Ελαστικός σύνδεσμος Για τη διακλάδωση σωλήνων αποχέτευσης και αποστράγγισης

Ο ελαστικός σύνδεσμος διακλάδωσης παράγεται από συνθετικό λάστιχο EPDM (τετραπολυμερές αιθυλένιο, προπυλένιο, διένιο) και έχει τέτοια γεωμετρία για να αντέχει σε πίεση 0,5bar. Υπάρχουν συγκεκριμένων διαμέτρων ελαστικοί σύνδεσμοι που συνδέουν έναν κεντρικό αγωγό με ένα σωλήνα διακλάδωσης. Ελέγξτε προσεχτικά τις παραμέτρους του συνδέσμου που έχει επιλεχθεί από τη μελέτη για την δημιουργία της σωστής διαμέτρου οπής. Σε κάθε περίπτωση η χρήση λιπαντικού κρίνεται απαραίτητη.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προορίζονται για τη σύνδεση σωλήνων αποχέτευσης ή αποστράγγισης σε αποχετευτικά/αποστραγγιστικά δίκτυα χωρίς πίεση.

  • ΧΡΩΜΑ:RAL 9004 Μαύρο
  • Eξωτερική διάµετρος (mm)
  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  • ΛΗΨΕΙΣ
Κεντρικός Αγωγός DN/OD Αγωγός διακλάδωσης DN/OD Διάμετρος οπής (mm) Κωδικός
250/315/400 110 127 6109000
630/800/1000 110 127 6109001
300/400/500 160 177 6109002
250/315 160 170 6109011
400 160 170 6109012
630/800/1000 160 177 6109003
315 200 208 6109004
400/500 200 208 6109005
630/800/1000 200 208 6109006
400/500 250 263 6109007
630/800/1000 250 263 6109008
630/800/1000 315 320 6109009
1000/1200 400 412 6109010

.PDF
Σωλήνες αποχέτευσης GEOSAN
.PDF
Σωλήνες αποστράγγισης GEODRAIN
.PDF
Ελαστικός σύνδεσμος διακλάδωσης – Τεχνικό Σχέδιο
.PDF
RoHS Δήλωση Συμμόρφωσης
.PDF
Δήλωση Συμμόρφωσης με Κανονισμό REACH
.PDF
Οδηγός Προϊόντων