Ελαστικός δακτύλιος Στεγάνωση κατά τη σύνδεση σωλήνων GEOSAN PP με εξαρτήματα

Ο ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης παράγεται από συνθετικό λάστιχο EPDM (τετραπολυμερές αιθυλένιο, προπυλένιο, διένιο) και είναι απαραίτητος για την στεγανότητα των σωλήνων διπλού δομημένου τοιχώματος σωλήνες GEOSAN ΡΡ. Ο συγκεκριμένος ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης τοποθετείται στο ελεύθερο χωρίς διαμόρφωση ευθύ άκρο των σωλήνων GEOSAN PP. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή του κατάλληλου δακτυλίου στεγάνωσης έτσι ώστε να ταιριάζει με τη επιθυμητή σύνδεση. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες σύνδεσης και χρήσης των ελαστικών δακτυλίων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προορίζονται για τη σύνδεση εξαρτημάτων με σωλήνες αποχέτευσης ή αποστράγγισης (DN/ΙD) σε αποχετευτικά/αποστραγγιστικά δίκτυα χωρίς πίεση.

  • ΧΡΩΜΑ:RAL 9004 Μαύρο
  • Ελάχιση εσωτερική διάµετρος (mm)
  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  • ΛΗΨΕΙΣ
Τύπος Κωδικός
ID200 6104048
ID250 6104049
ID300 6104050
ID400 6104051
ID500 6104052
ID600 6104053
.PDF
Σωλήνες αποχέτευσης GEOSAN
.PDF
RoHS Δήλωση Συμμόρφωσης
.PDF
Δήλωση Συμμόρφωσης με Κανονισμό REACH
.PDF
Οδηγός Προϊόντων