Αποχέτευση λυμάτων & ομβρίων

Σωλήνες Αποχέτευσης Λυμάτων & Ομβρίων

ΠΡΟΒΟΛΗ
Ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης θηλυκού άκρου (ID)
Ελαστικός δακτύλιος
Θηλυκή μούφα σύνδεσης (OD)
Μούφα επισκευής
Θηλυκή μούφα σύνδεσης (ID)
Αρσενική μούφα σύνδεσης (ID)
Αρσενική μούφα σύνδεσης (OD)
Λιπαντικό σύνδεσης σωλήνων και εξαρτημάτων KOUVIDIS
Ποτηροτρύπανο
Κόλλα συγκράτησης και στεγανοποίησης KOUVIDIS
Ελαστικός σύνδεσμος διακλάδωσης (σαμάρι)
Μούφα σύνδεσης
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ