Διαχωριστές Για σωλήνες GEONFLEX, GEOSUB

Ο διαχωριστής αποτελεί ένα χρήσιµο εξάρτηµα που βοηθάει σημαντικά στην οργάνωση και αναγνώριση του δικτύου διατηρώντας σταθερές αποστάσεις ανάμεσα στους σωλήνες, διευκολύνει τη διέλευση των καλωδίων στο εσωτερικό τους, εξασφαλίζει μια σταθερή και ομοιόμορφη πλήρωση του ορύγματος, ενώ παράλληλα βελτιώνει το φαινόμενο μετάδοσης της θερμότητας που παρουσιάζεται όταν οι σωλήνες έρχονται σε άμεση επαφή μεταξύ τους. Με τη χρήση των διαχωριστών η εγκατάσταση των σωλήνων μας γίνεται ευκολότερη, συντομότερη και το βασικότερο πιο ασφαλής καθώς αποκλείονται φαινόμενα αυτοσχέδιων και επισφαλών πρακτικών που επινοούσαν οι εγκαταστάτες προκειμένου να οργανώσουν καλύτερα τις εγκαταστάσεις τους.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προορίζεται για υπόγεια δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

  • ΧΡΩΜΑ:RAL 9004 Μαύρο
  • Πιστότητα προϊόντος, ως προς το σύνολο των απαιτήσεων των ευρωπαϊκών oδηγιών στις οποίες ανήκει
  • Εύρος θερµοκρασιακής αντοχής
  • Προϊόν που διαδίδει τη φλόγα
  • ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
  • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  • ΛΗΨΕΙΣ
1Προτείνεται να τοποθετούνται κατά διαστήµατα 1,5 µέτρου µεταξύ τους προκειµένου να διατηρείται η σωστή απόσταση µεταξύ των σωλήνων
2Έχουν δύο σειρές από τέσσερις θέσεις στήριξης και µπορούν να ενωθούν µεταξύ τους µε µια κίνηση χάρη στο έξυπνο σύστηµα σύνδεσης που διαθέτουν
3Η ειδική κατασκευή τους επιτρέπει την εύκολη διαίρεση τους µε µια κίνηση, σε µια σειρά ή σε λιγότερες θέσεις ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εγκατάστασης
4Το πλάτος στήριξης της κάθε θέσης είναι επαρκές ώστε να µην δηµιουργούνται σηµειακά φορτία στους σωλήνες
Ιδιότητες
Πρώτη ύλη Ειδικά σταθεροποιηµένο θερµοπλαστικό PP,
ελεύθερο αλογόνων και βαρέων µετάλλων (RoHS)
Ηλεκτρικές ιδιότητες Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής µόνωσης
Αντοχή στη διάδοση της φλόγας ∆ιαδίδει τη φλόγα
Εύρος θερµοκρασιακής αντοχής -50C έως +90οC
Συµβατότητα (διάµετροι σωλήνων) Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, Ø110, Ø125, Ø160
Τύπος Αρ.θέσεων Κωδικός
Ø50 8(4χ2) 6121050 323 101 28 78 45 4500
Ø63 8(4χ2) 6121063 376 116 28 91 25 2400
Ø75 8(4χ2) 6121075 425 131 28 103 20 1920
Ø90 8(4χ2) 6121090 484 147 28 118 72 2016
Ø110 8(4χ2) 6121110 575 210 30 140 42 672
Ø125 8(4χ2) 6121125 664 233 38 163 32 384
Ø160 4(2χ2) 6121160 452 299 60 219 39 468

 

.PDF
Διαχωριστής – Δήλωση Συμμόρφωσης
.PDF
Διαχωριστές για σωλήνες διπλού τοιχώματος
.PDF
Διαχωριστές – Τεχνικό Σχέδιο
.PDF
Πιστοποιητικό ISO 9001
.PDF
Πιστοποιητικό Εφαρμογής Οδηγίας RoHS