. Бисквитките се изпращат, когато посетите нашата уебстраница www.kouvidis.gr. Бисквитките не вредят на компютъра или мобилното Ви устройство, или на файловете, съхранявани в тях, нито се намесват в документ или файл, съхраняван на Вашия компютър, когато посещавате www.kouvidis.gr. Всички данни, които събираме посредством използването на бисквитки през www.kouvidis.gr, се обработват и съхраняват само и единствено под формата на анонимни статистически данни с единствената цел да предоставяме съдържанието услугите на www.kouvidis.gr, и не са свързани по никакъв начин с Вас. Също така нашата Компания не продава и не търгува по какъвто и да било начин с данни, събрани чрез този способ.

Това означава, че тези бисквитки не разкриват самоличността Ви. Те просто ни предоставят анонимна информация, която ни помага да разберем кои части на нашия уебсайт представляват интерес за посетителите и дали посетителите се натъкват на проблеми при разглеждането.

Ако желаете, можете да настроите браузъра си да спре да приема бисквитки от www.kouvidis.gr. Всички съвременни браузъри позволяват да промените настройките за бисквитките. Тези настройките обикновено се намират в менюто „Options“ (Опции) или „Preferences“ (Предпочитания) на Вашия браузър.

Следователно можете, по Ваша преценка, да конфигурирате компютъра си да отказва бисквитки. Ако го направите, преживяването при разглеждане на нашия уебсайт няма да се промени, но има вероятност да не можете да използвате някои интерактивни функции.

Уебсайтът www.allaboutcookies.org предлага добри и прости инструкции как да управлявате бисквитките при различните уеб браузъри.

Какви данни събираме от нашите партньори, за какви цели и на какво правно основание

В контекста на нашето сътрудничество с клиенти и доставчици, както и на обработването на данни, необходими за изпълнение на договор, спазването на законови задължения или за преследването на законни интереси на Компанията. В зависимост от горепосочените употреби, личните данни, които събираме, са следните:

 • За договорни цели:

В този случай събираме Вашите имена, името на компанията, която представлявате, длъжността, телефонния и факс номера, имейл адреса, както и държавата и града на произход.

Правно основание: Събирането и обработването на горните данни е от основно значение за нашата комуникация по оферти и договори (договорни задължения), както и за технически съвети по нашите продукти и за управление на запитвания и рекламации (законни интереси).

 • За финансови и счетоводни цели:

В този случай, когато се касае за физически лица, събираме Вашите имена, дата на раждане, гражданство, номер на лична карта, данъчен номер и съответните данъчни органи. Също така съхраняваме архив на трансакции, покупки и кредитни салда.

Правно основание: Горепосочената информация се събира с цел изпълнение на данъчни или други законови задължения (законово задължение). Събирането и обработването на архиви на трансакции, покупки и салда е необходимо за целите на финансовия мениджмънт (законни интереси).

 • За целите на участие в събития на Компанията (изложения, обучителни семинари, практически семинари, срещи и т.н.):

В този случай събираме и обработваме Вашите имена, данни за контакт (телефонен номер, имейл адрес) и длъжност.

Правно основание: Участието в събитията на Компанията е на доброволен принцип. Горните данни се събират и обработват за целите на мениджмънта на събитието (организация, съобщения, транспорт, храна, настаняване, оценка на услугите, сертификати за присъствие, маркетингови кампании по имейл/ sms след съгласие на участника), както за безопасността на участниците, когато събитието се провежда в помещения на Компанията (законни интереси).

 • За промоционални и архивни цели:

Когато провеждаме събития като горепосочените, може да получим снимки от мястото на събитието за архива на Компанията и за актуализиране на уебсайта и социалните профили на Компанията.

Правно основание: Снимките, които може да публикуване на нашия уебсайт или в социалните профили на Компанията, са предназначени да промотират Компанията или да промотират успеха на събитието на Компанията. (законни интереси).

Колко дълго съхраняваме Вашите данни

Срокът на съхранение на данните се определя въз основа на следните критерии по целесъобразност:

 • Когато обработването се изисква съгласно приложима законова рамка, личните данни се съхраняват според предвиденото в съответните законови разпоредби.
 • Когато обработването се основава на договор, личните данни се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на договора и за установяването, упражняването и/или доказването на правни претенции по договора.
 • Когато обработването се основава на законните интереси на нашата Компания, данните се съхраняват за срок, който Компанията счете за необходим.

За целите на маркетинговите дейности лични данни се съхраняват, докато съгласието не бъде оттеглено. Оттеглянето на съгласие не засяга законосъобразността на обработването, основано на съгласие, през периода преди оттеглянето.

Автобиографии на кандидати се съхраняват за бъдещо използване за срок от:

 • 6 месеца от получаването им, за да се използват пи бъдещо набиране на персонал
 • 6 месеца за онези, които са сключили стажантски договор с Компанията
 • 6 месеца след напускане на работник, нает по трудов договор.

Защита на Вашите данни

Уебсайтът има сертификат за сигурност Secure Sockets Layer (SSL), който гарантира защитено прехвърляне на данни, предпазвайки ги от промяна със злонамерен софтуер. Горепосочените лични данни се използват от съответните отговорни служители на Компанията ни и само за целите, посочени за всяка категория данни. Не разкриваме и не прехвърляме данните Ви на неупълномощени лица, с изключение към необходимите услуги или доставчици, които сме подбрали внимателно за извършването на нашите операции (вижте следващия раздел).

Защита на Вашите данни

Компаниите, с които работим, за да получаваме услуги по поддръжката, които могат да осъществяват достъп до Вашите данни, са следните:

За изпращане на бюлетин по имейл използваме базираната в САЩ услуга MailChimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, Georgia, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, САЩ), която е сертифицирана по споразумението за Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ. Повече за споразумението за Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ можете да намерите тук: www.privacyshield.gov/welcome.

Както беше посочено по-горе, за проследяване на трафика на нашия уебсайт използваме платформата Google Analytics на Google, която е базирана в САЩ (официално корпоративно наименование „Google Inc.“ и главен офис: 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ), която също е сертифицирана по споразумението за Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (повече можете да намерите тук: https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en).

За изпращане на SMS съобщения използваме услугата SMS маркетинг (MY COMPANY PROJECTS G.P., 33 P.P. Germanou Street, GR-54622, Thessaloniki, Гърция) и услугата Lexicon Software (Lexicon Software, 17 Chatzidimitriou Street, GR-58100 Giannitsa, Гърция).

За изпращане на анкети до нашите партньори използваме базираната в ЕС услуга Typeform (Typeform, S.L., Bac de Roda, 163, 08018, Barcelona, Испания).

И накрая, нашият уебсайт се хоства от Mozaik (MOZAIK Ltd, 12 Kalamida & 9 Agiou Dimitriou Street, GR-10554, Athens, Гърция).

Правата Ви по отношение на Вашите лични данни

Компанията ни предприема необходимите организационни мерки, за да Ви улесни в упражняването на посочените по-долу права при условията, предвидени в правото на Гърция и ЕС:

 • Право на информация: Имате право да знаете какви лични данни събираме и обработваме, както и за какви цели.
 • Право на достъп: Имате право да получите потвърждение дали обработваме лични данни или не. Ако случаят е такъв, имате право да осъществите достъп до такива данни и до информация за обработването.
 • Право на коригиране: Имате право да поискате коригиране на личните Ви данни, които обработваме, в случай че са неточни или непълни.
 • Право на изтриване: Имате право да поискате изтриване на личните Ви данни, ако няма законно основание тяхното обработване да продължи.
 • Право на ограничаване на обработването: Имате право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.
 • Право на преносимост на данните: Имате право да изискате да получите личните си данни в широко използван и удобен за четене формат.
 • Право да оттеглите съгласието си: Ако обработването на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Право на възражение: Имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, особено за целите на директния маркетинг.

Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране: Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Можете да изпратите искане във връзка с правата Ви по-долу на имейл адрес [email protected]. За случаите на изпращане на бюлетин можете също така да изберете съответното поле за изтриване, което ще откриете във всеки бюлетин, който получавате.

Имате също така право да подадете жалба до гръцкия орган за защита на данните:

Hellenic Data Protection Authority

1-3 Kifissias Avenue, GR-11523, Athens

Тел.: +30-210-6475600

имейл: [email protected]

или съответния орган за Вашето място на пребиваване или работа.