ИНОВАЦИЯ
Постоянно предизвикателство
Светът се развива, постоянно се разработват пластмасови материали, потребностите нарастват, потребителите стават по-взискателни, а настоящата среда изисква съвременни, ефективни и дълготрайни продукти.

Научно-изследователска работа и иновации

Нашата мисия

KOUVIDIS се развива в правилната посока. Съзнателно избрахме пътя на растежа, изследователската работа и постоянното развитие. Грижим се за нуждите на клиентите си и непрекъснато работим така, че да сме една крачка пред тях. Стремим се да предлагаме иновативни решения, които ще направят работата на монтажниците по-безопасна и ще подобрят съвременните сгради.

Инвестираме в идеите на нашите хора, вслушваме се внимателно в клиентите си, избираме най-добрите партньори, съветваме се с университети в нашата страна, прилагаме актуалното законодателство, акцентираме върху безопасността и изпитваме продуктите си при независими, международно признати сертификационни органи.

Нашите 15 патента, регистрирани в Европейското патент ведомство, са доказателство за активните ни усилия по разработване на нови продукти с добавена стойност, които да отговарят на съвременните предизвикателства.

Иновацията е нашето конкурентно предимство

  • АНТИЕЛЕКТРОМАГНИТНА ТЕХНОЛОГИЯ
  • АНТИМИКРОБНА ТЕХНОЛОГИЯ
  • ЗАЩИТА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЪВ ВКОПАНИ ПОДЗЕМНИ МРЕЖИ
  • ПРОДУКТИ БЕЗ ХАЛОГЕНИ
  • ЗАЩИТА ОТ ГРИЗАЧИ
  • ТРЪБИ С ДВОЙНА СТЕНА С МАЛКИ ДИАМЕТРИ
  • АНТИСТАТИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ
Антиелектромагнитна технология

Новото поколение 3-слойни тръби SUPERFLEX® PLUS е с вградена иновативна технология, която поглъща част от електромагнитното лъчение, излъчено от кабелите, преминаващи през тръбата.

KOUVIDIS е първата гръцка компания, която навлиза в производството на пластмасови тръби с използване на антиелектромагнитна технология.

Патент №: 1009975

Предлагаме специализирани решения според нуждите на конкретната област на приложение

Антимикробна технология

Антимикробната защита намалява риска от размножаване на микробите, намиращи се в строителните материали, когато е включена в тяхната повърхност, и може да бъде от полза за поддържане на относително нисък брой микроби между моментите на почистване, осигурявайки по-добри хигиенни условия.

KOUVIDIS е проектирал пластмасови тръбопроводни системи с антимикробна технология, специално за покриване на чувствителни зони, където хигиената е основен приоритет.

Антимикробната технология, вградена в тръбопроводните системи KOUVIDIS може да осигури намаляване на до 99% от най-опасните патогенни микроби (MRSA, E-coli) в рамките на 24 часа.

Патент №: 1007372
.PDF
Пластмасови тръбопроводни системи с антимикробна технология

Иновациите са част от културата на KOUVIDIS, откакто нейният основател разработва първите пластмасови тръби през 1979 г. с изключително обикновени характеристики, които надминават стоманените тръби от онази епоха.

Необходимост

Защитата на хигиената и намаляването на биологичните рискове поради растежа и размножаването на патогенни микроби в санитарните помещения.

Проучване

Проектиране на тръбопроводна система, която ще бъде напълно в съответствие със спецификациите за управление и защита на кабелите, включваща антимикробна технология, която ще неутрализира патогенните бактерии, намалявайки опасността от замърсяване.

Технология на производство

Антимикробната технология е включена в суровината на продукта по време на производствения процес, за да осигури непрекъсната, доживотна антимикробна защита и намаляване на до 99% от патогенните микроби, като в същото време няма да повлияе на механичните свойства на тръбопровода система.

Поколение

Две интегрирани тръбопроводни системи, MEDISOL® AM – MEDIFLEX® AM (изработени от PVC) и MEDISOL® AMHF – MEDIFLEX® AMHF (изработени от суровини без халогени) с номинални външни диаметри от Ø16 до Ø63, съгласно ΕΝ 61386.01, заедно с пълна серия от крепежни елементи (гънки, съединители, скоби, адаптери) и разклонителни кутии.

Защита и идентификация във вкопани подземни мрежи

Управлението и защитата на вкопани подземни мрежи, защитата на персонала, изпълняващ задачи по техническа инсталация или поддръжка и улесняването на работата на инженерите, осигурявайки по-добър и по-безопасен начин за свързване в мрежа, карат KOUVIDIS да проектира и инвестира в разработването на пластмасови тръби с три различни стени.

Първото поколение беше представено през 2012 г., спечелвайки уважението на електротехниците и инженерите, докато второто поколение с цветна маркировка беше пуснато през 2017 г., надграждайки начина на защита и управление на кабелите в заровени подземни мрежи.

Идентификацията на цвета на новите тръбопроводи от второ поколение GEONFLEX & GEOSUB следва правилата, определени от стандарта NF P 98-332, който определя оцветяването на тръбопровода според областта на приложение и минималните разстояния, които вкопаните тръби трябва да имат една от друга.

Прилагайки своето 9-годишно производствено ноу-хау върху структурирани стенни тръбопроводи, KOUVIDIS представи през 2019 г. нов дори по-малък диаметър от Ø 32, осигуряващ повече гъвкавост при вкопани подземни инсталации.

KOUVIDIS е единствената европейска компания, която произвежда пластмасови тръбопроводи за вкопани подземни мрежи с диаметри Ø32.

Патент №: 1009158
.PDF
Пластмасови тръбопроводни системи за подземни мрежи

За нас няма почивка, ние непрекъснато работим за подобряване на производствения процес на всички наши продукти

Необходимост

Подземното трасиране на обществените комунални мрежи от съображения за безопасност (избягване на екстремни природни явления и предаване на електромагнитно излъчване) и подобряване на градската среда (по-добра естетика, тъй като не дразнят очите).

Проучване

Дизайнът на здрав, лесен за използване екологичен продукт, който ще предпази кабелите от външни фактори и ще улесни монтажа и достъпа до мрежата, комбинирайки свойствата на гъвкава и твърда тръба едновременно.

Технология на производство

Заваряване на три различни стени по време на производствения процес чрез коекструзия. Гофрираната външна стена на тръбопровода осигурява необходимата гъвкавост и необходимата механична якост с използването на по-малко суровини. Вътрешната гладка стена осигурява гладкото вкарване на кабелите по време на монтажа/смяната.

Поколение

Придобиване на две напълно автоматизирани производствени линии, от водещи европейски компании, които произвеждат HDPE тръби с двойна структура, с номинални външни диаметри от Ø32 до Ø250, с марката GEONFLEX ® и GEOSUB ® с механична устойчивост N750 (максималната устойчивост според EN 61386-24) и съответно L450.

Продукти без халогени

Пожарът е сред най-непредвидимите заплахи и вероятно един от основните източници на несигурност за общностите, особено когато се случва на закрито, където шансовете за евакуация са ограничени.

Безхалогенните и нискодимоотводни системи KOUVIDIS са проектирани по такъв начин, че да разработят допълнителна защита в горяща сграда, като същевременно осигуряват висока устойчивост на удар при екстремно ниски температурни условия (-45oC).

Дори в по-организираните пространства, проверката на годността на строителните материали трябва да бъде от първостепенно значение.

.PDF
Пластмасови тръбопроводни системи без халогени

Взискателните клиенти просто ни правят по-добри

Необходимост

Предотвратяване на неблагоприятни инциденти с фатален изход поради използване на неподходящи строителни материали на места за обществено събиране.

Проучване

Проектиране на продукт, произведен от висококачествени суровини, които няма да отделят токсични или корозивни газове или да отделят гъста вълна дим в случай на пожар.

Технология на производство

Суровини без халоген и ниско дим, доставени от най-добрите производители на пластмаса, както и дизайн на напълно автоматизирана производствена линия (екструдери и инжекции) с най-новата технология.

Поколение

Две интегрирани тръбопроводни системи, налични в тежкотоварен и среден тип според тяхната устойчивост на натиск, с марки CONDUR® HF- CONFLEX® HF и MEDISOL® HF – MEDIFLEX® HF с номинални външни диаметри от Ø16 до Ø63, съгласно ΕΝ 61386.01, заедно с пълна серия крепежни елементи (гънки, съединители, скоби, адаптери) и разклонителни кутии.

Защита от гризачи

Обонянието на гризачите е много по-развито, отколкото при хората. Пластификаторите и ароматните миризми на полимерите, ярките цветове и текстурата на полимерните продукти са отговорни за привличането на гризачите от пластмасовите стоки. Повреда в електрическа инсталация, която се състои предимно от пластмасови части (тръби, разклонителни кутии, кабели и др.), поради нападение от гризачи, може да причини потенциална повреда на мрежата и следователно непредсказуеми разходи за ремонта ѝ. В някои случаи потенциална повреда може да причини дори пожар. KOUVIDIS разработи серия от пластмасови тръбопроводни системи със защита срещу гризачи, за да се увеличи максимално безопасността на електрическите инсталации от потенциални атаки на животни.

Патент №: EP 2698792
Need

The combination of the advantages of rigid and pliable plastic conduits in one product, achieving the maximum easiness for cable routing in concealed installations.

Manufacturing Technology

Following the method of co-extrusion of 3 layers along with the use of special stabilized and halogen free raw materials, DUROFLEX® PLUS plastic conduits achieve high mechanical and chemical resistance and make Electrician’s work easier and safer while at the same time they leave a low environmental footprint.

Generation

DUROFLEX® PLUS branded new conduit is produced in diameters Ø20,Ø25, Ø32 and consists of 3 layers. The corrugated external wall provides the necessary flexibility and the required mechanical strength. The inner wall ensures the smooth insertion of the cables. A third independent layer of longitudinal lines creates a long-lasting marking between electrical installations and communication systems.

Тръби с двойна стена с малки диаметри

Чисто новите структурирани стенни тръби DUROFLEX® PLUS променят начина, по който познавахме скритите инсталации в бетон, което прави задачата на електротехника още по-лесна, като същевременно осигурява 100% надеждност на работата му.

Прилагайки своето производствено ноу-хау върху структурирани стенни тръбопроводи с по-малки диаметри от Ø20, Ø25, Ø32, KOUVIDIS става първата компания в Европа, която се осмелява на подобна инвестиция.

DUROFLEX® PLUS е паневропейска иновация, която беше наградена от Гръцката маркетингова академия със златна награда „Иновативен индустриален продукт“.

Патент №:1009144
.PDF
Тръба с двойна стена DUROFLEX PLUS за скрити инсталации

Взискателните приложения винаги са предизвикателство за нас

Антистатична технология

Статичното електричество върху повърхностите може да се забележи в случаи на триене между повърхностите на кабелите и електрическия тръбопровод, или по време на монтажа на кабела, или в резултат на триенето на канала в неговата опаковка от защитна мембрана.

Наличието на статично електричество може да причини електростатичен разряд, който в екстремни случаи може дори да доведе до възпламеняване или експлозия на запалими въздушни смеси (напр. в промишлени пекарни, заводи за преработка на захар, фабрики за бои, заводи за химическа преработка и др.).

Освен това наличието на статично електричество може да повреди всички електронни и електрически апарати, които са част от същата електрическа инсталация, да промени показанията на измервателните уреди или дори да причини електрически наранявания на хора, което от своя страна може да доведе до злополуки.

За да осигури максимална безопасност както за монтажника, така и за електрическата инсталация, KOUVIDIS разработи специална добавка с множество активни вещества, за защита срещу статично електричество, предлагайки допълнителен предпазен щит срещу това явление.

Патентно защитен: 1009810