Женска тапа За затваряне на канализационни и дренажни тръби

Женските тапи се поставят на мъжкия край на тръби GEOSAN PΕ с двойна структурирана стена.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени са за свързване на пластмасови тръби (DN/OD) в безнапорни подземни дренажни и канализационни мрежи.

  • ЦВЯТ:RAL 9004 черен
  • Номинален външен диаметър (mm)
  • ОПАКОВКА
  • ИЗТЕГЛЯНИЯ
Тип Номер на част
OD160 6112000
OD200 6112001
OD250 6112002
OD315 6112003
OD400 6112004
OD500 6112005
OD630 6112006
.PDF
Тръби GEOSAN за отпадни води и канализация
.PDF
Перфорирани тръби GEODRAIN за отводняване на почвата
.PDF
Женска тапа за канализационни и дренажни тръби – Списък с технически данни
.PDF
RoHS Декларация за съответствие
.PDF
Декларация за достигане
.PDF
KOUVIDIS – Нашият град