01/02/2021

Νέες αναβαθμίσεις στους σωλήνες GEONFLEX N750 & GEOSUB L450

Οι σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος GEONFLEX N750 & GEOSUB L450 για υπόγεια δίκτυα, παρουσιάζουν πολύ σημαντικές διαφορές ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Παρά ταύτα οπτικά έχουν τεράστια ομοιότητα μεταξύ τους

Έπειτα από συχνά ερωτήματα των ηλεκτρολόγων εγκαταστατών ως προς τον διαχωρισμό των δύο σωλήνων, η KOUVIDIS προκειμένου να διευκολύνει τόσο τους ίδιους όσο και το συνεργαζόμενο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, προχώρησε σε δύο νέες σημαντικές αναβαθμίσεις, δημιουργώντας οπτικά ένα σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στους σωλήνες GEONFLEX Ν750 & GEOSUB L450.

Διαμήκεις γραμμές

Εκμεταλλευόμενοι το 3ο στρώμα των σωλήνων που καλύπτουν οι διαμήκεις γραμμές δημιουργήσαμε ένα σημείο αναφοράς σχετικά με τις μηχανικές αντοχές των δύο σωλήνων. Με αυτό τον τρόπο οι σωλήνες GEONFLEX Ν750 ξεχωρίζουν από τους αντίστοιχους GEOSUB L450 από το πλάτος των γραμμών τους που είναι εμφανώς μεγαλύτερο.

Τσέρκι ασφαλείαςΠροκειμένου να διευκολύνουμε τον διαχωρισμό των σωλήνων ακόμη και από μεγάλη απόσταση, διαφοροποιήσαμε συμπληρωματικά και τη συσκευασία τους, τοποθετώντας ΛΕΥΚΑ τσέρκια ασφαλείας στους διαμορφώσιμους σωλήνες GEONFLEX και ΜΑΥΡΑ τσέρκια στους διαμορφώσιμους σωλήνες GEOSUB.

Με τις νέες αλλαγές οι δύο σωλήνες καθίστανται πλέον εύκολα αναγνωρίσιμοι τόσο στα ράφια των καταστημάτων όσο και κατά τη φάση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.Η KOUVIDIS πάντα δίπλα σας!Μάθετε περισσότερα για τους σωλήνες GEONFLEX & GEOSUB