Αντιμικροβιακής τεχνολογίας

Προστασία Καλωδίων Αντιμικροβιακής Τεχνολογίας

ΠΡΟΒΟΛΗ
REMS ROS P 35 A
REMS ROS PEX 28 S
REMS ROS P 63 P
MEDISOL AM Άκαμπτος ευθύγραμμος σωλήνας με αντιμικροβιακή τεχνολογία
MEDISOL AMHF Άκαμπτος ευθύγραμμος σωλήνας ελεύθερος αλογόνων με αντιμικροβιακή τεχνολογία
MEDIFLEX AMHF Διαμορφώσιμος σωλήνας ελεύθερος αλογόνων με αντιμικροβιακή τεχνολογία
MEDISOL AMHF Καμπύλη ελεύθερη αλογόνων με αντιμικροβιακή τεχνολογία
MEDIFLEX AM Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας με αντιμικροβιακή τεχνολογία
MEDISOL AM Καμπύλη με αντιμικροβιακή τεχνολογία
MEDISOL AM Κολάρο με αντιμικροβιακή τεχνολογία
MEDISOL AM Μούφα με αντιμικροβιακή τεχνολογία
MEDISOL AM Ρακόρ με αντιμικροβιακή τεχνολογία
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ