Сградни инсталации
ПОКАЖИ
Твърда тръба CONDUR

CONDUR ISRТежък тип твърда тръба

44411КЛАС
6JУСТОЙЧИВОСТ НА УДАР
1250 NtУСТОЙЧИВОСТ НА НАТИСК
ВИЖТЕ
Гъвкава тръба CONFLEX

CONFLEX ISRТежък тип гофрирана гъвкава тръба

44412КЛАС
6JУСТОЙЧИВОСТ НА УДАР
1250 NtУСТОЙЧИВОСТ НА НАТИСК
ВИЖТЕ
Коляно CONDUR

CONDUR ISRТежък тип коляно

6JУСТОЙЧИВОСТ НА УДАР
1250 NtУСТОЙЧИВОСТ НА НАТИСК
ВИЖТЕ
Гъвкава тръба SIFLEX

SIFLEX ISRЛек тип гофрирана гъвкава тръба

22412КЛАС
1JУСТОЙЧИВОСТ НА УДАР
320 NtУСТОЙЧИВОСТ НА НАТИСК
ВИЖТЕ
Гъвкава тръба MEDIFLEX

MEDIFLEX ISRГофрирана гъвкава тръба

33412КЛАС
2JУСТОЙЧИВОСТ НА УДАР
750 NtУСТОЙЧИВОСТ НА НАТИСК
ВИЖТЕ
Твърда тръба MEDISOL

MEDISOL ISRСреден тип твърда тръба

33411КЛАС
2JУСТОЙЧИВОСТ НА УДАР
750 NtУСТОЙЧИВОСТ НА НАТИСК
ВИЖТЕ
Твърда тръба SILCOR

SILCOR ISRЛек тип твърда тръба

23411КЛАС
2JУСТОЙЧИВОСТ НА УДАР
320 NtУСТОЙЧИВОСТ НА НАТИСК
ВИЖТЕ
Разпределителна кутия CONDUR с тапи
Скоба CONDUR
Съединение CONDUR
Разпределителна кутия CONDUR с уплътнителни мембрани
Разпределителна кутия CONDUR без тапи
Филтри
Филтри
ТЪРСЕНЕ
ИЗДЕЛИЯ
СВОЙСТВА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБХВАТИ
СЕРИИ