Μούφα σύνδεσης Για το αρσενικό άκρο των σωλήνων GEOSAN PP

Οι θηλυκές μούφες σύνδεσης τοποθετούνται στο διαμορφωμένο από την παραγωγή αρσενικό άκρο του σωλήνα GEOSAN PP Για τη σύνδεση τους απαιτείται η χρήση δύο ελαστικών δακτυλίων στεγάνωσης (61040XX) που τοποθετούνται στο πρώτο και τρίτο αυλάκι του χωρίς κάποια διαμόρφωση ελεύθερου άκρου του σωλήνα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προορίζονται για τη σύνδεση σωλήνων αποχέτευσης ή αποστράγγισης (DN/ID) σε αποχετευτικά/αποστραγγιστικά δίκτυα χωρίς πίεση.

  • ΧΡΩΜΑ:RAL 8023 Καφέ
  • ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:Βάση εσωτερικής διαμέτρου (DN/ID)
  • Ελάχιση εσωτερική διάµετρος (mm)
  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  • ΛΗΨΕΙΣ
Τύπος Κωδικός
ID200 6119007
ID250 6119008
ID300 6119009
ID400 6119010
ID500 6119011
ID600 6119012
.PDF
Σωλήνες αποχέτευσης GEOSAN
.PDF
RoHS Δήλωση Συμμόρφωσης
.PDF
Δήλωση Συμμόρφωσης με Κανονισμό REACH
.PDF
Οδηγός Προϊόντων