Εξαρτήματα

Εξαρτήματα Σωλήνων Υπόγειων Δικτύων

ΠΡΟΒΟΛΗ
Μούφα σύνδεσης με άγκιστρα
Διαχωριστές
Τάπα Προστασίας
Κόλλα συγκράτησης και στεγανοποίησης KOUVIDIS
Λιπαντικό σύνδεσης σωλήνων και εξαρτημάτων KOUVIDIS
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ