SUPERSOL PLUS ISR SUPERSOL® PLUS – Ново поколение 3-слойни твърди тръби за кабели

 • КЛАС:23431
 • УСТОЙЧИВОСТ НА УДАР:2J
 • УСТОЙЧИВОСТ НА НАТИСК:320 Nt

Новата 3-слойна тръба SUPERSOL PLUS отвежда до нова ера в областта на твърдите пластмасови тръби. Това е първата твърда многослойна пластмасова тръба за електрически инсталации в Гърция. В SUPERSOL PLUS се използва многослойната технология, която KOUVIDIS разработи през 2012 г., и се състои от 3 различни слоя, които включват иновативни технологии, като същевременно поддържат конкурентна цена.

SUPERSOL PLUS се произвежда с диаметри (външни) Ø16, Ø20, Ø25 и Ø32 и е напълно съвместима с европейския стандарт (EN 61386.21). 3-слойната тръба SUPERSOL PLUS формира система от пластмасови тръби с гъвкавата 3-слойна тръба SUPERFLEX PLUS, с антиелектромагнитна технология при използване на съединителния елемент SUPERSOL PLUS.
Вътрешният слой на тръбата включва иновативната антиелектромагнитна технология, както и специален свръхплъзгащ се материал, който осигурява безпроблемно вкарване на кабелите.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ИНОВАЦИЯТА

Третият слой на тръбата ВИНАГИ се състои от 4 надлъжни линии с незаличим цвят, които създават дълготрайна цветна маркировка между електрическите инсталации и комуникационните системи; червените линии обозначават захранващ кабел, а зелените – телекомуникационни кабели.

3-слойната тръба SUPERSOL PLUS е произведена от специално стабилизиран термопластичен полипропилен без халогенни елементи (EN 50642) и тежки метали (RoHS), който същевременно демонстрира ниски димни емисии (EN 61034-2), което прави тръбата надеждно и безопасно решение за електрическата инсталация при пожар.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

SUPERSOL PLUS е конструирана по такъв начин, че се оказва най-доброто решение за скрити електрически инсталации, като например под мазилка, в сухи стени, окачени тавани, вградени в пода и ПДЧ, във вътрешни пространства, като офис сгради, хотелски стаи и жилища.

 • СТАНДАРТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ:EN 61386.21, ΕΝ 50642, ΕΝ 60754-2, ΕΝ 61034-2
 • ИНСТРУКЦИИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ:2014/35/EE (LVD), 2011/65/EE (RoHS)
 • ЦВЯТ:RAL 1023 жълто (външен слой), RAL 9004 черно (вътрешен слой) RAL 3020 червено (надлъжни линии), RAL 6037 зелено (надлъжни линии)
 • НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР:Външен (DN/OD)
 • КЛАС НА ХЕРМЕТИЧНОСТ:мин. IP 65
 • Продуктът съответства на всички изисквания от съответните европейски директиви.
 • Продуктът и неговият производствен процес са проверени и одобрени от германския институт VDE.
 • Минимална якост на натиск
 • Минимална якост на удар
 • Защита от проникване на твърди предмети и вода (EN 60529)
 • Продукт, който не способства за разпространяване на пламък
 • Намаляване на триенето при вътрешната стена на тръби с двойна стена
 • Слабо отделяне на дим при горене (EN 61034-2)
 • Продуктът е произведен от суровини, които не съдържат халогени – не съдържа флуор, йод, бром, хлор и т.н. (ΕΝ 50642)
 • Номинален външен диаметър (mm)
 • Антистатична технология
 • Мин. – макс. температура на постоянно приложение
 • Антиелектромагнитна технология
 • Против надраскване технология
 • Цветна маркировка
 • Ниска киселинност
 • СВОЙСТВА
 • ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • ОПАКОВКА
 • ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
 • ИЗТЕГЛЯНИЯ
1Вътрешният слой включва иновативна антиелектромагнитна технология
220% по-малко триене благодарение на добавения към вътрешния слой специален материал с намалено триене при плъзгане (извършен тест съгласно IEC/TR 62470)
3Надлъжни ивици с незаличим цвят показват мощността на защитените кабели
4При пожар не се отделят токсични или разяждащи газове
5Висока механична устойчивост при високи температури (105oC)
6Идеална за скрит тип инсталации под гипсокартон, кухи стени и окачени тавани
7Включва антистатична технология, която защитава от статично електричество (Защитено с патент: 1009810)
8Ниска плътност на отделяния при горене дим
9Чисто и бързо рязане при използване на професионални резачки за тръби
Свойства Class
Устойчивост на натиск 320Nt/5cm 2
Устойчивост на удар 2J (at-25oC) 3
Долна граница на температурен диапазон -25oC 4
Горна граница на температурен диапазон +105oC 3
Устойчивост на огъване Твърда 1
Електрически характеристики С електрически изолиращи характеристики 2
Защита от проникване на твърди предмети мин. IP65 6
Защита от проникване на вода мин. IP65 5
Устойчивост на корозия Не е приложимо 0
Якост на опън Не е посочена 0
Устойчивост срещу разпространение на пламък Non flame propagating 1
Капацитет за окачен товар  Не е посочен 0

 

Допълнителни свойства
Суровина Без съдържание на халогени, без съдържание на тежки метали (RoHS) и специално стабилизиран термопластичен PO  blend
Антиелектромагнитна технология Поглъща част от електромагнитното лъчение, излъчено от кабелите
Ниско триене Специален хлъзгав материал, добавен във вътрешния слой
Цветна маркировка Надлъжни ивици от неизтриваем цвят посочват мощността на защитените кабели
Без съдържание на халогени Без токсични или корозивни газове в случай на пожар
Слабо отделяне на дим По-добра видимост на евакуационните маршрути
Отблъсква гризачите Не е привлекателен за гризачите
Антистатична технология Защита от статично електричество
Тип Номер на част

Мощност/телекомуникационни токове на артикула

Ø16 1028016/1029016 16.0 13.4 57 2.18 7410
Ø20 1028020/1029020 20.0 17.5 57 3.02 5130
Ø25 1028025/1029025 25.0 22.1 30 4.40 3300
Ø32 1028032/1029032 32.0 28.4 30 2.85 1920
ЛЕГЕНДА
 • Препоръчително
 • Не се препоръчва
 • Идеално според производителя
ОБХВАТИ
Открит
Скрит (суха стена)
Скрит (под мазилка)
Бетон
В подова замазка
На открито
Заровени в земята
Приложение върху дърво
Скрит (под, тавани)
.PDF
Система за управление на качеството ISO 9001
.PDF
Декларация за достигане
.PDF
KOUVIDIS – Нашият град
.PDF
SUPERSOL PLUS Списък с данни за продукта
.PDF
SUPERSOL PLUS – Списък с технически данни
.PDF
SUPERSOL PLUS – Декларация за съответствие
.PDF
RoHS Декларация за съответствие
.PDF
Брошура SUPERSOL PLUS – SUPERFLEX PLUS
.PDF
SUPERSOL PLUS – Одобрение на маркировките VDE