Μούφα σύνδεσης Για το θηλυκό άκρο των σωλήνων GEOSAN PE

Οι αρσενικές μούφες σύνδεσης τοποθετούνται στο διαμορφωμένο από την παραγωγή θηλυκό άκρο του σωλήνα GEOSAN PE. Για τη σύνδεση τους απαιτείται η χρήση δύο ελαστικών δακτυλίων στεγάνωσης (61040XX)που τοποθετούνται στο πρώτο και τρίτο αυλάκι του χωρίς κάποια διαμόρφωση ελεύθερου άκρου του σωλήνα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προορίζονται για τη σύνδεση σωλήνων αποχέτευσης ή αποστράγγισης (DN/OD) σε αποχετευτικά/αποστραγγιστικά δίκτυα χωρίς πίεση.

  • ΧΡΩΜΑ:RAL 9004 Μαύρο
  • Eξωτερική διάµετρος (mm)
  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  • ΛΗΨΕΙΣ
Τύπος Κωδικός
OD200 6118001
OD250 6118002
OD315 6118003
OD400 6118004
OD500 6118005
.PDF
Σωλήνες αποχέτευσης GEOSAN
.PDF
Σωλήνες αποστράγγισης GEODRAIN
.PDF
Αρσενική μούφα για σωλήνες GEOSAN PΕ – Τεχνικό Σχέδιο
.PDF
RoHS Δήλωση Συμμόρφωσης
.PDF
Δήλωση Συμμόρφωσης με Κανονισμό REACH
.PDF
Οδηγός Προϊόντων